Nyeste Underskriftindsamlinger

Bevar Øststranden i Hornbæk

BEVAR ØSTSTRANDEN Skriv under på, at Hornbæk Strand øst for havnen skal bevares. Mere end halvdelen af stranden mellem molen og bækken forsvinder, hvis det nuværende forslag om at udvide Hornbæk Havn gennemføres. Det vil fjerne smuk natur, strand med børnevenlige badeforhold og den ro, som kendetegner Øststranden, og som er elsket af både lokale og gæster.   Øststranden er under pres. Hvis havneudvidelsen gennemføres i tråd med det oplæg, som Havnebestyrelsen har fremlagt, vil det fjerne ca. 60-

542 Oprettet: 2021-08-16 Statistik

ATUALERNISSAQ KINGUARTILLI UDSKYD SKOLESTART I QEQQATA

Qeqqata kommuniani annermillu Sisimiuni covid-19-imik napparsimasut 74-iulerput. tamannalu toqqisisimanarinagu atualernissaq ulloq 16.august 2021-imi pisussatut pilersaarutigineqartup kinguartinneqarnissaa maanna atsioqataaffigaara.    Der er nu fundet 74 tilfælde med covid -19 i Qeqqata Kommunia, langt de fleste er i Sisimiut. Det er derfor med bekymring, at jeg opfordrer til udskyldelse af skolestarten som ellers er planlagt til at ske mandag d. 16.august. 

205 Oprettet: 2021-08-14 Statistik

Køge Nord: Ønske om forbedring af krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej

Kære dig der benytter krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej  Vi sender følgende anmodning afsted til Køge Kommune, ønsker du at bakke op, vil vi bede dig om at skrive under her.  Med venlig hilsen Cissel Marie Hammershøy  Marie Louise Christensen ___________ Til Teknik og miljøforvaltningen. Efter en forespørgsel på facebook, har det gjort indtryk hvor mange der oplever problemer ved krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej. Vi ønsker at denne forespørgsel tages med, i Jeres priorit

149 Oprettet: 2021-08-14 Statistik

Udvidelse af Vindinge Skole 2021

Vindinge Skole er en succes! Det ses på det større antal elever, der kommer til skolen og det, at Roskilde Kommune har udvidet skolen op til 9. klasse. Men succesen har den pris, at der om et år ikke er lokaler nok til alle elever. Der mangler flere klasselokaler og faglokaler, herunder mest akut et nyt natur/teknologi lokale, så alle klasser kan have natur/teknologi i et egnet lokale. Skolebestyrelsen ønsker 4 permanente klasselokaler samt et nyt natur/teknologi lokale. Du kan hjælpe med din un

511 Oprettet: 2021-08-12 Statistik

Viby J imod støjforurening!

I Viby J er vi mange borgere, der oplever en stigende støjforurening, hvor vi bor. Og både støjen og støjforureningen er faktisk meget værre, end man som udgangspunkt skulle tro. Støjforurening er med til at udvikle depression, stress, forhøjet blodtryk og faktisk også hjertekarsygdomme. Det er en væsentlig forringelse af ens livskvalitet at bo i støj og larm.  Heldigvis ser der ud til at være håb forude for Viby, og det vil vi kæmpe for. I den nye plan for Danmarks infrastruktur er der afsat

660 Oprettet: 2021-08-12 Statistik

Fart-nedsættende bump, vejchikaner, i Ubby.

Jeg underskriver denne erklæring, da jeg er tilhænger/for planerne om fartnedsættende bump, vejchikaner i henholdsvis Ubby by, på Hovedgaden. Jeg bor i Kalundborg kommune, bor i eller har tilknytning til Ubby eller Jerslev by. Jeg er tilhænger/for at denne skønne landsby og omgivelser ikke ender ud i, at blive til endnu én af de mindre byer, der bare havner midt på en motorvej. Der køres både bevidst og ubevidst meget stærkere på bla. Hovedgaden, end de tilladte 50 km i timen. . Der er i særdel

14 Oprettet: 2021-08-11 Statistik

Bevar det grønne område ved Krokusparken, Stoholm

Vi ønsker at bevare det grønne område ved Krokusparken i Stoholm. Det grønne område grænser op til dynamitskoven, som er fredskov.  Hele området benyttes af mange mennesker i forskelligt omfang. Skoven samt det grønne område benyttes ligeledes af mange børn i Stoholm, da dynamitskoven er børneskov.  Der mangler grønne områder i Stoholm, og det grønne område ved Krokusparken skal have lov til at fremstå naturligt, med fremspring af de stier, som mange mennesker benytter. Med din underskrift ønske

15 Oprettet: 2021-08-10 Statistik

Aktindsigt om mRNA "vaccinernes" potentielle bivirkninger.

Vi – undertegnede – anmoder hermed om aktindsigt i, hvor mange indlæggelser er foretaget grundet mistanke om:     • Guillain-Barré syndrome • Akut dissemineret encephalomyelitis • Transversal myelitis • Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/meningoencephalitis/ encepholapati /meningitis • Kramper/epileptiske anfald • Slagtilfælde • Narkolepsi og katapleksi • Anafylaksi • Myocarditis/pericarditis • Hæmorrhagia cerebri • Andre akutte demyeliniserende sygdomme • Ikke-anafylaktiske allergiske reak

864 Oprettet: 2021-08-09 Statistik

Ansager cykelsti

Støt op om en cykelsti Vi arbejder på at forlænge den eksisterende cykelsti, der går fra Ansager til Kvie Sø Efterskole, føre den videre til Ridesklubben Ansager og binde den sammen med en cykelsti langs Kvievej, videre til Kærbæk og Ansager. Den nye cykelsti ville være et aktiv for alle os der nyder at gå og cykle i området ved Kvie Sø, tager turen til Ansager eller til rideskolen, og for de turister, der vil opleve området gående eller på to hjul. Samtidig ville en cykelsti binde området sam

82 Oprettet: 2021-08-08 Statistik

Indfør tilskud til pasning af egne børn Hjørring kommune

Hjørring Kommune bør benytte mulighederne i Dagtilbudslovens § 86 som giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for, at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.Tilskuddets størrelse og perioden bestemmes lokalpolitisk, men kan være op til omkring 8.500 kr./barn/mdr.  Det er muligt at differentiere i beløbstørrelser i forskellige perioder. På den måde kan man beslutte, at

31 Oprettet: 2021-08-07 Statistik