Mest populære andragender i de sidste 12 måneder

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til fælles ledelse mellem Farstrup skole og Farstrup Bønehave

Der er fra politisk side lagt op til besparelse i det kommende budget for Aalborg kommune. Dette indebærer, at der er indgivet forslag om, at der skal etableres landsbyordning her i Farstrup. Landsbyordningen vil betyde, at der vil være fælles ledelse for Farstrup skole og børnehaven Møllehuset, Farstrup. Dette er forældrebestyrelsen i Møllehuset meget imod. Vi er bange for vores børns trivsel, synligheden af lederen, arbejdsmiljøet mm. Samtidig tænker vi også, at det er forkert at lave en bespa

Oprettet: 2022-09-07 Statistik

FRIT SKOLEVALG FOR ALLE

Med din underskrift tilkendegiver du at du går ind for et frit skolevalg for alle, prins Christian. Underskriftindsamlingen formål er at prins Christian skal have lov til selv at bestemme hvilken skole han vil gå på. Børn skal ikke shitstormes ud af deres egne skoler

Oprettet: 2022-06-26 Statistik

Red den historiske Taulov Station fra nedriving, og skab et levende kulturhus

DSB har ansøgt om nedrivning af stationen i Taulov. Da den er bevaringsværdig, kan DSB ikke ødelægge den uden kommunens godkendelse, og sagen skal desuden i offentlig høring. Her har vi mulighed for at protestere, og dermed påvirke beslutningen. Foreningen Taulov Station ønsker at omdanne stationsbygningen til et levende kulturhus til gavn for alle i byen. Vi har aktivt forsøgt at forhandle med DSB om overtagelse, men DSB har blank afvist vores bud, og ønsker ikke at gå i dialog om en anden mode

Oprettet: 2022-04-11 Statistik

Forbyd salg og privat brug af fyrværkeri

117 fyrværkeriskader nytårsaften, heraf 34 øjenskader.I 17 tifælde blev politi og brandfolk angrebet af personer, som skød fyrværkeri efter dem.I mange andre tilfælde blev fyrværkeri affyret og sendt direkte mod privatpersoner.Og så bliver der i øvrigt affyret fyrværkeri længe før, det er tilladt den 27. december.Læg dertil, at fyrværkeriet for mange hvert eneste år et et helvede. Ældre tør ikke gå ud på gaden, personer med høreskader såsom tinnitus heller ikke. Og for mange dyr er nytåret også

Oprettet: 2018-01-01 Statistik

Julehilsen til COOP

Fredag den 16. december 2022 kl. 14 kom Coops julehilsen til en række Dagli’Brugser, deriblandt til Dagli’Brugsen i Lime. Brugsen i Lime skal lukkes, og personalet er sagt op – alt sammen med virkning fra 24. februar 2023.Undertegnede kunder vil da ikke undlade også at sende vores julehilsen til Coops ledelse.Coops julehilsen kom nok bag på os. Og begrundelserne undrer os da også lidt (vi henholder os her til de begrundelser, der fremgår af pressemeddelelsen, det er dem, vi har kendskab til).De

Oprettet: 2022-12-18 Statistik

For Hegnsholts forsatte økologiske liv i Lejre

Undertegnede støtter Hegnsholt og Johanne Schimmings ønske om at forpagte de 11 hektar, der er i udbud, i uopsigelighed i forpagtningsperioden fra Lejre Kommunes side. Hun beder også om, at foreningen Lavringe Jord, såfremt de ønsker det, i løbet af forpagtningsperioden kan overtage lejemålet fra Hegnsholt. Og så beder hun om en ny 2 x 5 årig periode. Altså en fortrinsret til at forpagte arealet yderligere 5 år, efter de næste 5 år. Undertegnede støtter hendes betingelser, da det vil sikre den

Oprettet: 2022-09-16 Statistik

Nej tak til offentlig gennemgang fra Ny Ellebjerg Station via Pilestykket til Valby Idrætspark!

Københavns Kommune skildrer i deres visionsplan for Valby Idrætspark at de foreslår nye infrastrukturer, herunder at de vil åbne Pilestykket op til gennemgang for offentligheden. Visionen er at borgerne i Københavns Kommune og omegn kan færdes sikkert fra Ny Ellebjerg Station, igennem Pilestykket, til Valby Idrætspark. Således kan vi, beboerne i Pilestykket samt resten af A/B Lejren, forvente et massivt pres på vores boligområde i flere henseender. KK (Københavns Kommune) angiver i deres visions

Oprettet: 2022-03-01 Statistik

JA TAK TIL FJERNVARME - NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY! ER DU ENIG, SÅ SKRIV UNDER HER!

Solrød Kommune vil gøre det muligt for Solrød Fjernvarme at bygge et stort flis-varmeværk med 12-20 meter høje bygninger og en 40 meter høj skorsten lige op ad Havdrup by på kommunens grund ved Tykmosevej og Nylukkevej. Vi er en stor gruppe borgere, som støtter udrulning af fjernvarme, men er imod et flis-varmeværk op ad Havdrup by. Der findes bedre og billigere alternativer, både ift. placering og teknologier. Fjernvarme skal baseres på fremtidssikrede varmekilder som fx vind, sol og varmepumpe

Oprettet: 2023-01-23 Statistik

Nej tak til boligblokke i tre etager ved det tidligere Skårup Seminarium.

Svendborg Kommune vil med ”Lokalplan 659 – Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium” gøre det muligt at vedtage et byggeprojekt med 6 boligblokke á 2 til 3 etager, i en højde op til 12 meter, ved det tidligere Skårup Seminarium.   Med denne underskriftsindsamling ønsker vi at gøre det klart, at borgerne i Skårup ikke kan støtte op om et byggeprojekt i en sådan skala, da vi mener at det vil medføre betydelig forringelse af kulturmiljøet omkring det tidligere Skårup Seminarium, samt Skårups

Oprettet: 2022-07-31 Statistik

Fasthold 10 års byggestop i Lejre/Allerslev/Højby

Kære politikere i Lejre Området Lejre/Allerslev/Højby er vokset med mindst 227 boliger på ca. 6 år. Snart lægger Degnejorden over 90 boliger til dette tal. Samlet set er swr en markant forøgelse af boligmassen på kort tid, som har medført en række udfordringer i dagligdagen for borgere såvel som for kommunen.  Yderligere arealer er allerede udlagt til boliger i kommuneplanen, så mere vil komme til i både Allerslev og Højby.  Med de arealer, der for nuværende er bebygget eller udlagt til bebyggel

Oprettet: 2023-01-14 Statistik

Bevar Bus 22 i Aarhus

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har i deres spareforslag for 2023-2026 fremlagt en plan om at ville nedlægge bus 22. Det vil være en katastrofe for os der bruger bussen meget og vil skabe en dårligere sammenhæng mellem mange forskellige bydele i Aarhus.Jeg bruger personligt bussen fra Busgadeforløbet (som ruten Klostertorvet-Hans Hartvig Seedorf Stræde så fint kaldes) hjem til Hasle.Bus 22 giver også borgere fra mange dele af byen en nem mulighed for at komme til Bazar Vest, City Vest, Åbyhøj, U

Oprettet: 2022-10-27 Statistik

Ravnkilde siger NEJ TAK til evt lukning af vores skole og dagstilbud

Ravnkilde siger NEJ TAK til eventuel lukning af dagtilbud og skole Et eksistentielt grundlag for byenRavnkilde Børnehave- og SFO og Ravnkilde Skole er en væsentlig faktor ift. tiltrækning af nye børnefamilier til byen, fordi det betyder meget for forældre, at deres børn er tæt på dag- og skoletilbud. Det betyder bl.a. i dag at; Skolebørn i en tidlig alder selv kan cykle/gå hjem fra SFO/skole fordi Ravnkilde by, børnehave og skole er i og omkring deres nærmiljø. Alle børn i børnehaven og skolen k

Oprettet: 2022-09-02 Statistik

Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Med din underskrift støtter du modstanden mod 5 enorme kystnære havvindmøllers placering blot 2 km fra naturreservatet Hirsholm i det nordlige Kattegat udfor Frederikshavn. Der er tale om møller mellem 200 og hele 265 meters højde, noget nær verdens største. Hirsholm er et enestående naturreservat der har status som RAMSAR-område og NATURA 2000 Habitat- & Fuglebeskyttelsesområde, hvorfor placeringen af de store HAVvindmøller kun 6 km fra fastland, virker helt absurd. Der er masser af plads l

Oprettet: 2020-02-26 Statistik

Nej Tak til P-kælder på Dantes Plads

Hermed protesteres mod, at der uden demokratisk proces, lokalplan og miljøvurdering (VVM) planlægges opførelse af et unødvendigt og forurenende p-anlæg under Dantes Plads. Et sådant p-anlæg er uforeneligt med den akutte klimakrise og det, regeringen blev valgt ind på, nemlig reduktion af CO2 på 70 % i 2030.   

Oprettet: 2019-08-29 Statistik

Bevar OMØ dagpleje

Den korte udgave til underskriftindsamlingen: Luk ikke Omø dagpleje. Hvis ikke man kan finde pasning til sit barn, kan man ikke arbejde på øen, og det er ikke realistisk at bruge 2 timer om morgenen og 2 timer om aftenen på at aflevere og hente sit barn på fastlandet. Lige nu mangler Omø arbejdskraft, fx i hjemmeplejen, som graver og kirketjener, hos købmanden og på den lokale restaurant.              

Oprettet: 2022-04-24 Statistik

Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Bjerringbro har permanent brug for skoletilbud bestående af 2 skolematrikler i byen. Dette er for at sikre fortsat tiltrækning af nye småbørnsfamilier, grobund for butikker og erhverv og dermed hele byens fremtidige udvikling. Som underskriver ønsker vi på ingen måde at ende ud med kun 1 skolematrikel i byen. Vi mener byen har brug for 2 matrikler, både pga. infrastruktur, men også grundet det store opland som dækkes. Samtidig skal hverdagen fungere for både elever og lærer. Og det forventes at

Oprettet: 2020-10-23 Statistik

Stop A/S Storebælt

Vi blev lovet at broen ville blive gratis når den var betalt. Os borgere har betalt for noget som burde være betalt af staten. Fjern broafgiften og gør Danmark til et igen.

Oprettet: 2017-08-24 Statistik

NEJ til discount gigant, 93 p-pladser, tank og vask på Hjerting Strandvej

SAMMEN STANDSER VI PLANERNE OM ET STORT DISCOUNT KOMPLEKS MED TANKSTATION, 93 PARKERINGSPLADSER OG VASKEHAL MIDT PÅ HJERTING STRANDVEJ. Discountkæden REMA 1000 har planer om at overtage den tidligere Fakta butik på Havborgvej 4 - og gennem nedrivning af fire huse, åbne et stort butiks- parkerings- tank og vaskeanlæg direkte ud mod Hjerting Strandvej. Projektet vil ikke alene vil få store konsekvenser for beboerne på Hjerting Strandvej, Havborgvej, Ryttervænget og Østervænget, men for alle bruger

Oprettet: 2022-03-11 Statistik

BEVAR DET GRØNNE OMRÅDE SØVOLD

Vi er en kreds af borgere, der har startet denne underskriftsindsamling. Vi protesterer imod, og siger NEJ til, at Stevns Kommune vil udstykke vores grønne område. Området er givet som en gave af Hovedstadsrådet til Gammel Vallø Kommune i 1977. Gaven var betinget af, at det blev udlagt som et offentligt rekreativt område. Vi finder, at det er mangel på respekt for demokratiet, når Hovedstadsråd historisk har tildelt midler til køb af et rekreativt område, at en kommunalbestyrelse så 35 år senere

Oprettet: 2022-02-11 Statistik

Støtteerklæring til Forsøgsstationen om forbedrede økonomiske vilkår

Støtteerklæring til Forsøgsstationen om forbedrede økonomiske vilkår Forsøgsstationen er et værksted for professionel scenekunst beliggende i en gammel Vesterbro biograf på 750 kvm. Stedet er unikt fordi hele huset er dedikeret til praksisbaseret scenekunstnerisk forskning. Forsøgsstationen har eksisteret siden 2009. I de 13 år er der blevet skabt over 200 forsøgsprojekter, flere hundrede kunstneriske aktiviteter af vidensdeling, læringsformater og kunstnerisk udveksling af de mange mange danske

Oprettet: 2022-10-10 Statistik