Nyeste Underskriftindsamlinger

En uvildig undersøgelse af hele sagen omkring Fredericia Teater

Spørgsmålene er mange - de offentlige svar er få Hvor er pengene blevet af? Hvor meget vidste økonomiudvalget? Har økonomiudvalget set alle bilag? Har byrådet set alle bilag? Har kommunen haft kontrol med deres investering i teatret? Hvor blev den professionelle bestyrelse af? Ved byrådet hvad der er købt af inventar fra konkursboet? Har "kommunal ejede virksomheder", såsom ADP støttet teatret med kommunale midler? Hvor meget vidste Fredericia Byråds medlemmer i Fredericia Teaters bestyrelse, om

Oprettet: 2020-08-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 149 149

Indsamling af underskrifter fra bioanalytikerundervisere til overenskomtkrav 2020.

OK krav fra bioanalytikerundervisere i klinikken.  Da bioanalytikerundervisernes løn og kvalifikationskrav ikke er fulgt med kravene fra undervisningsministeriet og de andre undervisere på professionsuddannelserne, mener vi at det er på tide. Vi oplever et stigende antal studerende i klinikken, samtidig med en akademisering af uddannelsen og faget. Det er glædeligt og det bør og skal vi favne som undervisere. Derfor er der behov for et markant løft af funktionen, så vi både bliver klædt på med e

Oprettet: 2020-08-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 116 115

Protest against attacks on attacks on indigenous people of Aldama, Chiapas, México

Copenhagen, Denmark, the 21st of August 2020. From Danish and international citizens and civil society. We protest against the ongoing attacks on indigenous people of Aldama, Chiapas, México, and demand from the Mexican and Chiapaneca authorities comprehensive and immediate protection of the people under attack. We are deeply worried that current escalating events in the Chiapas highlands may lead to serious violations of the lives and security of the residents who have already suffered a serie

Oprettet: 2020-08-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 44 37

Drop virtuel undervisning!

Siden midten af marts har elever på Aarhus’ ungdomsuddannelser stort set ikke været fysisk i skole. De har ikke fået ordentlig undervisning, og har heller ikke set deres klassekammerater. De nye elever har ikke fået mulighed for at få en god start på deres uddannelse, de har bare skulle starte virtuelt. Det er en helt forkert prioritering at lukke ungdomsuddannelserne som det første, for vi ved at den virtuelle undervisning har store konsekvenser fagligt og socialt. Det gælder i den grad, hvis d

Oprettet: 2020-08-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 327 327

Ønske om trafikregulering af de 4 vejkryds ved Stenlille

I de 4 store vejkryds ved Stenlille sker der uforholdsmæssigt mange færdselsuheld og jeg ønsker derfor at der iværksættes tiltag for at nedbringe antallet af uheld.Om der etableres lysreguleringer, rundkørsler eller andre foranstaltninger er ikke afgørende. Hovedformålet er at gøre de fire kryds mere sikre og dermed nedbringe antallet af uheld. Det drejer sig om følgende kryds: T-krydset mellem Omkørselsvejen (mod Dianalund) og SorøvejKrydset mellem Hovedgaden/Nordskovej og Sorøvej T-Krydset mel

Oprettet: 2020-08-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 230 230

Stop træfældning og bebyggelse af parken ved det fredede Brønshøj Vandtårn

Brønshøj Vandtårn fra 1928 er fredet, men man overså beplantningen i fredningen. Arkitekten bag det ikoniske funktionalistiske vandtårn, Ib Lunding, fik plantet træer i en Fibonacci spiralform, der spejler detaljerne i bygningen. Nu vil Københavns Kommune fælde flere af træerne og bebygge grunden. Det er en uerstattelig ødelæggelse af vores kulturarv.  Baggrunden for byggeriet er, at den lokale Bellahøj-spejdergruppes hytte blev nedlagt til fordel for opførelsen af nye boliger ved Degnemosen. I

Oprettet: 2020-08-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1162 1154

Støt kortere dage for alle folkeskoleelever. Giv børnene deres barndom tilbage.

Folkeskoleelevernes lange dage er nu afprøvet på alle mulige måder, og i praksis fungerer de ikke. Eleverne er trætte og ukoncentrerede i de sidste lektioner hver dag, og når der så yderligere bliver lagt masser af lektier på, er der næsten ingen tid til fritid og leg.  Privatskolerne har kortere dage, og deres børn kommer velrustede ud af skolen. De klarer sig mindst lige så godt, og om ikke bedre: https://www.tjekdet.dk/bliver-boern-klogere-af-at-komme-i-friskole-end-i-folkeskole Vi har brug f

Oprettet: 2020-08-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 73 73

Giv børnene tid til at være børn - JA TAK til kortere skoledage

Vi kæmper for at lovgivningen laves om så alle kommuner tvinges til at sænke timetallet for bla. indskolingen fra de nuværende 1200 timer til regeringens anbefaling på 1110 timer, og gerne færre timer.   Regeringen lavede i 2019 en ændring, som skulle gøre børnenes skoledage kortere, men desværre står der ikke i lovteksten at man IKKE må beholde de oprindelige 1200 timer, så det betyder at f.eks 0 klasse i nogle klasser  har en skole uge på 30 timer fra f.eks 8.10 tíl 14.10 hver dag. Fol

Oprettet: 2020-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 282 281

Stop byggeri med 5 etager i Gilleleje

Udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune har besluttet en visionsplan, som indeholder mulighed for byggeri i Gilleleje Syd med op til 5 etager i højden. Det Konservative Folkeparti har ikke plads i udvalget, så vi havde ikke mulighed for at stemme. Derfor håber vi, at I borgere vil hjælpe os med at vise flertallet i Byrådet bestående af lokallisten Nyt Gribskov, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og Venstre, at I som os, IKKE ønsker etagebyggeri på op til 5 etager i Gilleleje

Oprettet: 2020-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 270 270

Nej tak til vindmøller i Als Enge

Undertegnede erklærer herved, at jeg er klart modstander, af projektet omhandlende vindmøller i Als Enge.

Oprettet: 2020-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 301 298Facebook