Fasthold 10 års byggestop i Lejre/Allerslev/Højby

Kære politikere i Lejre

Området Lejre/Allerslev/Højby er vokset med mindst 227 boliger på ca. 6 år. Snart lægger Degnejorden over 90 boliger til dette tal. Samlet set er swr en markant forøgelse af boligmassen på kort tid, som har medført en række udfordringer i dagligdagen for borgere såvel som for kommunen. 

Yderligere arealer er allerede udlagt til boliger i kommuneplanen, så mere vil komme til i både Allerslev og Højby. 

Med de arealer, der for nuværende er bebygget eller udlagt til bebyggelse, mener vi, - både nytilflyttere og borgere, der har boet her i generationer, unge børnefamilier og ældre seniorer - at området for en tid har leveret sin del af behovet for boligvæksten både i kommunen og Danmark som helhed. 

Derfor vil vi opfordre Lejres lokalpolitikere til at fastholde det byggestop for en periode på 10 år, som mange af jer lovede til kommunalvalget. Det betyder, at der ikke skal udlægges yderligere arealer til bebyggelse i Lejre, Allerslev og Højby ved kommende kommuneplansrevideringer. 

 


Mikkel Mojo Møller Johansen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Mikkel Mojo Møller Johansen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...