Mest populære underskriftsindsamlinger i 2013 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar togforbindelsen til Give

I Vejle Amts Folkeblad kan vi læse, at der er politiske overvejelser om at lade den nye jernbane gå uden om Give, det vil vi som borgere i kommunen ikke finde os i. Det vil have store konsekvenser for både borgere - og erhvervsliv i Give. Hvis erhvervslivet i Give skal bevares - og udvides er det vigtigt at der er gode transportmuligheder til og fra byen - så skriv under her hvis du er enig i at jernbanen skal bevares.

Oprettet: 2013-08-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 725 720
2013 722 717

Bevar autisme-klasserne på Storebæltsskolen

Vores datter er autist og har adhd. Hun har i de første 5 år af sit institutionsliv være fejlplaceret. Hun startede i august 2012 på Storebæltskolen, i 0. C. C-Klasserne på Storebæltsskolen er autismeklasserne. Med andre ord, så er der kun børn med autisme diagnoser. Der er lige nu 9 børn fordelt på 4 klasser. Min datter går i 0 sammen med en anden dreng og 2 drenge fra 2 C. Det har ikke været nemt at starte i skole, men Bella skulle ikke være der ret længe før vi kunne se at hun ikke længere v

Oprettet: 2013-03-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 719 714
2013 719 714

Red Ahn - Lad ham ikke blive udvist!

Min gode ven og Kollega, Ahn, står til at blive udvist.Den 25.03.13 modtog han et brev fra udlændingestyrrelsen hvori det blev gjort klart, at han skal rejse ud af landet senest den 30.04.13De mener ikke at han er her for at studere, men kun for at opholde sig, og har derfor valgt at udvise ham af Danmark.Ahn fik d. 29.07.08 opholdstilladelse som studerende på AP degree i computer science ved KEA Københavns ervhervsakademi. Opholdstilladelsen var gyldig frem til d. 30.07.11, men allerede d. 02.1

Oprettet: 2013-04-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 717 708
2013 717 708

Fimm på 5 år skal blive i Danmark

Kære Hr. justitsminister. http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-60659027:femårig-dreng-skal-udvises-fra-danmark.html?forside endnu engang blir et barn offer for manglende empati og love/regler der tilgode ser børn og deres behov.. Det må ikke ske.....Fimm skal blive her i Danmark hvor han ønsker at være

Oprettet: 2012-11-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2940 2698
2013 706 682

NEJ TAK TIL AFGIFTER TIL SNESCOOTERE

Dette er elektronisk underskrift indsamling IMOD indførsel af afgifter til snescootere i Grønland.   Lovforslaget indebærer, at snescootere og entreprenørmaskiner omfattes af afgiftspligten på lige fod med øvrige registreringspligtige motorkøretøjer og motorcykler. Den nugældende afgiftsfritagelse for motorkøretøjer, der alene anvendes erhvervsmæssigt af fåre- og rensdyrholdere på deres bedrifter, foreslås samtidig afskaffet, da bestemmelsen er svær at administrere i praksis. Efter Naalakkersuis

Oprettet: 2013-12-11

Tidsrum Alle lande Grønland
Altid 710 656
2013 699 645

FJERN LOFTET OVER SYGEDAGPENGENE

Syge danske statsborgere skal blive raske inden 52 uger, hvis de vil have sygedagpenge. De som ikke kan nå det indenfor fristen, kan få forlænget deres sygedagpengeperiode, men ikke på et lægeligt skøn. Beslutningen tages alene af sagsbehandleren i den kommune, der udbetaler dagpengene. Borgere med livstruende, længerevarende sygdomme skal efter 52 uger på kontanthjælp, men mange (cirka 25%) er henvist til at miste al hjælp, fordi de er gift eller har en pensionsopsparing. Der er ingen mærkbar b

Oprettet: 2012-09-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1408 1394
2013 691 684

Ny fødevareminister N U!

Tak for en dejlig demonstration d. 17/2-13 mod nuværende hundelov MEN.... Vores "kære" fødevareminister Mette Gjerskov glimrede ved sit fravær. Tværtimod vil hun hverken udtale sig til tysk eller dansk tv eller andre medier om hvornår og hvad hun har tænkt sig at gøre ved den, andet end den vil blive revideret i løbet af 2013. Selv efter at en betjent sætter sit arbejde på spil for at redde hunden Thor fra aflivning, efter at næsten 2000 hundejere har mistet deres hund til aflivning på løst grun

Oprettet: 2013-02-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 679 653
2013 679 653

Ren respekt for rengøringsmedarbejderne på Skejby Sygehus

Vi kæmper for anstændige arbejdsforhold for rengøringsmedarbejderne på Skejby Sygehus. Vi ønsker en underskrevet aftale fra de ansvarlige. Politikerne, hospitalsledelsen og de private rengøringsfirmaer skal forpligte sig på, at standarderne er i orden, så man kan udføre sit arbejde ordentlig – både nu og i fremtiden. Få flere oplysninger her: http://www.youtube.com/watch?v=0-Hr5VEF4Gs eller følg med på facebook: https://www.facebook.com/RenRespekt   Med min underskrift støtter jeg rengøringsmeda

Oprettet: 2013-06-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 679 572
2013 677 570

Legalisering af cannabis i Danmark

Danmark er et demokratisk land og folket bør derfor høres.   Cannabisbrugere sidestilles med et proletarsamfund, men enhver cannabisbruger ved, at dette ikke nødvendigvis har en sammenhæng. Langt de fleste brugere har et sundt forhold til cannabis og har samtidig et velfungerende familie- og arbejdsliv. Tiden må være inde til, at høre folkets stemme. Helle Thorning ville jo heller ikke synes om, at skulle kriminaliseres grundet brug af rødvin -så længe hun ikke skader nogle, er der ingen der bla

Oprettet: 2013-01-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 800 781
2013 676 660

Omstilling Nu

Vi oplever i disse år ikke én, men en række indbyrdes forbundne kriser, som spænder ben for hinandens løsninger. På én og samme tid er økonomien plaget, klimaet truet, natur og ressourcer under pres, beskæftigelsen og den sociale tryghed i fare og uligheden mange steder voksende. Vi står over for historiske udfordringer, der fordrer en historisk omstilling. Derfor har vi lavet en appel til Danmarks regering og vores folkevalgte politikere om at løfte blikket, erkende behovet for grundlæggende fo

Oprettet: 2013-03-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 778 764
2013 674 661Facebook