Nyeste Underskriftindsamlinger

Protest against attacks on attacks on indigenous people of Aldama, Chiapas, México

Copenhagen, Denmark, the 21st of August 2020. From Danish and international citizens and civil society. We protest against the ongoing attacks on indigenous people of Aldama, Chiapas, México, and demand from the Mexican and Chiapaneca authorities comprehensive and immediate protection of the people under attack. We are deeply worried that current escalating events in the Chiapas highlands may lead to serious violations of the lives and security of the residents who have already suffered a serie

Oprettet: 2020-08-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 44 37

Drop virtuel undervisning!

Siden midten af marts har elever på Aarhus’ ungdomsuddannelser stort set ikke været fysisk i skole. De har ikke fået ordentlig undervisning, og har heller ikke set deres klassekammerater. De nye elever har ikke fået mulighed for at få en god start på deres uddannelse, de har bare skulle starte virtuelt. Det er en helt forkert prioritering at lukke ungdomsuddannelserne som det første, for vi ved at den virtuelle undervisning har store konsekvenser fagligt og socialt. Det gælder i den grad, hvis d

Oprettet: 2020-08-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 326 326

Ønske om trafikregulering af de 4 vejkryds ved Stenlille

I de 4 store vejkryds ved Stenlille sker der uforholdsmæssigt mange færdselsuheld og jeg ønsker derfor at der iværksættes tiltag for at nedbringe antallet af uheld.Om der etableres lysreguleringer, rundkørsler eller andre foranstaltninger er ikke afgørende. Hovedformålet er at gøre de fire kryds mere sikre og dermed nedbringe antallet af uheld. Det drejer sig om følgende kryds: T-krydset mellem Omkørselsvejen (mod Dianalund) og SorøvejKrydset mellem Hovedgaden/Nordskovej og Sorøvej T-Krydset mel

Oprettet: 2020-08-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 230 230

Stop træfældning og bebyggelse af parken ved det fredede Brønshøj Vandtårn

Brønshøj Vandtårn fra 1928 er fredet, men man overså beplantningen i fredningen. Arkitekten bag det ikoniske funktionalistiske vandtårn, Ib Lunding, fik plantet træer i en Fibonacci spiralform, der spejler detaljerne i bygningen. Nu vil Københavns Kommune fælde flere af træerne og bebygge grunden. Det er en uerstattelig ødelæggelse af vores kulturarv.  Baggrunden for byggeriet er, at den lokale Bellahøj-spejdergruppes hytte blev nedlagt til fordel for opførelsen af nye boliger ved Degnemosen. I

Oprettet: 2020-08-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1158 1150

Støt kortere dage for alle folkeskoleelever. Giv børnene deres barndom tilbage.

Folkeskoleelevernes lange dage er nu afprøvet på alle mulige måder, og i praksis fungerer de ikke. Eleverne er trætte og ukoncentrerede i de sidste lektioner hver dag, og når der så yderligere bliver lagt masser af lektier på, er der næsten ingen tid til fritid og leg.  Privatskolerne har kortere dage, og deres børn kommer velrustede ud af skolen. De klarer sig mindst lige så godt, og om ikke bedre: https://www.tjekdet.dk/bliver-boern-klogere-af-at-komme-i-friskole-end-i-folkeskole Vi har brug f

Oprettet: 2020-08-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 73 73

Giv børnene tid til at være børn - JA TAK til kortere skoledage

Vi kæmper for at lovgivningen laves om så alle kommuner tvinges til at sænke timetallet for bla. indskolingen fra de nuværende 1200 timer til regeringens anbefaling på 1110 timer, og gerne færre timer.   Regeringen lavede i 2019 en ændring, som skulle gøre børnenes skoledage kortere, men desværre står der ikke i lovteksten at man IKKE må beholde de oprindelige 1200 timer, så det betyder at f.eks 0 klasse i nogle klasser  har en skole uge på 30 timer fra f.eks 8.10 tíl 14.10 hver dag. Fol

Oprettet: 2020-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 273 272

Stop byggeri med 5 etager i Gilleleje

Udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune har besluttet en visionsplan, som indeholder mulighed for byggeri i Gilleleje Syd med op til 5 etager i højden. Det Konservative Folkeparti har ikke plads i udvalget, så vi havde ikke mulighed for at stemme. Derfor håber vi, at I borgere vil hjælpe os med at vise flertallet i Byrådet bestående af lokallisten Nyt Gribskov, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og Venstre, at I som os, IKKE ønsker etagebyggeri på op til 5 etager i Gilleleje

Oprettet: 2020-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 269 269

Nej tak til vindmøller i Als Enge

Undertegnede erklærer herved, at jeg er klart modstander, af projektet omhandlende vindmøller i Als Enge.

Oprettet: 2020-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 296 293

Lad os sammen få Bertil til at SMUTTE!

Det har gået os alle på i alt for mange år. Nok er NOK. Arrigheden er på sit ypperste af mangel på bedre ord simpelthen. Skriv under her for at få den baryl af en TØS til Bertil til at SMUTTE af POMMEREN TIL langt om længe, ærligt talt. Med underskriftindsamlingen er det planen at få politikerne til at opdage denne landeplage af et problem. Ambitionen er at få Donald Trump til at banne Bertil i alle 193 FN-lande. Mellem jer og mig kan han sgu GÅ HJEM. Thank you very much, MobilePay me in the mor

Oprettet: 2020-08-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 5 5

Nej tak til flere flygtninge i Danmark

Der er et yndigt land, et land vi er stolte af, som har værdier og kærlighed for tradition så vel som for frihed til selv at vælge. Et land med fællesskab og hjælpende hænder. Men hvem skal vi hjælpe? Skal vi hjælpe vores børn med at sørger for gode skoler, med trygge legepladser og lærere som har tid og midler til rådighed? Skal vi hjælpe vores venner, dem som går arbejdsløse og derfor er kommet på støtten og er i kø et til job? Skal vi hjælpe vores forældre, som er på plejehjem, og får overkog

Oprettet: 2020-08-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 52 51Facebook