Mest populære andragender i de sidste 12 måneder

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Støt kravet om en Miljøvurdering for Lynæs - INDEN vedtagelse af omfattende lokalplan.

LYNÆS HAVN er ALLES HAVN Vi siger nej til lokalplansforslag uden miljøvurdering Vedrørende forslaget til lokalplanen for Lynæs Havn. Halsnæs Kommune vurderer : - Ingen øget trafikbelastningen - Ingen øget støj - Ingen ændrede forhold for fredede arealer samt natur- og fuglebeskyttelsesområder - Ingen ændrede forhold i habitatområdet (natura 2000) ud for Lynæs havn - Ingen ændringer af kulturmiljøet men - DET PASSER IKKE   Vi borgere, der har interesse for området og naturen i og omkring havnen,

Oprettet: 2022-03-21 Statistik

Nej til en visionsløs trafik- og parkeringsplan i Kongelunden

Jeg protesterer hermed mod de påtænkte planer om at etablere 1.000-1.200 nye parkeringspladser i Kongelunden og lave en ny vejføring parallelt med Carinavej. Jeg vil samtidig opfordre til, at der udarbejdes og afprøves en 'ny ambitiøs og gennemgribende gentænkning af infrastrukturen. Kun herved får vi en fremtidssikret betjening af området med fokus på mobilitet, bevægelse, funktionalitet og æstetik,'  som borgmester Jacob Bundsgaard udtalte, da han præsenterede Vision Kongelunden.

Oprettet: 2022-12-30 Statistik

Tinghuset i Skagen skal bevares som en selvstændig institution

Tinghuset i Skagen skal bevares som en selvstændig institiution med direkte kommunalt tilskud. Kystmuseet i Frederikshavn har ikke maget deres opgave Skagens historie skal ikke ende i papkasse i Frederikshavn   Poul Jakobsen  

Oprettet: 2022-09-15 Statistik

Bevar de gamle piletræer i Frederiksværk

Byrådet i Halsnæs har planer om at fælde de gamle, smukke piletræer ved kanalen i Frederiksværk. Det er rigtig synd, hvis disse smukke, grønne oaser midt i byen forsvinder. Tænk hvor mange år, de har stået her, og hvordan indbyggerne har nydt en is og ro i skyggen under de svajende, grønne grene om sommeren. Vi skal passe på gamle, sunde træer, ikke fælde dem. Skriv under her, hvis du også synes, at træerne skal bevares. Byrådet tager beslutning om dette ved byrådsmødet d. 15. september, så hvis

Oprettet: 2022-09-09 Statistik

Genåben Kokkedal skole cafe NU

Jeg støtter hermed forslaget om at genåbne cafe kokkedal hvor der en gang om ugen er åbent for take away eller sit Down middag, på kokkedal skole i kantinen. 

Oprettet: 2022-11-07 Statistik

Støtte til Normstormerne

Tak fordi I laver normkritisk arbejde i folkeskolerne og til dem, der underviser vores børn og de kommende generationer. Vi er kede af, at I har stået alene i skudlinjen og vi skriver dette åbne brev med ønske om at starte en samtale, ikke kun iblandt os der støtter jer og jeres arbejde med en vision om inklusion og diversitet, men i den bredere befolkning. For vi er mange, ikke få, der står bag jer og arbejder under samme vision. Vi har set på med forbavselse og været uforstående over, hvordan

Oprettet: 2022-09-02 Statistik

Bevar Ørodde og Morsø Camping - stop udstykning og industri

Naturen på Ørodde skal bevares. Skoven på Ørodde skal bevares. Der skal ikke tages af skoven til industri. Morsø Camping skal blive, hvor den er. Der skal ikke udstykkes byggegrunde. Hjælp med at protestere ved at skrive under.

Oprettet: 2022-07-30 Statistik

Bevar ungdomsklubben i Glostrup!

Klubben har 173 tilmeldte og bliver brugt af mange vær eneste dag, og der kommer stadig flere tilmeldinger. Alene i første halvdel af i år er der kommet 25 nye tilmeldinger. Vi har snakket med nærpolitiet som deler vores bekymringer, omkring at der måske vil være en stor del af disse unge der vil opholde sig på gaden hvis klubben lukkes. Klubbens åbningstider er fra 16-22. Vi synes det er rigtig vigtigt at de unge har et sted hvor de kan hygge sig, have det godt med deres venner og udvikle nye v

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Bevar Glostrup Svømmeklubs svømmeundervisning om fredagen

Vil du støtte op om det lokale idrætsliv og stadig have mulighed for at lære at svømme om fredagen? Glostrup Svømmeklub risikerer at miste al bassintid om fredagen, hvis budgetforliget 2023 stemmes igennem i oktober. I budgetforlig 2023 er der i aftaleteksten side 22 lagt op til, at "Den offentlige åbningstid i svømmehallen skal omlægges for at muliggøre events fredag eftermiddag/aften". Teksten er baseret på ændringsforslag til budget 2023 "KFU83-02 Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup

Oprettet: 2022-09-21 Statistik

En venstre svingbane i T krydset Viborgvej/Grovebakkevej.

Så skete der igen et alvorligt trafikuheld med 4 involverede biler. Det drejer sig om T-krydset A16 Viborgvej/Grovebakkevej 8920 Randers NV. Vores borgere er dagligt i fare, når de via Viborgvej skal dreje til venstre ad Grovebakkevej, ved modkørende trafik, er man nødsaget til at holde i midten af vejen, og vente på fri bane fra modkørende. Der er dagligt meget trafik i krydset, mellem byerne Ø. Bjerregrav og Ålum, da skolebørn fragtes til og fra skolen i Bjerregrav. Desuden har man i Fussingø-

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Sundeved 4, som misbrugscenter Nej Tak!

Vi er blevet opmærksomme på at den røde gård, beliggende på Sundeved 4, er blevet solgt og skal bruges til misbrugscenter for stofmisbrugere og alkoholikere. Personkredsen hertil kan være personer som er afhængige af et eller flere rusmidler i en sådan en grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og nærtstående samt samfundet.   Dette kan være et tilbud om behandling af personer, hvis misbrug har et sådant omfang, at borgeren ikke kan klare sin dagligdag på grund af misbr

Oprettet: 2022-02-17 Statistik

Protest imod permanent lukning af Dølbyvej Skive

Mener du også, at det er forkert, at man påtænker en permanent lukning af Dølbyvej Skive? Giv din mening til kende - skriv under NU - Dølbyvej Skive skal IKKE lukkes.

Oprettet: 2022-10-24 Statistik

Anmeldelse af Rigspolitichef Thorkild Fogde

  Det er medlemmerne af Facebook-gruppen "Mette Frederiksen har brudt grundloven" opfattelse, at   Rigspolitichef Thorkild Fogde   har begået tjenesteforseelser og pligtforsømmelser af så grov karakter i november 2020, som led i beslutningen og eksekvering af beslutningen af, at alle mink i Danmark skulle aflives således, at vedkommende hermed skal anmeldes for overtrædelse af straffelovens § 157, stk. 1.   Det gøres gældende, at da vedkommende har bestridt en ledende stilling i politiet, finder

Oprettet: 2022-07-06 Statistik

Fibernet til Hårlev

Jeg kan bekræfte at TDC Fiber gerne vil grave fibernet ned til byen. Tak for opbakningen.  Fibernet til Hårlev  Er du også træt af at være stavnsbundet til en udbyder? Træt af lav hastighed og dyre priser? Vil have mere end blot 200 mbit? Laaang ventetid på support? Så skriv under og lad os sammen få fibernet til byen  Må gerne deles på div. Facebook sider i lokalområdet.

Oprettet: 2022-02-27 Statistik

SVINESTALD I GAMLØSE NEJ TAK

Holbæk Kommunes ja til mere svineproduktion på Orø er både en trussel mod øens grundvand og en hån mod naboer og lokalbefolkningen. Vi borgere på Orø, fastboende eller sommerhusejere, opfordrer Holbæk Kommunes politiske ledelse til at træde i karakter og være på miljøet og borgernes side i denne sag. Stop planerne om en ny svinefarm i Gamløse. Træk miljøgodkendelsen tilbage.

Oprettet: 2022-02-12 Statistik

Opret tre spor for de kommende 0. klasser på Ganløse Skole

Egedal Kommune og Distriktsskole Ganløse har besluttet at fylde de kommende 0. klasser på Ganløse Skole til bristepunktet (28 elever pr. klasse), og endvidere sendes enkelte Ganløse Børn til Slagslunde Skole, uagtet om de har større søskende på Ganløse skole, og har gået i daginstitution i Ganløse. Alt dette for at undgå at skulle oprette tre spor på Ganløse Skole.  I efteråret 2022, besluttede et bredt flertal i folketinget ellers netop at sænke klasseloftet i indskolingen til 26 elever, for at

Oprettet: 2023-01-27 Statistik

Store bededag

Skriv under på, at bevare store bededag, Danmark er et kristen land, vi skal ikke bid for bid, afskaffe vores kristne traditioner, gør vi det, mister vi noget af vores arv, og identitet, og med alt den kultur, som kommer udefra, i et desværre snart multikulturelt Danmark, er det ekstra vigtigt at holde fast på vores kristne værdier hvor vi kan, dette har intet med fremmedhad at gøre, men blot bevarelse af hvor historie, hvor kultur, hvor kirke, og det vi har helligt, det skal politikerne ikke ha

Oprettet: 2022-12-14 Statistik

Støt kampen mod støj fra Giber Ringvej

Alle der bor langs den nye og 12 km lange Giber Ringvej, er voldsomt plaget af støj. Især fra lastbiler. Det er langt værre end forventet, og det påvirker livskvaliteten meget. Der skal derfor foretages støjmålinger langs hele Giber Ringvej og ved de beboelser, der er ramt af støj. NU! Derefter bør der hurtigt laves tiltag, som reducerer støjen mest muligt.

Oprettet: 2023-01-21 Statistik

Mette frederiksen for menneskerettighedsdomstolen

Ved din underskrift støtter du sagen mod Mette Frederiksen  sagen vil forsøgt prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen i eu ved din underskrift bekræfter du, at du er enig i Mette Frederiksen har brudt menneskerettighederne i sit virke som Danmarks statsminister  ved at bryde flere love og ved ikke at tale sandt over for befolkningen og de folkevalgte du vil med din underskrift være en del af en samlet anmeldelse som i første omgang vil sendes til de danske domstole og derefter videre til mennekse

Oprettet: 2022-08-20 Statistik

Forældreklage til Københavns Kommune i forbindelse med Kobbelvænge sagen

Forældreklage og fremadrettede handlingspunkter vedrørende Københavns Kommunes håndtering af asbestsagen på Kobbelvænget.

Oprettet: 2022-10-04 Statistik