Ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund

UDELUKKENDE HENVENDT TIL MEDLEMMER AF DANSK JOURNALISTFORBUND

IMG_97761.JPG

Kære kolleger 

Jeg tager initiativ til denne underskriftindsamling med det formål at samle de 300 underskrifter fra medlemmer af Dansk Journalistforbund, der ifølge vedtægterne skal indhentes for at kunne anmode hovedbestyrelsen om at indkalde til til ekstraordinært delegeretmøde.  

I skriver med andre ord under på, at jeg på vegne af samtlige underskrivere sender nedenstående anmodning til ledelsen i Dansk Journalistforbund.

SÅDAN GØR DU

1. Skriv under med navn og adresse. Opgiv derimod ikke dit medlemsnummer (se forklaring under GDPR).

2. Skriv adressen i feltet "Jeg skriver under, fordi..." hvis ikke der er andre muligheder. 

3. Undlad at skrive andet i feltet, så vi på den måde gør det så let som muligt for DJ at kontrollere rigtigheden af underskrifterne. 

DATABESKYTTELSESLOVEN (GDPR)

Medlemskab af en fagforening er en personfølsom oplysning i henhold til GDPR, så du skal være opmærksom på, at du med din underskrift giver denne oplysning til en større kreds. 

OG HVAD SÅ?

Jeg forestiller mig, at underskriftsindsamlingen skal løbe nogle dage. Derefter er min plan at sende en mail til forbundet med ovenstående tekst (anmodningen) og link til vores underskriftindsamling på skrivunder.net. 

OG SÅ TIL SAGEN, HER ER SELVE TEKSTEN:

Kære hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund 

I modtager her en anmodning fra 300+ medlemmer af DJ om indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund snarest muligt.

Afsæt

Afsættet for anmodning er §25, stk.17 i forbundets vedtægter, der lyder: 'Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse, eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer'.

Baggrund

Baggrunden for anmodningen er den pressemeddelelse, der blev udsendt af Dansk Journalistforbund 28.6 2019 med følgende overskrift: ’Chefredaktøren på fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, stopper efter godt otte år på posten’.

Formål

Formålet med det ekstraordinære delegeretmøde er at få hovedbestyrelsen til at aflægge beretning om bagrunden for, at den ansvarshavende redaktør for fagbladet Journalisten har måtte fratræde. Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’. 

Dagsorden

1. Aflæggelse af beretning

2. Afstemning om beretning

3. Valg af

- formand

- næstformand

-13 hb-medlemmer

- op til seks suppleanter