Mest populære andragender i de sidste 12 måneder

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Underskrifter - Favrskov Talenttrænning

Hvis du er en af de unge/voksne, som er utilfreds med at Favrskov Talenttrænning stopper her til sommer, så giv din menning til kende i denne underskrifts-indsamling.      Hvis du giver din underskrift, hjælper du med at lægge pres på politikerne.

Oprettet: 2022-05-02 Statistik

Jatak til 40 km/t i Gadevang!

Jatak til 40 km/t i Gadevang! Underskriftsindsamling ifm høring af hastighedsplan i Hillerød Kommune.   "Hastighedsplanen indebærer, at der i det omfang der er lokale ønsker, kan etableres lavhastighedszoner med 40 km/t på udvalgte strækninger i byområder", skriver Hillerød Kommune.   Det betyder, at det er NU du skal sige til, hvis du også ønsker 40 km/t i Gadevang.

Oprettet: 2022-06-25 Statistik

Foreningen Far

Foreningen Far har fremsendt skrivelse til Danmarks Ligestillingsminister og Statsministeriet omkring ligeværdigheden for børn og fædre i Danmark. Skrivelsen er udarbejdet i samarbejde med et team af menneskeretsadvokater. Du har her mulighed for at støtte skrivelsen. Tak! Læs hele skrivelsen

Oprettet: 2020-11-02 Statistik

NEJ TAK til solcellepark i Filskov

Vi har hørt at de nye ejere af Hjortlund Gård, som er bosiddende i København SV og Rungsted Kyst har planer om at opføre en solcellepark på 300 ha helt op til Filskov by og på en stor del af nærmeste omegn. Vi frygter, at det vil betyde værdiforringelse af vores ejendomme både i og udenfor Filskov. Det vil også få betydning for Filskovs mulighed for at vokse. Hvor kan nye boliger opføres, hvid der er solceller overalt?  Mange vælger at bo i en mindre by for at være tæt på naturen, men den forsvi

Oprettet: 2022-05-11 Statistik

Flere skoletoiletter på Rådmandsgade Skole

Støt op om dit barn og skriv under på, at vi gerne vil have flere toiletter til børnene på Rådmandsgade Skole, samt bedre rengøring. Vores børn har haft skoletoiletterne som det vigtigste punkt på elevrådsmøderne i flere år, og skolebestyrelsen har forgæves forsøgt at råbe politikerne op.  Nu må vi samle kræfterne for at blive hørt! Skriv under her. 

Oprettet: 2022-11-13 Statistik

Lyskryds, Bøsbrovej i Vorup, Randers

Skolevejen til Søndermarkskolen i Vorup er nu så farlig, at der må gøres noget. Krydset Bøsbrovej, Mariendalsvej og Skanderborggade med fodgængerovergang er livsfarlig at gå over, og det er med livet som indsats at krydse vejen. Bøsbrovej er gennemkørselsvej til megen tung trafik til industrikvarter, bybusvej og en direkte vej til motorvejen. Mange benytter ligeledes vejen til at køre børn til/fra skole. Da skolerne i Vorup for år tilbage blev slagtet, blev Søndermarkskolen reduceret til 0-6.kla

Oprettet: 2020-09-04 Statistik

Stop enhver form for tvungen medicinsk behandling herunder vaccinering. Både direkte og indirekte tvang.

Erklæring om stop for Covid forbrydelser Vi er en stor gruppe af mennesker i Danmark, både vaccinerede* og ikke vaccinerede, som er kommet til nedenstående konklusioner, og vi vil i samarbejde arbejde for følgende fredelige løsning på denne alvorligste krise siden 2. verdenskrig. Forsøget fra magthaverne om at spille vaccinerede ud imod uvaccinerede er vi overbeviste om, ikke vil lykkes. Vi er i familie med hinanden, vi er venner, vi er kolleger, nogle har taget vaccinen andre har ikke. Vi er al

Oprettet: 2022-01-05 Statistik

Bevar Stationskilen i Ringkøbing - bevar de grønne arealer med vild natur

Drop byggeplaner ved jernbanen i Ringkøbing. Pas godt på det sidste stykke vild natur tæt på bymidten Fagfolk peger på at biodiversitet er vigtigt for at give naturen gode betingelser. Området, der ligger mellem Byskellet og jernbanen,er hjemsted for et rigt fugleliv - gå en aftentur og nyd de mange fuglestemmer Her er også store, gamle træer, mange vildtvoksende planter og blomster, som giver mulighed for et rigt insektliv og dyreliv i øvrigt Området er tilgængeligt for gående, men kan nemt gør

Oprettet: 2022-06-06 Statistik

Hjælp til os med pillefyr

Det kan ikke vlre rigtigt regeringen bliver ved at se hen over hovedet for os med pillefyr. Pillerne er jo mere end fordoblet i pris og mange har ikke råd til varme til vinter. Lad os sammen få sendt noget afsted til energiminister Dan Jørgensen og tvinge dem til at se på sagen i regeringen. Der er ca 400.000 husstande der står i et kæmpe økonomisk problem pt og bare ikke har pengene til træpiller. Kom og sæt din underskrift så vi hurtigt kan få den afsted. M.v.h. Hanne Larsen       

Oprettet: 2022-09-20 Statistik

Genetablering af biblioteket i Hollænder Hallen

Dragør kommunalbestyrelse vedtog den største fejl ved at lukke biblioteket i Hollænder Hallen Handicaprådet har flere gange taget det op , da man i Dragør har en handicappolitik der siger der skal være lige adgang for alle, dette har man ved lukningen af biblioteket i Hollænder Hallen ikke taget hensyn til. Vi vil med denne indsamling presse kommunalbestyrelsen til at genåbne biblioteket i Hollænder Hallen 

Oprettet: 2023-01-12 Statistik

Bevar 8970-området - Sig nej til afvikling af området til energighetto!

Byrådet i Randers Kommune vil omdanne vores område til energighetto ved opstilling af 1.500 hektar solceller.  Ønsker du at bevare 8970-området, så sig nej og skriv under! 

Oprettet: 2022-11-21 Statistik

Medpalæstinensere, sønner og døtre af vores store palæstinensiske nation

Opfordring til handling Medpalæstinensere, sønner og døtre af vores store palæstinensiske nationDen zionistiske koloniale besættelse af det historiske Palæstina bliver uddybet gennem intensiveringen af zionistiske bosættelsesprojekter, kontrollen med jord ognaturressourcer og likvideringen af vores folks umistelige nationale rettigheder. Udryddelsen og den fysiske likvidering af vores folk fortsætter, fra Jerusalem til Neqab ogandre områder med ubegrænset støtte fra den amerikanske admi

Oprettet: 2022-01-31 Statistik

Cykelsti Astrup-Terndrup-Tisted

Vi er en gruppe borgere i Tisted der er gået sammen for at udarbejde et forslag til Mariagerfjord kommune omkring anlæggelsen af en ny cykelsti fra Astrup til Terndrup og fra Terndrupvej til Tistedvej 7, 9510 Arden.   Grunden til at vi nu er gået sammen omkring forslaget er, at der er ved at blive anlagt en ny grusgrav på Tistedvej (det blå markerede felt). Det røde felt er med i kommunens Råstofplan 2020 og på sigt vil graveområdet derfor muligvis udvides yderligere.  Ud fra nuværende godkendt

Oprettet: 2022-09-21 Statistik

Letter to NREP - Unacceptable changes to our living and working conditions

NREP, the owner of the building, has removed Lena from her position here in Siljangade against her will. We will send this letter to NREP to challenge their decision. Please use the attached QR code to sign and support. The letter will be sent Monday. It has come to our attention that NREP has removed Lena Mølsted from her position at Siljangade. We have, as tenants, legitimate claims and expectations to the services rendered by the staff of Siljangade. This downsizing will lead to a significant

Oprettet: 2022-11-11 Statistik

Nedsættelse af alderskrav fra 16 til 13år for spille airsoft

Vi er mange forældre, baneejere og voksne etablerede spillere som finder lovkravet om fyldte 16 år for at deltage i airsoft, en kende for stramt. De unge mennesker spiller allerede men gør det hjemme i villahaverne, i en remise på en families mark eller en forladt bygning, hvilket i og for sig er godt nok, det er bare ikke sikkert for hverken spillere eller omgivelser. Lad os derfor få sænket aldersgrænsen til 13år og dermed få de mange unge spillere ud af villahaverne og ind på de godkendte ban

Oprettet: 2022-06-25 Statistik

Skælskør friskole

Set i lyset af byrådets beslutning om lukning af Skælskør Skole, er vi nogle der gerne vil undersøge muligheden for at oprette en friskole. Vi har brug for tilkendegivelser på om dette er et initiativ der bakkes op om .   Vi har derfor brug for din underskrift hvis du ser en friskole i Skælskør, som noget for dit barn og dig selv som forælder.    Når denne idéudvikling sparkes igang ved vi at det medfører mange nye spørgsmål og udfordringer. Vi har ikke svar på dem alle, da dette blot er den  he

Oprettet: 2022-10-11 Statistik

Kollerød Borgerforening. Underskriftsindsamling imod 3 nye vindmøller i Kollerød.

Bestyrelsen i Kollerød Borgerforening har besluttet, at iværksætte en underskriftsindsamling imod Momentums projektforslag omhandlende nedtagning af 2 eksisterende mindre vindmøller og opsætning af 3 nye gennemrenoveret V80-2.0MW, 100 m høje vindmøller placeret 3 nye steder i Kollerød. Borgerne i Kollerød ønsker ikke, at støjniveauet bliver øget i forhold til de eksisterende vindmøller ligesom gener for skygger mv. ikke kan accepteres. Borgeren i Kollerød skriver under på, at man er imod opsætni

Oprettet: 2023-01-02 Statistik

Eksklusionen af Viggo Jonasen skal trækkes tilbage!

Viggo Jonasen er den 20. marts 2022 blevet ekskluderet af Enhedslisten efter § 23, stk. 1 og 2 i Enhedslistens vedtægter. Anvendelsen af denne § er den ultimative reaktion/straf som Enhedslisten kan anvende overfor sine medlemmer. En sådan reaktion/straf kræver, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved vejen dertil – at den anklagedes retssikkerhed er opfyldt til punkt og prikke.   §23, stk. 1 og 2 lyder: Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller som h

Oprettet: 2022-03-29 Statistik

kritisable forhold i Toksværd SFO

kære alle forældre der har børn i Toksværd SFO, vi håber i vil være med til at sætte fokus på de problematikker vi synes der pt. er i Toksværd SFO, ved at sætte jeres underskrift på denne indsamling. Mangel på uddannet/kompetent personale. Stor udskiftning af personale. (vi/børnene savner Jens). Manglende overblik over tilstedeværende børn. Ubehagelige episoder i SFOen som ikke formidles til forældrene af personalet, men kun af børnene selv. Manglende ansvarstagelse af ledelsen ang. ovenstående

Oprettet: 2022-05-15 Statistik

NEJ tak til bro over Samsø

NEJ tak til bro over Samsø Dette ødelægge naturen OG freden og stilheden, som Samsø er kendt for, og er et tiltræknings punkt for øen. Det vil uværgerligt betyde affolkning af Samsø, netop på grund af at det så IKKE er en Ø længere.

Oprettet: 2018-03-24 Statistik