Energinet bremser erhvervsudvikling i Tønder Kommune. Udsigt til 100 nye arbejdspladser blokeres af linjeføringen. Den skal ændres

Dette er en henvendelse til ALLE borgere i Tønder Kommune - IKKE kun dem, der bor indenfor linjeførings-zonen. Det drejer sig nemlig om ødelæggelse af erhvervs initiativ, udvikling og udsigt til op mod 100 nye arbejdspladser i Kommunen.

Vi vil have ændret linjeføringen ved Vibegård, Aabenraavej 133 i Skærbæk.

Aller helst skal kablerne i jorden uden om virksomheden.

Vibegård havde, kort før offentliggørelsen af Energinets planer om højspændingsmaster ned gennem Vestjylland, haft kontakt til Tønder Kommune om tilladelse til etablering af væksthuse til dyrkning af økologisk hamp til medicinsk cannabis. Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan m.m Det nåede man desværre ikke at få på plads, inden Energinet kom med deres projekt. 

Ved en lokalplan for området, skulle Energinet nemlig tage hensyn til den!

Derfor beder vi om din hjælp til at få ændret linjeføringen i nævnte område - så vi kan få udvikling af nyt erhverv i kommunen, og tiltrække arbejdskraft med forskellige kompetencer til vores egn.

Vi har kun mandag 10. og tirsdag 11. februar til at samle underskrifter, så del i dit netværk.

Tak for din hjælp

Mange hilsener

Anette Abildgaard Larsen og gruppen bag "Nej til El-master i Tønder Kommune"

 


Anette Abildgaard Larsen, Nej til Elmaster i Tønder Kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook