Mest populære underskriftsindsamlinger i 2014 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

bevar-stensnaes

Dette er et yderligere tiltag vi vil præsentere for politikkerne. Så støt Stensnæsskolen med din underskrift. En underskrift, som også har stor betydning for vores fælles lokalsamfund.

Oprettet: 2014-05-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 471 465
2014 471 465

Stop for uretfærdig sagsmishandling fra Randers jobcenter

HUSK AT BEKRÆFTE PÅ JERES E-MAIL::   Arbejdsløse og syge skal behandles ordentligt! Desværre er der flere eksempler på, at syge og arbejdsløse i Randers Kommune ikke engang får den hjælp og støtte, de ifølge lovgivningen har krav på. Støt derfor op om kampen for, at syge og arbejdsløse ikke skal snydes for det, de har ret til. Med underskriften støtter du op om, at der skal foretages en gennemgribende, uvildig undersøgelse af Jobcenter Randers. Underskrifterne vil blive fremsendt til Randers

Oprettet: 2014-05-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 470 468
2014 470 468

Bevar dagplejen på Bornholm

Bevar dagplejen på Bornholm, lad forældre selv vælger pasningsmuligheden for deres barn, to børn er ikke ens.!!

Oprettet: 2014-08-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 458 457
2014 458 457

Stop nedrivningen af Grønnegade 71, Aarhus

Stop nedrivningen af Grønnegade 71, Aarhus! Onsdag d. 11. juni 2014 vedtog et flertal i Aarhus byråd, på trods af mange råd og opfordringer om det modsatte – både fra borgere og eksperter i det nye Lokalt Kulturråd - at sige ja til nedrivningen af Grønnegade 71 i kvarteret omkring Nørre Allé. Der var tale om tilslutning fra alle partier i byrådet, med undtagelse af Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Grønnegade 71 er en bygning fra 1884-85, der er et af de allerførste eksempler på et finansdom

Oprettet: 2014-06-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 455 449
2014 455 449

Bevar Kalundborg Skovbørnehave!

Skovbørnehaven er lukningstruet grundet faldende børnetal. Vi har brug for så mange underskrifter som muligt.

Oprettet: 2014-06-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 450 446
2014 450 446

Bevar Caféen i Hou

Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur "By og Land Odder" udarbejder forslag til bevaring og udvikling af eksisterende, bevaringsværdige bygnings- og kulturmiljøer. Hvis du har interesse i Caféen og Hou Havn og er af samme mening som os, vil vi opfordre dig til at skrive under. Vi afleverer underskrifterne til Odder Kommune umiddelbart op til den politiske behandling af Kommuneplantillæg for Hou Havn. DEL GERNE PÅ FACEBOOK UNDERSKRIFTSINDSAMLING SOM REAKTION PÅ Forslag til kommune

Oprettet: 2014-02-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 471 464
2014 450 445

Bevar Assens Mariendal strand

Assens Kommune og Assens Havn har ønsker der går i retning af, at der skal ske en udvidelse af Nordmolen til 4 gange nuværende størrelse ud mod Mariendal stranden ! Dette får store konsekvenser, iform form at tung trafik (og meget af denne) ad Nordre Havnevej og Kildensmindevej. Der er oprettet en FaceBook gruppe der hedder " Bevar Assens/Mariendal strand http://www.facebook.com/Bevar Assens/Mariendal strand Denne underskriftindsamling har til formål, at gøre Assens Kommune og politikere i denne

Oprettet: 2014-07-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 450 437
2014 449 436

Bevar Børnehuset Stauninggården

Grundet det faldende børnetal i Helsingør kommune har Børne- og Uddannelsesudvalget i kommunen fremsat et forslag omkring lukning af 3 daginstitutioner i kommunen hvor børnehuset Staunninggården er blandt de nævnte. Kommunen har valgt Stauninggården med den begrundelse at institutionen står overfor en renovation for ca 13 mio. kr, samtidig skal kontrakten med ejeren genforhandles pr. 31.12.2014, og så mener kommunen at et iisoleret angreb af skimmelsvamp på ejendommen desuden medvirker til at de

Oprettet: 2014-05-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 441 436
2014 441 436

Grønnedal - Forsvarets "udlysning" af bygninger skal gå om nu

       Underskriftindsamling til støtte for fortsat anvendelse og bosætning i Grønnedal og Ivittuut   På vegne af en række borgere i DK og Grønland, mange med tilknytning til Ivittuut og Grønnedal, i forbindelse med arbejdsophold, eller fordi man er vokset op eller født på stedet, kender stedet fra besøg, eller blot er en undrende skatteborger, så opfordres til at mulighederne for at udnytte faciliteterne i Grønnedal  undersøges seriøst. Det mener vi ikke er sket. Tværtimod er en beslutning om

Oprettet: 2014-08-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 600 360
2014 439 258

Ja-tak til svin

Over hele landet må flere og flere børn se langt efter leverpostej, frikadeller og spegepølse, fordi deres institution indfører forbud mod svinekød. Flere steder i København har man sågar ud over svineforbuddet besluttet kun at servere halalslagtet kød for børnene, fordi man ikke vil forskelsbehandle på grund af religion. Er det måske ikke NETOP at gøre forskel pga religion - VIL VI FINDE OS I DET??? Det ligger ikke til de danske værdinormer at forbyde - og da slet ikke på så tyndt et grundlag,

Oprettet: 2013-07-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22173 21846
2014 439 433