Nyeste Underskriftindsamlinger

Underskriftindsamling for bevarelse af Lokalplan 179 Veddelev Landsby

Veddelevhalvøen er kendetegnet ved smuk natur og rekreative områder. Det vigtigt at bevare. Et forslag til ny lokalplan 677 giver mulighed for udstykning og bebyggelse på dele af grunden på Veddelev Bygade 67 og arealet vest for. Arealet udgør en del af det grønne rekreative område omkring landsbyen og er en del af hele Veddelev-halvøens åbne særkende. Underskriverne ønsker ikke, at der ændres i den bevarende lokalplan 179 for Veddelev Landsby. Nybyggeri vil være i direkte modstrid med ønsket om

Oprettet: 2020-02-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 164 164

Bevar Bjedstrup Skole

I Skanderborg Kommunes liste med forslag til den nye skolestruktur foreslår Undervisnings- og Børneudvalget i forslag 1 og 18 at lukke Bjedstrup Skole. Det vil vi ikke være med til. Et lokalsamfund uden skole er som en krop uden hjerte. Landsbyboerne i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup skriver under på, at Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde d. 4. marts bør droppe forslag 1 og 18, så Bjedstrup Skole bevares til glæde og gavn for såvel områdets børn som familier udefra.

Oprettet: 2020-02-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1231 1216

Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Med din underskrift støtter du modstanden mod 5 enorme kystnære havvindmøllers placering blot 2 km fra naturreservatet Hirsholm i det nordlige Kattegat udfor Frederikshavn. Der er tale om møller mellem 200 og hele 265 meters højde, noget nær verdens største. Hirsholm er et enestående naturreservat der har status som RAMSAR-område og NATURA 2000 Habitat- & Fuglebeskyttelsesområde, hvorfor placeringen af de store HAVvindmøller kun 6 km fra fastland, virker helt absurd. Der er masser af plads l

Oprettet: 2020-02-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 58 56

Tobias Mejlholm skifter efternavn til Møller

Møller og Mejl er jo som far og søn, så hvad ville være mere passende, end at Tobias Mejlholm skifter navn til Møller?Ifølge Ankestyrelsen, så er Møller et af de 197 frie efternavne i Danmark, og han vil derfor blive godkendt ved ansøgning. Det koster 505,- men jeg er sikker på, at de hurtig skal blive samlet ind. Skriv under, og hjælp far og søn med at komme hinanden tættere.

Oprettet: 2020-02-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 25 23

Meld Bedemanden ved falsk begravelse.

Demostrstinen der blev afholdt ved Dotheavejems moské kom en bedemand til en fakebegravekse. Politiet erkender der var anmeldt demonstration ved moskéen men ingen begravelse, der dukker pludselig en bedemand op i hans rustvogn, åbner bagklappen og forlader bilen, altså usømmelig omgang med lig  paragraf 139. Da der ikke er anmeldt en begravelse vil han blive dømt til at betale skat af bilen da den er blevet brugt til privat brug. Vi skal have samlet underskrifter så bedemanden kan miste hans for

Oprettet: 2020-02-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 19 18

Bevar De Gamles By på Nørrebro

Stop byggeri af Diabetes Center i De Gamles By Politikerne på Københavns Rådhus vil placere et 15 meter højt Diabetes Center langs Møllegade på Indre Nørrebro for alle Diabetes 2-patienter fra hele København. Kommunen vurderer, at det vil medføre 45.000 ekstra bilkørsler ind og ud ad bydelen. Beboerne på Nørrebro har sendt indsigelser mod kommunens helhedsplan for De Gamles By. Med denne underskriftsindsamling vil vi lægge yderligere pres på politikerne. Vi vil ikke have et Diabetes Center, der

Oprettet: 2020-02-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2400 2370

Nej til forurening af vores grundvand. Stop det uautoriseret autoværksted klods op af vores vandværk.

Kære borgere i Langholt, vores grundvand er i fare. På Bjerget 9 9310 Langholt er der opstået et uautoriseret autoværksted hvor der holder op mod 40-50 biler, de holder blandt andet også på varmeværkets grund. Vi vil derfor forsøge at få underskrifter fra byens borgere så vi kan få stoppet en måske kommende forurening af vores grundvand. Vores vandværk er klods op af grunden Bjerget 9 og ejer er på nuværende tidspunkt i gang med at forsøge at sælge til lejer af hallen, hallen er kun godkendt til

Oprettet: 2020-02-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 95 95

Politianmeldelse af Rasmus Paludan og Stram Kurs

To gange, fredag den 14. februar og fredag den 21. februar, demonstrerede Stram Kurs og Rasmus Paludan, ved en muslimsk begravelse på Dortheavej. Dette mener vi er i strid med Straffelovens paragraf 137. stk 2 Derfor opfordres folk til at medunderskrive en politianmeldelse. Underskriftindsamlingen bliver vedlagt politianmeldelsen. Politianmeldelsen bliver indgivet den 10. marts 2020.  

Oprettet: 2020-02-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 4162 4086

Fjern Dansk A fra HTX

Vi er mange der er utrolig trætte af, at have Dansk A på HTX. Vi finder det overhovedet ikke relevant, og meener det er spild af tid. Argumentet for at vi skal have dansk er, at vi skal blive alment dannede. Dette finder vi mere eller mindre ligegyldigt i dagens Danmark. Gennem dansk lærer vi kun om litteraturhistorie og større forfattere gennem tiden. Dette kan vi ikke bruge til noget når vi engang er færdige på skolebænken. Vi er på HTX fordi vi regner med at få natuvidenskabelige eller teknis

Oprettet: 2020-02-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7 7

Sag om jordforurening - brev til justitsministeren fra bekymrede grundejere

Landsretten skal den 13. og 16. marts i år tage stilling til en sag om forurening på en grund i Hvidovre, hvor en tidligere grundejer af byretten er dømt til at betale ca. 1.2 millioner kroner på grund af forurening. Dette på trods af, at dommen fastslår at denne grundejer ikke er skyld i forureningen eller har været vidende om den. (sagsnr: BS D-241/2016) På den baggrund er vi selvfølgelig stærkt bekymret for, at vi som grundejere eller tidligere grundejere kan risikere at blive sagsøgt og dømt

Oprettet: 2020-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 141 141Facebook