Retssikkerheden skal sikres før det er for sent!

I Danmark tror vi på, at retssikkerheden fungerer - lige til vi får brug for den. Sådan har det været for mig og for alt for mange jeg er i kontakt med. Vi bliver rystet i vores grundvold, når der ikke kommer den hjælp, vi forventede. Så tror vi det kun lige er "mig" der udsættes for manglende retssikkerhed, men dette spørgsmål til diverse ministre bevidner, at retssikkerheden tilsidesættes på alle myndighedsområder. 

Skriv under og vær med til at vise, at vi som borgere har fået øje på dette, og vil have de folkevalgte skal ændre på de faktiske forhold. 

 

Hvordan forholder Ministrene sig til, at borgere, som søger hjælp hos myndighederne alt for ofte udsættes for tilsidesættelse af deres retssikkerhed, som det er set i historisk perspektiv?

Statens Åndssvageforsorg blev oprettet i 1959 og eksisterede indtil 1. januar 1980. Meget har ændret navn og tilhørssted, men er der reelt sket den forbedring, som lovgivningen lægger op til?

Dette spørgsmål vedrører retssikkerhed på bl.a. socialområdet men også i al almindelighed. Derfor forventer vi svar fra Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, Indenrigsminister Sophie Løhde, Digitaliserings og Ligestillingsminister Marie Bjerre, Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og Justitsminister Peter Hummelgaard, da ingen sager er isoleret til kun et resort.

De fleste sager om manglende retssikkerhed har en stor fællesnævner og tråde ind i alle ansvarsområder. Vi må ud af silotænkningen og se på tingene som sammenhængende og forene faglighed, erfaring og viden fra alle områder. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at alle ministrene skriver et fælles svar således, at sammenhængen tilgodeses og et overblik skabes. Liv leves i sammenhæng og ikke i ansvarsområder, som er teoretisk tænkte.

Eksemplerne på tilsidesættelse af retssikkerhed er mange og forskelligartede. Nogle har de sidste mange år fået flere udsættelse af behandling af sager i Ankestyrelsen, mens de ikke modtager hjælp. Ander udsættes for, at kommunen simpelthen ikke behandler sagen. Andre igen udsættes for, at der ikke kommer afgørelse, og derfor kan de ikke klage. Nogle får mundtlig afgørelse, hvilket også fratager dem klagemuligheden. De fleste kommuner vælger ikke at følge deres vejledningspligt og afsøge alle muligheder for hjælp - Retssikkerhedsloven §5 tilsidesættes. Mange kommuner vælger ikke at genbehandle hjemsendelser fra Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen følger ikke op på og fører tilsyn med kommunernes pligt til genbehandling. Vi ser hjælperordninger der ikke hænger sammen pga. uvilje fra Myndigheder. Vi har eksempler familier, som mister deres hjem, job eller bliver uarbejdsdygtige fordi kommuner og Ankestyrelse ikke sikrer, at borger får hjælp mens sagen behandles. Færre får en hjælperordning bevilget (husk at vi bliver flere og flere og ældre og ældre). Forældrefremmedgørelse på grundlag af forældede psykiatriske diagnoser og fastholdelse i et billede, som kommunen selv har skabt. Tvangsanbringelser af børn, hvor grundlaget ikke er underbygget, men baseret på formodninger. Dette fremgår tydeligt af sagsakterne. Der er mange eksempler på udeladelse af afgørende dokumenter, som vil sikre borgere rette hjælp.En sag, som er meget grel, har Ankestyrelsen stadfæstet uden kommunen vil efterleve dette. Sagen handler om to børn, som er behandlingskrævende, anbragt i netværkspleje hos bedsteforældre, hvor deres søn, børnenes far kommer. Faderen er dømt for pædofili af grov karakter. Han har udstået sin straf, men psykiatrisk vurdering siger han gør det igen. Ankestyrelsen har stadfæstet, at børnene ikke skal være hos sine bedsteforældre, da det er for farligt. Han har brugt sønnerne til at få adgang til pige helt ned til 4 år, hvor han har bedøvet den 4-årige og misbrugt hende. Kommunen nægter at efterleve afgørelsen og Ankestyrelsen gør intet, og advokater er magtesløse i retssystemet, da myndigheder og retssystem ikke vægter specialisters faglige vurderinger.

Statens Åndssvageforsorg blev oprettet i 1959 og eksisterede indtil 1. januar 1980 – men er den fortid?

Sagerne i medierne står også i kø, for at fortælle om de faktiske forhold på retssikkerhedsområdet. I flæng kan nævnes

”TV2 doc.: Er du åndsvag?”, 2007
”Nyrup – søn af en udstødt”, DR 2022, (1911 – 1961)
”Sprogøpigerne”, (1923 – 1961)
”Kvindehjemmet på Sprogø” TV2-Øst 2018
”Drengehjemmet Godhavn” DR 2005, anerkendt som skolehjem i 1923
”Her er ”mors lille dreng” 20 år efter: - Det er en skræmt dreng, TV2 2017
”Historiker om Godhavn-overgreb: Det skete også på mange andre børnehjem”, DR 2016
”Siemens fik kronesmiley for godt arbejdsmiljø: Nu hagler kritikken ned over kontrolsystemet", 2016
”Fy for pokker: ”Drengehjemmet Godhavn” er en gyser af en dokumentar. Også værre end spillefilmen. Politikken 2018
Mette som må opgive job, for at dække hullerne i hjælperordning til søster, Lorry dec. 2019
”Nødråb fra børnehjemmet” 2021
Radio 24syvs afdækning af Langelandssagerne og anbringelser generelt, 2023
”Nødråb i natten”, 2023
”Josephine drømmer om et ungdomsliv”, nov. 2023”
De reformramte”, Chili Turèll & Susanne Jakobsen 2018
”Efter »systematisk svigt« og uretmæssig tvangsfjernelse af børn – nu siger Frederiksberg Kommune undskyld til 363 familier” Berlingske 2021
Else i liften, ”Her er TV2-optagelsene Danmark ikke må se”, Ekstrabladet 2020
#MohammadErFårked, 2021
Sagen hvor Rigshospitalet må skrive til jobcenter og bede dem lade livstruet ung komapatient være, marts 2022
”Håbløst arbejde” TV2 dokumentar 2022
Patientsagerne på AAUH, som bevidst blev misinformeret om deres rettigheder 2023
”Sofie-sagen” – hende med julebarnet, Radio 24/syv 2023
68-årige Karsten, der fratages sin BPA, dec. 2023
”Kommune i kovending efter TV2-historie – nu kan handicappet dreng alligevel få hjælp”, dec. 2023
”Udviklingshæmmet hang ud af vinduet på bosted for at få hjælp – ingen reagerede” TV2 Syd dec. 2023

Så er der de sager hvor det ikke en gang handler om udgifter til kompensation - men udelukkende om retssikkerhed. Her kan nævnes:
”Det levende bevis”,
DR 2022”En beklagelig fejl”, DR 2023
”Spiralkampangen”, DR 2022
Fratagelse af klageret over ejendomsvurderinger vedtaget i Folketinget  
”Mørklagt - Agent Samsam” DR 2022-2023
Om at tre piger har fået regninger fra Hjørring Kommune efter en retssag mod kommunen (§ 20-spørgsmål S 324),
”Syg kultur over for sårbare familier: Rapport dumper Nyborg med et brag”, dec. 2023

Det til skal lægges alle de sager, der ikke er nævnt.

At Kommunernes Landsforening er kommet på finansloven og har møder med Ankestyrelsen, er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, da formålet er at have indflydelse på sagernes udfald og dermed p-meddelelser. Desuden ses det, at Ankestyrelsen inspirerer kommunerne til besparelser, på områder, hvor det har fatale konsekvenser for muligheden for at leve et liv.  

At Ankestyrelsen direkte inspirere til nedskæringer, kan man læse i nyt svar til Muskelsvinfonden fra Aarhus Kommune:
"I forhold til den praksisændring, der er oplevet fra 2022, så er det korrekt, at der på det seneste er truffet beslutninger om ophør af flere BPA-sager. Det sker efter, at kommunes BPA-team, der står får behandlingen af BPA-sager, i 2022 var på kursus i Ankestyrelsen i sagsbehandlingen på BPA-området"

Vi ved at dette ikke er er den gængse form for spørgsmål til minister, men rammer er til for at blive udfordret - Hvad vil Ministrene gøre for at dette stoppes, og retssikkerheden for borgerne sikres?

Som Claus Hjort Frederiksen siger på åbent tv ”Jeg har ikke tænkt særlig meget på retssikkerhed før” Dette afspejler det skrøbelige ved retssikkerhed – Ingen bekymrer sig om den, før de selv får brug for at den eksisterer, det har vi alt for travlt til – måske travlt med at holde afstand til dem vi ikke vil ligne eller havne som. 

Med venlig hilsen
Mette Friis, frivillig partsrepræsentant og  bisidder, § 54-støtteperson, handicappårørende, uddannet sygeplejerske med Diplom i forskning og pædagogik, uddannet lærer, politisk aktiv

På vegne af xxx borgere i Danmark 


Mette Friis, frivillig bisidder, frivillig partsrepræsentant, handicappårørende, politisk aktiv    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mette Friis, frivillig bisidder, frivillig partsrepræsentant, handicappårørende, politisk aktiv vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...