Mest populære underskriftsindsamlinger i 2013 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEJ TAK TIL AFGIFTER TIL SNESCOOTERE

Dette er elektronisk underskrift indsamling IMOD indførsel af afgifter til snescootere i Grønland.   Lovforslaget indebærer, at snescootere og entreprenørmaskiner omfattes af afgiftspligten på lige fod med øvrige registreringspligtige motorkøretøjer og motorcykler. Den nugældende afgiftsfritagelse for motorkøretøjer, der alene anvendes erhvervsmæssigt af fåre- og rensdyrholdere på deres bedrifter, foreslås samtidig afskaffet, da bestemmelsen er svær at administrere i praksis. Efter Naalakkersuis

Oprettet: 2013-12-11 Statistik

FJERN LOFTET OVER SYGEDAGPENGENE

Syge danske statsborgere skal blive raske inden 52 uger, hvis de vil have sygedagpenge. De som ikke kan nå det indenfor fristen, kan få forlænget deres sygedagpengeperiode, men ikke på et lægeligt skøn. Beslutningen tages alene af sagsbehandleren i den kommune, der udbetaler dagpengene. Borgere med livstruende, længerevarende sygdomme skal efter 52 uger på kontanthjælp, men mange (cirka 25%) er henvist til at miste al hjælp, fordi de er gift eller har en pensionsopsparing. Der er ingen mærkbar b

Oprettet: 2012-09-28 Statistik

Ny fødevareminister N U!

Tak for en dejlig demonstration d. 17/2-13 mod nuværende hundelov MEN.... Vores "kære" fødevareminister Mette Gjerskov glimrede ved sit fravær. Tværtimod vil hun hverken udtale sig til tysk eller dansk tv eller andre medier om hvornår og hvad hun har tænkt sig at gøre ved den, andet end den vil blive revideret i løbet af 2013. Selv efter at en betjent sætter sit arbejde på spil for at redde hunden Thor fra aflivning, efter at næsten 2000 hundejere har mistet deres hund til aflivning på løst grun

Oprettet: 2013-02-17 Statistik

Ren respekt for rengøringsmedarbejderne på Skejby Sygehus

Vi kæmper for anstændige arbejdsforhold for rengøringsmedarbejderne på Skejby Sygehus. Vi ønsker en underskrevet aftale fra de ansvarlige. Politikerne, hospitalsledelsen og de private rengøringsfirmaer skal forpligte sig på, at standarderne er i orden, så man kan udføre sit arbejde ordentlig – både nu og i fremtiden. Få flere oplysninger her: http://www.youtube.com/watch?v=0-Hr5VEF4Gs eller følg med på facebook: https://www.facebook.com/RenRespekt   Med min underskrift støtter jeg rengøringsmeda

Oprettet: 2013-06-07 Statistik

Legalisering af cannabis i Danmark

Danmark er et demokratisk land og folket bør derfor høres.   Cannabisbrugere sidestilles med et proletarsamfund, men enhver cannabisbruger ved, at dette ikke nødvendigvis har en sammenhæng. Langt de fleste brugere har et sundt forhold til cannabis og har samtidig et velfungerende familie- og arbejdsliv. Tiden må være inde til, at høre folkets stemme. Helle Thorning ville jo heller ikke synes om, at skulle kriminaliseres grundet brug af rødvin -så længe hun ikke skader nogle, er der ingen der bla

Oprettet: 2013-01-28 Statistik

Omstilling Nu

Vi oplever i disse år ikke én, men en række indbyrdes forbundne kriser, som spænder ben for hinandens løsninger. På én og samme tid er økonomien plaget, klimaet truet, natur og ressourcer under pres, beskæftigelsen og den sociale tryghed i fare og uligheden mange steder voksende. Vi står over for historiske udfordringer, der fordrer en historisk omstilling. Derfor har vi lavet en appel til Danmarks regering og vores folkevalgte politikere om at løfte blikket, erkende behovet for grundlæggende fo

Oprettet: 2013-03-12 Statistik

Åbent brev til FC København

Kære FC København/Parken Sport & Entertainment Vi har nu gentagne gange set ledelsen, trænere og diverse spillere begræde den tilstand, som Brøndby IF for nuværende befinder sig i. I takt med Brøndbys nedadgående spiral har vi med stigende vantro set folk - ansat i den klub vi holder med - offentligt ytre, at de ønsker vores ærkerivaler tilbage til fordums styrke Eftersom selv de frommeste ønsker om Brøndbys eventuelle overlevelse selvsagt ikke har den fjerneste betydning for om klubben ren

Oprettet: 2013-04-05 Statistik

bevar Vordingborg kaserne

Vordingborg Kaserne er en af de sidste større offentlige arbejdspladser på Sydsjælland og øerne, hvor Staten for nylig også besluttede at lukke Lindholm og dermed fjerne 80 videnarbejdspladser fra området. Politikerne må nu tage et landspolitisk ansvar for decentrale arbejdspladser. Hvis ikke de forsvarsøkonomiske fordele kan svinge ud til fordel for Vordingborg, så må de samfundsøkonomiske fordele og hensyn gøre det. En nedlæggelse af kasernen i Vordingborg vil betyde, at et område med m

Oprettet: 2013-02-22 Statistik

Nej til flere stramninger indenfor amatørboksesporten

Der er stramninger på vej i amatørboksesporten som truer klubbernes eksistensgrundlag. Det er blandt andet flere hjernescanninger, graviditetstest af kvinder inden hver kamp, samtale for alle boksere med lægen før alle kampe/stævner og tolke til udlændinge der ikke taler et sprog lægen kan forstå.Disse stramninger vil øge udgifterne for klubberne i en grad der reelt truer hele deres eksistensgrundlag og i og med at det samtidig kun er indenfor amatørboksningen, hvor vi i forvejen har de største

Oprettet: 2013-08-19 Statistik

Sikkert kryds ved Damhussøen NU!

Hvor? Krydset Grøndals Parkvej/Ålekistevej/Peter Bangs Vej/Ålholmvej ved Damhussøen Hvorfor? Hvis du har været i krydset, har du sikkert også oplevet følelsen af stress og usikkerhed. Krydset er et meget trafikeret knudepunkt med mange biler, lastbiler, busser og cyklister samt gående og motionister, som løber omkring søen. Udover at det er et fembenet kryds, er der flere sikkerhedsmæssige problemer i krydset, især cyklister og fodgængere er udsatte – her nogle eksempler:   Trafikreguleringen s

Oprettet: 2013-09-21 Statistik