Kandidaten i uddannelsesvidenskab

Kære Uddanneselsvidenskabere, århusianere som københavnere, 1. som 2. årgangsstuderende, og ikke mindst videnskabeligt personale på AU!

Kandidatoverbygningen til uddannelsesvidenskab er i støbeskeen, og før vi får set os om er den færdig. Nogle af jer har måske læst høringsforslaget der foreligger. Vi er flere studerende, der ikke er helt tilfredse. Vi, studerende har først fået indsigt i forslaget nu, og folkene bag har ikke gjort noget for at inddrage os studerende. Vi har debatteret forslaget, og nogle studerende har konkrete forslag til ting der mangler, andre har bare svært ved at genkende sig selv i udkastet. Hvis du har det ligeså, vil vi bede om din hjælp! Så hvis

  • Høringsforslaget til kandidaten heller ikke lever op til dine forventninger
  • Du mener, at vi uddanneselsvidenskabere kan mere og andet end at administrere uddannelser og fungere som HR-konsulenter
  • Du har ambitioner og visioner, som du ikke mener kandidatforslaget favner

Skal du skrive under her nederst på siden!

Vi henvender også denne indsamling til videnskabeligt personale på AU, der forstår vores problem, og er enige i, at høringsforslaget er utilstrækkeligt og/eller vi studerende bør høres!

Med denne underskriftsindsamling ønsker vi at vise for udvalget bag høringsforslaget, at vi også har en stemme der skal og bør høres! Isærdeleshed også i kraft af, at vi selv har en interesse for udvikling af fremtidige uddannelser - så hvorfor ikke begynde med vores egen. Aftagerne af en kandidat er i første omgang os!

Du skriver ikke under på et bestemt alternativ til det nuværende forslag eller andre holdninger end den, at du synes at vi studerende bør høres og/eller forslaget ikke lever op til dine forventninger! Da vi ikke har fået indsigt i forslaget før nu, hvor det næsten er for sent, har vi brug for din hjælp!

Indsamlingen er ikke ment som en kæp i hjulet på uddannelsen for dem, der synes fokus på human ressource og uddannelsesadministration er spændende, men som et udtryk for os der mener, at vores potentiale ikke er repræsenteret fyldestgørende.

På de UFU-arrangerede møder om kandidaten, kom der flere ønsker, holdninger og spørgsmål op. Det bl.a. dem vi ønsker at få god tid til at blive behandlet af udvalget. Herunder et ønske om en tredje profil, der varetager mere åbne og forskningsrelaterede interesser.


Flere bachelorstuderende har allerede udtrykt deres negative holdning på Facebook

Årgang 2011, København

http://folkeakademiet.dk/fa3.png

 

 

 

 

 

 

 

Mixgruppe af begge årgange fra både Aarhus og København:

http://folkeakademiet.dk/fa2.png

 

 

 

 

 

 

Årgang 2010, København

http://folkeakademiet.dk/fa1.png

 

 

 

 

 

 

 


Mvh flere Uddannelsesvidenskabsstuderende (kontakt Bjarke, mulden@gmail.com)    Kontakt forfatteren af dette andragende