Nyeste Underskriftindsamlinger

Jeg tager ikke mod israelske vacciner før palæstinenserne bliver vaccineret

Statsminister Mette Frederiksen tager til Israel for at forhandle om en ny vaccinealliance.    Israel har som det første land et overskud af vacciner, men dette skyldes at det besatte Palæstina nægtes tilstrækkelige doser. Det er et klart brud på international lov (den fjerde Genèvekonventions artikel 56).    Men Mette Frederiksen vil gennem alliancen sikre, at danskere kan modtage disse stjålne vacciner. Det er en uhørt legitimering af Israels brud på international lov, som ikke er en retsstat

Oprettet: 2021-03-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1216 1181

Afskaffelse af LOWELL og INTRUM ved lov

Der er for mange i Danmark, der bliver chikaneret at LOWELL og INTRUM. Disse tilsidesætter ALT, der ikke er afsagt af dem selv. Tilsætter ombudsmandens afgørelser, Højesterets domsafsigelser, Landsretternes domsafsigelser. I LOWELL og INTRUMS optik, så gælder bevisbyrden for afsendelse/modtagelse af post kun til deres fordel. "Klienter" der har fremsendt dokumentation for betalinger, får de også tilsidesat ved Danmarks Domstole. PAC (POLITIETS ADMINISTRATIVE CENTER) sidder også i lommen på de 2

Oprettet: 2021-03-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6 6

Støt et frit skolevalg i Glostrup

Igen i år er mange børnefamilier kommet i klemme efter indskrivning til Glostrup Skole. Idet prognoser og forældreønsker ikke stemmer overens, betyder det, at 24 familier ikke får deres ønske om afdeling Nordvangskolen og 13 familier ikke får deres ønske om afdeling Søndervangskolen opfyldt. Dette har medført, at rigtig mange børn får en lang og usikker skolevej til afdeling Vestervangskolen. Og samtidig tages væk fra deres nærmiljø og legekammerater. I Glostrup er der ikke frit skolevalg, da de

Oprettet: 2021-03-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 464 464

OPGØR med manglende repræsentation og mangfoldighed på DR’s Radiokanaler

Kære Kulturpolitikere, DR og øvrige danske mediehuse, Hvad vil du gøre for at løse de strukturelle problemer, som i årtier har ført til manglende repræsentation/mangfoldighed på DR’s radiokanaler? Vi opfordrer til at man politisk gør op med DR radiokanalers uacceptable forvaltningspraksis, hvor få magtfulde personer bestemmer hele Danmarks musiksmag og dermed dikterer hvilke artister der får en succesfuld karriere i DK.Tiden er kommet til et opgør med den nuværende struktur, som muliggør at samm

Oprettet: 2021-03-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 604 600

Aflys folkeskolens afgangseksamener 2021

Den undervsining vi har haft online, har ikke givet de samme muligheder for en ordentligt lærerig undervsing. Vores faglige niveau ligger væsentligt dårligere nu, end den ville have haft gjort, hvis vi havde haft den fysiske undervisning i skolen. Selv lærerne er bekymret for vores samlede faglighed.  Hvorfor skal eleverne i folkeskolen tvinges igennem en eksamen, som de overhovdet ikke har haft de samme muligheder for at forberede sig på, som de foregående årgange? Hvorfor skal afgangskarakter

Oprettet: 2021-03-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22 22

Forældrenes kritik af forslag om besparelser på Holbæk By Skole

Kære forældre på Bjergmarken.   Vi skriver til jer på baggrund af den seneste debat vedr. Bjergmarkskolen og økonomien i skoleåret 21/22. Efter en del hårde økonomiske år for skolerne i Holbæk Kommune, har der været positive ord og løfter fra politikerne i Holbæk, ikke mindst økonomisk, da der tilføres 34 millioner til skoleområdet. Det kan dog konstateres, at der fortsat er grund til usikkerhed for børnene i Holbæk By. I det første år af den nye tildelingsmodel tilfalder der ingen ekstra penge

Oprettet: 2021-02-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 275 275

Nej tak til 14 meter beboelse ovenpå det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej i Kolding.

Det hele handler om bekymringen for at kommunen tilsyneladende allerede har givet tilsagn til ændring af lokalplanen for området, og at alle protester derfor bare vil havne som et høringssvar......! Se eller hør selv den begejstrede borgmester der er “Blæst væk” af Christinas ide. https://youtu.be/mxg0yOv6wWM Skriv gerne under på denne konkrete underskriftsindsamling: "Nej tak til 14 meter beboelse ovenpå det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej i Kolding", og send samtidig et signal til politiker

Oprettet: 2021-02-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 80 80

Klage over strukturændringer i Norddalsparkens børnehave

Som forældre til børn i Norddalsparken integrerede institution, er vi uenige i ledelsens beslutning om at ændre struktureren i børnehaven fra at være årgangsopdelt i grupper til at være på grupper på tværs af årgangene.  Vi finder det kritisk, at forældre/forældrerådet ikke er blevet hørt i de besluttede ændring, og det blot er blevet orienteret ud til både forældreråd og resten af forældregruppen 35 dage før ændringen sker. Beslutningen går ligeledes imod institutionens værdigrundlag, som beskr

Oprettet: 2021-02-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 105 105

REGULERING af Råge/Kragekoloni i STAVNSHOLT

HJÆLP OS med at få Furesø kommune til at regulere råge- og kragekolonien i Stavnsholt, ved at skrive under her.  Plagen og støjen bliver værre for hvert år og vi beder kommunen gøre noget NU og at lave en plan for at holde bestanden nede fremover.  Fuglene nyder godt af kommunens to institutioner: Renseanlæget og Skolelandbruget. Derfor mener vi at kommunen har forpligtelse til at gøre noget ved problemet. Følgende tiltag ønskes udført ASAP: Regulering af nuværende flok ved brug af jæger.  Bort

Oprettet: 2021-02-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 40 40

Lempelser på covid-19 restriktioner i de danske fængsler nu!

Siden 11 marts 2020 har Danmark været lukket ned on/off. Den seneste tid har der været mange og længere nedlukninger og et vis pres på danskerne heraf. Hos direktoratet i kriminalforsorgen, har de valgt at følge retningslinjerne til punkt og prikke grundet bekymring om smittefare i fængslerne. Fængslerne, dets ansatte, indsatte og de pårørende bliver glemt i hele covid-19 kaosset, og tangerer efterhånden til det ikke-humane, umenneskelige og nærmer sig at være forkert brug af magtanvendelse. Fo

Oprettet: 2021-02-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 322 320