Din patientsikkerhed - din underskrift

Formænd for 29 patientforeninger - med ialt 37.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:

Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse”.(BDS)

Indtil videre drejer det sig om ca. 30 fysiske sygdomme som tinnitus, piskesmæld, præmenstruelt syndrom (PMS), kronisk hovedpine, bivirkninger af HPV-vaccine, stofskiftesygdomme, lændesmerter m.fl.

Nogen af disse mennesker får i dagens Danmark en psykiatrisk diagnose, selvom de er 100 % psykisk raske. Deres symptomer forklares med antagelser om ”forandringer i hjernen”. Hypotesen savner både videnskabeligt bevis og erstatter uden videre de fysiske WHO diagnoser, som allerede eksisterer for disse lidelser.

Med ”funktionel lidelse”, får du at vide af din læge, at du er syg, fordi du tror, at du er syg. At du bare skal ignorere dine symptomer eller have psykiatrisk terapi og psykofarmaka, som jo ikke hjælper på fysisk sygdom. Det kunne ligne eksperimentel behandling. F.eks. får mange arbejds- og miljøskadede mennesker pålagt et individuelt ansvar for samfundsskabte gener pga. el- og kemikalie-overfølsomhed.

Selv om ”funktionel lidelse” IKKE er en diagnose, men et psykiatrisk forskningsbegreb (sammen med Bodily Distress Syndrome (BDS) øges anvendelsen af disse begreber hele tiden i vores social- og sundhedssystem. Antallet af syge, som fejlbehandles under hypotesen "funktionel lidelse", øges da også år for år. Din sygdom, kan være den næste som ulovligt vil blive omlagt til en psykiatrisk diagnose.

Derfor er også din patientsikkerhed truet!

Forskningsbegrebet ”funktionel lidelse” har været med til at destruere mange familier, fordi årsagen til fysisk sygdom ofte overses eller benægtes. Børn er endda blevet tvangsfjernet, hvis forældrene ikke accepterer, at psykiaterne giver dette psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse” til deres barn. Man skulle ikke tro at dette kunne lade sig gøre i Danmark.

I årevis har en lang række patientforeninger gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet, men oplever at tale for døve øre. Årsagen skal findes i de besparelser regionerne opnår via brugen af dette forskningsbegreb, idet denne hypotese i høj grad anbefaler at fravælge speciallægeudredninger. Også kommunerne opnår besparelser i det sociale system ved psykiatrisering af en lang række fysiske sygdomme.

Underskriftsindsamlingen her handler ikke om at være for eller imod en psykiatrisk diagnose. Det handler om at få en KORREKT diagnose og dermed den korrekte behandling og udredning.

Med din og vores underskrifter ønsker vi:

AT Sundhedssystemet og det sociale system ophører med brugen af det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionelle lidelser” (og BDS) til fysisk   
  syge.

AT det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionelle lidelser” (og BDS) fjernes i de journaler, hvor det er opført som  forklaring  på fysiske symptomer og eksisterende diagnoser.

AT ansvar for alle disse nævnte fysiske WHO-sygdomme flyttes ud af psykisk regi.

AT det danske sundhedssystem kun bruger de korrekte, dvs. somatiske diagnosekoder for disse fysiske sygdomme.
  (Ifølge WHO er det ulovligt at give en sygdom mere end en kode.)

 

Støt os og SKRIV UNDER NU - hjælp os at hjælpe jer!
Når Underskriftsindsamlingen afsluttes vil resultatet tilgå en skrivelse til Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsens formand Søren Brostrøm, Leder af arbejdsgruppen for Funktionelle Lidelser i Sundhedsstyrelsen læge Ane Bonnerup Vind, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, de fem regionsrådsformænd og Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening m.fl.   

Følgende patientforeninger støtter denne underskriftsindsamling:

    1. Dansk Handicap Forbund - Jens Bouet, direktør
    2
. Migræne danmark - Knud Østberg, Formand 
    3. Høreforeningen - Majbritt Garbul Tobberup, Formand
    4. Vaccinationsforum - Else Jensen, Formand 
    5. Patientforeningen Danmark - Annette Ulstrup, Formand 
    6. ME Foreningen - Rebecca Hansen, Formand 
    7. Stofskiftesupport - Annett Kromann, Formand
    8. MCS Foreningen (Duft- og kemikalieoverfølsomme) - Simone Wrona, Formand 
    9. Hypofysenetværket - Jan Bugge Sørensen, Formand 
  10. EHS Foreningen (El- overfølsomme) - Christina Mellgren, Formand 
  11. Whiplash Foreningen - Sara Maria Grau, Formand
  12. Det kardiologiske Syndrom X - (Hjertekramper) Anni Skarsholt Jørgensen, Formand
  13. Migræne og Hovedpineforeningen - Hanne Johannsen, Formand
  14. HPV-bivirkningsramte -  Karsten Viborg, Formand 
  15. Daninfekt (Kronisk sygdom pga. infektion) - Marie Kroun, Formand
  16. Danmarks Patientforening for Hovedpineramte Horton Hovedpineforening -         Christian Hansen, Formand 
  17. IC Foreningen (kronisk blæresygdom) - Elly Jung, Formand
  18. Sklerodermiforeningen -  Annelise Rønnow, Formand
  19. Colitis-Crohn Foreningen (kroniske tarmsygdomme) - Bente Buus Nielsen, Formand
  20. Arbejdsskadeforeningen - Tina Huniche, Formand
  21. Dansk Søvnapnøforening - Ellinor Wolff, Formand
  22. Hypermobilforeningen - Kirsten Poulsen, Formand
 
23. Dansk Dercum Forening -  Merete Louise Østberg, Formand
  24. Patientforeningen -
Niels Jørgen Langkilde, Formand
  25. Hjerneskadeforeningen -
Morten Lorenzen, Direktør
  26. Immundefektforeningen - Jette Agerholm Olsen, Formand
  27. Neuropatiforeningen - Jimmy Madsen, Formand
  28. Hjernerystelsesforeningen - Kim Friedrich, Formand
  29. DDHL - Den Danske Hypothyreose Landsforening - Anne Mette Høj, Formand