BUDOLFI PLADS I AALBORG - NOK ER NOK!

Skriv under på, at Aalborg Kommune stopper den igangværende udvikling for Budolfi Plads og starter planlægning af en åben grøn og offentlig plads, med mulighed for aktiviteter og udsyn til posthus og kirke. Stop udviklingen af en  ny rædsel beton- og glaspalads.

Udfyld skemaet i bunden.

Følg med på: https://www.facebook.com/groups/budolfiplads/

 

Aalborg Kommune er igen ved at lave en gigantisk fejl bl.a. á la området mellem broerne på Aalborg-siden og Kennedy-arkaden.

 

Kig engang her under på disse skitser fra Henning Larsen Architects. Det ligner bestemt ikke et sted der vil være rart at opholde sig. Der er ingen luft, bortset fra en hylende blæst gennem gyderne.

Det er endnu mere beskæmmende end det er i dag.

Hvad er der blevet af scenarierne fra 2010 med henblik på at lave bypark med frit udsyn til kirke og posthus.

Magasin har haft sin chance i Aalborgs centrum, hvor Friis nu kæmper for at få en forretning ud af det. Hvad taler for at Magasin får bedre held denne gang?

20-06-2013 ---------------------------------------------------

Hvis vi om en måned har nået et massivt antal underskrifter vil de selvfølgelig blive afleveret til Borgmesteren, så han og byrådet er helt klar over hvad borgerne ønsker for vores by.

Igen i dag var der et læserbrev i Nordjyske, der gav udtryk for ønsket om en mere grøn by og ikke den fortsatte fortættelse af Aalborg centrum.

For nogle år siden havde Aalborg et slogan der hed "REN BY - GRØN BY". Det er ikke ligefrem det grønne der springer i øjnene, når man går en tur gennem gaderne.

22-06-2013 ---------------------------------------------------

Efter 2 døgn er vi nu nået 130 underskrifter. Det er alt for lidt. Jeg er klar over at det måske er for ambitiøst med de 10.000 som jeg nævner andetsteds, men man har lov at håbe ;-).
Endnu en dag (22-06-2013) med et læserbrev i Nordjyske, der gav udtryk for ønsket om en mere ønsket om ændring af de foreliggende planer for Budolfi Plads.


-------------------------------------------------------------------

Læs mere via bl.a. disse links

 

http://www.aalborgkommune.dk/OM_KOMMUNEN/BYPLANLAEGNING/BYOMDANNELSE-OG-BYUDVIKLING/Sider/Ny_Budolfi_Plads.aspx

http://www.aalborgkommune.dk/Om_kommunen/Byplanlaegning/Byomdannelse-og-byudvikling/Sider/Teaterkvarteret.aspx

http://www.facebook.com/nybudolfiplads

 

Det fremtidige Nørregade med kirken til venstre Illustration: Henning Larsen Architects

Det fremtidige Algade med kirken til venstre

Illustration: Henning Larsen Architects

 

Posthus og Budolfi kirke set fra Vingårdsgade med ny bebyggelse Illustration: Henning Larsen Architects

Posthus og Budolfi kirke "set" fra Vingårdsgade med ny bebyggelse
Illustration: Henning Larsen Architects