Bevar Hørsholm Dagpleje

opråb5.jpg

 

Bevar Hørsholm Dagpleje

 

Da Hørsholm kommune overvejer at lukke dagplejen i Hørsholm, som led i en større spareøvelse, ønsker vi at sende et klart budskab til politikerne i Hørsholm. Dette ikke er retningen at gå, for en kommune, der ønsker at det skal være "konge at vokse op i Hørsholm".

 

Vi, der har børn i dagpleje i Hørsholm kommune, er meget bekymrede over at man overvejer at lukke dagplejen, da vuggestuerne langt fra er en pasningsform der passer alle børn. Iflg. Per Schultz Jørgensen, der er professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet er der i høj grad også grund til bekymring:

 

– Hvis dagplejerne forsvinder, er der en børnegruppe, som får en hårdere start på livet, og det har konsekvenser, der rækker videre ind i børnenes liv, siger han og henviser til, at dagplejen især kan været et rigtig godt tilbud til sårbare børn. Den gruppe kan udgøre op til 10 procent af en børneårgang, vurderer han til avisen.

 

Fra <http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2017/Oktober/24/Dagpleje-er-pa-retur/>

 

Desuden er der mange andre fordele ved dagplejen: Det er den samme voksen som børnene er sammen med hele dagen, der er mindre støj og stress og færre forstyrrelser end i en vuggestue og dagplejen er et godt tilbud til børn med særlige behov, f.eks. for tidligt fødte, der er særligt sensitive overfor støj og skiftende personale. Også børn uden særlige behov kan have brug for små rammer uden for mange andre børn og personale. Dagplejen giver ekstra tryghed og nærvær i et overskueligt miljø.

 

Vi ønsker derfor at du hjælper os med at sende et klart og stærkt signal til Hørsholm kommune, om at alle børn i kommunen skal have ret til en god og tryg start på livet.

Del din underskrift med os, og hjælp os med at sende et højt og rungede brøl til Hørsholm kommune om at bevare dagplejen.

 

Med din underskrift vil vi vise politikerne at det er sidste gang dette forslag skal indgå i et sparekatalog, da det er tarveligt overfor børnene og skaber utryghed blandt dagplejerne, og vil få langt dyrere og vidtrækkende konsekvenser hvis op til hvert 10. barn ikke får en god start på livet i institution.

  

Venlig hilsen

 

Forældrerådet, Hørsholm Dagpleje


Forældrebestyrelsen, Hørsholm Dagpleje    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook