Nyeste Underskriftindsamlinger

The change of the Economic Psychology Exam

The change of the ordinal exam in Economic Psychology on Aarhus University, due to the COVID-restrictions, from an 5 hour on-site written exam to an virtual oral exam extended over a week, has major impacts on the students preperation schedule in the preperation period. Not only is the announcment only 3 weeks before the exam, but the ordinal (original) exam was an 5 hour on site exam divided in two; one multiple-choise exam without aid, and one case-exam with aid, but the study board at Aarhus

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 29 29

Jørgen Daugbjerg Burchardt, skal have ophævet sit dommerkort

Ved 50.000 indsamlede underskrifter vil der til folketinget, blive stillet følgende lovforslag: Jørgen Daugbjerg Burchardt, skal ved lov have ophævet sit dommerkort.  Grundlag? Jørgen Daugbjerg Burchardt, elimenerer glæden ved fodbold. Jørgen er et ødelæggende element i dansk fodbold. Der er aldrig i dansk fodbold, set et lavere niveau for en dommer præstation, uge efter uge. 

Oprettet: 2020-12-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 14 14

Ny REMA 1000 i Gilleleje

REMA 1000 har drevet dagligvarebutikken på Alfavej i Gilleleje siden 1997, hvilket vi har været glade for. Nu er vi imidlertid i en situation, hvor vi ikke længere synes, at vi kan yde vores bedste under de nuværende forhold. Vi ønsker derfor at flytte til en placering mellem rundkørslen og Gillelejehallen, som i vores optik er en langt mere ideel placering i byen. Her ønsker vi at opføre en ny og tidssvarende butiksbygning, der i langt højere grad vil kunne efterkomme, de forhold vi ønsker at t

Oprettet: 2020-12-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 607 605

En bedre online undervisning

Herunder er teksten til det brev vi vil sende til ledelsen med jeres underskrifter, til at bakke op om en mere effektiv online undervisning. Tak for jeres støtte på forhånd!   Kære Aarhus Statsgymnasiums ledelse Regeringen har i dag den 7/12 meldt ud, at elever på ungdomsuddannelserne i bl.a. Aarhus skal sendes hjem fra den 9/12 og de kommende uger modtage en relevant form for onlineundervisning.   Vi er nogle elever fra 1q, som har oplevet at online-undervisning ikke er så effektivt, som vi hav

Oprettet: 2020-12-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 38 38

Tilskud til pasning af egne børn - Aarhus Kommune

Jeg vil gerne give min opbakning til følgende forslag: Det skal være muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i Aarhus Kommune, hvis man fravælger brug af andre pasningtilbud. Tilskuddet skal ligge på niveau med det maksimale tilskud til pasning i privat pasnings-ordning. Hvilket i 2020 udgør 5.981 for børn imellem 0-2 år og 3.307 for børn mellem 3-5 år.Kommunen skal bevilge tilskuddet efter retningslinjerne givet i den nuværende lovgivning på området. Hvilket i korte træk kan læses he

Oprettet: 2020-12-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 823 820

Udskrivning af nyt valg i Danmark.

Vi har en regering der har gjort kriminelt lovbrud, de prøver at vaske deres skam af på andre, og prøver at ødelægge vor grundlov. Tiden er inde til at folket beslutter sig for at den nuværende regering står af og lader en ny regering med kompetence overtag. En der vil hjælpe det Danske folk. Ikke nedlægge erhverv. Vi har børn der skal vide at kriminelt mod grundloven ikke er en mulighed, og at man skal straffes derfor.

Oprettet: 2020-12-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 14 14

Støt op om FINGERBØL Hadsund's facadefarve.

Butikken Fingerbøl i Hadsund har fået ENDNU et påbud om, at ændre farven på facaden. Det er 2 gang og denne gang var farven godkendt af byrådet i Mariagerfjord Kommune, men 10 sure indsigelser gjorde at kommune fortrød sin egen forhåndsgodkendelse. Støt op om Fingerbøls smukke facade, som hele vejen igennem følger lokalplanen, men som med 20 stemmer FOR farven alligevel blev nedstemt med KUN 10 stemmer imod.

Oprettet: 2020-12-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 609 609

Nej til højhuse i Esbjergs historiske bykerne

SE HER For folk der er modstandere af højhuse i Esbjergs historiske bykerne.Bliv medlem af gruppen, skriv under og støt, at der bliver lavet en helhedsplan for Esbjergs bymidte.

Oprettet: 2020-12-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 581 581

Online skriftlige eksamener Januar 2021 - Odontologi KU

Grundet COVID-19 ønsker vi, at semestrets skriftlige eksamener bliver afholdt som online eksamener, der kan tages hjemmefra. ​​KU's rektorat har besluttet, at eksamener uden hjælpemidler skal afholdes fysisk på trods af den stadig meget aktive pandemi. Vi har ikke bestemt, at vores skriftlige eksamener er uden hjælpemidler, og mener derfor, at det er uretfærdigt, at vi skal sættes i risiko for smitning, bare fordi vores eksamensform ikke er ligeså oplagt at omlægge til online hjemmeeksamen som a

Oprettet: 2020-12-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 215 215

Nej tak til 180 m høje vindmøller i Tjæreborg Enge

Vattenfall vil opstille fire kæmpemøller med en totalhøjde på 180 m i Tjæreborg Enge! 7 af de nuværende 8 møller med en totalhøjde på 97-100 m fjernes samtidig. Derfor påtænker Esbjerg Kommune en kommuneplan-ændring som tillader vindmøller i området med en totalhøjde på 180 m, mens en ny lokalplan for området skal give mulighed for at opføre 149-180 m høje møller. I den nuværende lokalplan tillades en maksimalhøjde på 130 m. Der vil desuden blive opført større tekniske anlæg bestående af transfo

Oprettet: 2020-12-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1228 1225