Nyeste Underskriftindsamlinger

Nej til støjende forlystelser i Lynge Grusgrav

Denne underskriftindsamling har til formål at bremse Rasmussen Event’s planer om at anlægge ”Danmarks længste svævebane” og et ”wakeboard-anlæg i verdensklasse” i Lynge Grusgrav. Som naboer til og/eller brugere af grusgraven frygter vi, at den store publikumstilstrømning vil medføre støj, svineri og store trafikale problemer. Derudover kan det ikke undgå at få negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i grusgraven. Vi opfordrer nu Allerød Kommune til at træde i karakter og lægge handling ba

437 Oprettet: 2022-07-11 Statistik

Overbygningen tilbage til Toksværd Skole

Her skriver du under på, at du ønsker overbygningen tilbage til Toksværd Skole (nuværende Holmegaardskolen, afdeling Toksværd), så der igen bliver skolegang fra 0. Klasse til 9. Klasse på Toksværd Skole.    Skriv under, og lad os stå sammen om, at få overbygningen tilbage til Toksværd igen!    Underskriftindsamlingen må gerne deles.    Underskriftindsamlingen lukker d. 9. September 2022, og bliver fremsendt som høringsvar, og medtages, når byrådet tager en beslutning om forslagene den 11. Oktobe

575 Oprettet: 2022-07-10 Statistik

UNDERSKRIFT INDSAMLING: NEJ TIL 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET

UNDERSKRIFT INDSAMLING MOD 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET   Dette vil medfører : Stort fald i værdi af vores huse og grund. Hvis du overhovedet kan sælge huset. Undersøgelser viser at det påvirker grundejere 200 meter fra masten.  Støjgener i form af hyletoner fra tårn, og brummen fra tilhørende tekniske huse. Visuelt ødelæggende for vores naturskønne område. Kondens vil medføre isning og nedfald af is, tæt på vej og grunde, mennesker og biler. Da sandet allerede har fået gravet fib

271 Oprettet: 2022-07-09 Statistik

Jeppe Lund skal flytte til Aarhus

Jeppe Lund bør flytte til "smilets by", Aarhus. Odense er en dejlig by, men det er på tide, at Jeppe kommer tættere på sin familie, så han kan tilbringe mere tid med dem.

5 Oprettet: 2022-07-08 Statistik

Genovervejes af medarbejderrokade på værestedet solsikken i Jammerbugt kommune

Inger Poulstrup har taget en ledelsesbeslutning om at lave medarbejder rokade på de sociale væresteder i Jammerbugten, vi borgere i solsikken mener dette er helt forrygt og det skaber utryghed, ustabilitet og unødvendig stress. Vi har lavet en underskrift indsamling der har til formål at få vores alle elskede Anne-Mette Jespersen Kragh tilbage i sin stilling som hun har haft de sidste mange år, vi kan ikke undvære hende ikke i ungegruppen og heller ikke i hverdagen. Og vi vil ikke finde os i at

8 Oprettet: 2022-07-07 Statistik

Anmeldelse af Rigspolitichef Thorkild Fogde

  Det er medlemmerne af Facebook-gruppen "Mette Frederiksen har brudt grundloven" opfattelse, at   Rigspolitichef Thorkild Fogde   har begået tjenesteforseelser og pligtforsømmelser af så grov karakter i november 2020, som led i beslutningen og eksekvering af beslutningen af, at alle mink i Danmark skulle aflives således, at vedkommende hermed skal anmeldes for overtrædelse af straffelovens § 157, stk. 1.   Det gøres gældende, at da vedkommende har bestridt en ledende stilling i politiet, finder

212 Oprettet: 2022-07-06 Statistik

Albæk og omegn - linjeføringsforslag 4B+

Denne underskrift indsamling omhandler 2+1 vej projekt fra Herning til Ringkøbing, og mere specifik del 4B.Læs alle detaljerne på dette Link til projektet hos vejdirektoratetZoom ind for at se detaljerne Bevarelse af Albæk lokalsamfund Som en gruppe borgere i Albæk lokalsamfund vil vi tilslutte os vejdirektoratets forslag om linjeføring 4B, da dette bl.a. vil bevare alle husene i Albæk, som ellers står til at blive jævnet med jorden af 4A linjeføringen. Shunt til motortrafikvej Der er én lille d

143 Oprettet: 2022-07-05 Statistik

Klage over beslutningen om obligatorisk ekstra eksamen.

**FORKERT INDSAMLING** find den rigtige her --->  https://www.skrivunder.net/klage_over_beslutning_om_re-eksamen_i_iwp_pa_software_aau_2022På baggrund af nedenstående mailkorrespondance og forløbet omkring IWP eksamen sommeren 2022 er denne underskriftsindsamling blevet oprettet.   Indsamlingen har til formål at bekæmpe indkaldelsen til obligatorisk omprøve i IWP for alle software-, datalogi- og bachelor i IT-studerende på AAU sommeren 2022. Forløbet for de studerendes eksamen har været føl

12 Oprettet: 2022-07-04 Statistik

Klage over beslutningen om obligatorisk ekstra eksamen.

På baggrund af nedenstående mailkorrespondance og forløbet omkring IWP eksamen sommeren 2022 er denne underskriftsindsamling blevet oprettet.   Indsamlingen har til formål at bekæmpe indkaldelsen til obligatorisk omprøve i IWP for alle software-, datalogi- og bachelor i IT-studerende på AAU sommeren 2022. Forløbet for de studerendes eksamen har været følgende:   D. 3 juni var de studerende til fysisk skriftlig eksamen, her blev der fundet mindre fejl i opgave sættet, og disse blev rettet und

31 Oprettet: 2022-07-04 Statistik

Mere Marionet Teater nu! Støt op om Marionet Teatret i Kgs. Have

Marionet Teatret har ligget i Kongens Have siden 1966. Det har lige siden været en tradition for rigtigt mange børnefamilier og institutioner at besøge teatret i haven, for at se spændende og finurlige forestillinger.  Siden 1966 har Marionet Teatret spillet to forestillinger hver sommer. En i juni og en i sommerferien i juli. Men i år kan det ikke blive sådan. Københavns Kommune skar i pengene, sidste gang der blev delt Lille Storbyteater støtte ud, så vi har kun råd til at spille en forestilli

2393 Oprettet: 2022-07-04 Statistik

Rigsret til Mette Frederiksen

Hvis du er enig i af der skal laves en advokat undersøgelse af Mette Frederiksen statsministeren for efterfølgende at skulle stilles for en rigsret så er det nu du skal markede dig inden hun for fjernet og manipuleret sine støtte partier til at støtte det modsatte

3274 Oprettet: 2022-06-30 Statistik

NEJ TAK til øget støjforurening i Bygholm & Egebjerg Enge, Lund, Østerlund, Egebjerg og Rådved

Ved orienterende støjmåling tilbage i april 2019 målte Horsens Kommune skudstøj mellem 70-73 dB, og enkelte skud helt op til 75dB, ved nærmeste nabo til Østjysk Flugtskydningscenter i Bygholm Enge. På bagrund af ovenstående udstedte Horsens Kommune et påbud til Østjysk Flugtskydningscenter tilbage i 2019, da ØFC ikke længere overholder gældende støjkrav på 67 dB for skudstøj, et krav som har været gældende siden 2003. ØFC mener ikke længere at de kan overholde den Miljøgodkendelse som har været

126 Oprettet: 2022-06-29 Statistik

Bevar Bolværk 81 + 82 på Enghave Brygge

Denne underskriftsindsamling har som formål at samle offentlig opbakning til bevarelsen af bolværk 81 og 82 samt bolværkets husbåde på og ved Enghave Brygge. I skrivende stund er de 7 husbåde, der ligger fortøjret til den sidste rest af Enghave Brygges smukke, unikke bolværk, kajplads 81 og 82, ikke en del af lokalplanen. Det vil vi som lokale beboere gerne ændre på. Som beboere oplever vi hver dag, at forbipasserende ser med interesse på vores vandbårne boliger, tager billeder og spørger t

297 Oprettet: 2022-06-27 Statistik

Nej tak til budgetbesparelser på børneområdet i Silkeborg kommune

Med din underskrift siger du nej til besparelser på institutions- og skoleområdet i Silkeborg kommune. Silkeborg byråd skal forhandle budgetopfølgning for resten af 2022 efter sommerferien og der er stramninger på menuen. Der er forslag om at spare 9 mio kr. på institutioner og dagplejere og 20 mio kr. på skoleområdet! Det skal diskuteres i udvalg i starten af august og der skal stemmes om forslag d. 29. august. Alle kommunens serviceområder er sat til at skulle spare 2%. Det er også kendt som g

613 Oprettet: 2022-06-26 Statistik

FRIT SKOLEVALG FOR ALLE

Med din underskrift tilkendegiver du at du går ind for et frit skolevalg for alle, prins Christian. Underskriftindsamlingen formål er at prins Christian skal have lov til selv at bestemme hvilken skole han vil gå på. Børn skal ikke shitstormes ud af deres egne skoler

196 Oprettet: 2022-06-26 Statistik

Nedsættelse af alderskrav fra 16 til 13år for spille airsoft

Vi er mange forældre, baneejere og voksne etablerede spillere som finder lovkravet om fyldte 16 år for at deltage i airsoft, en kende for stramt. De unge mennesker spiller allerede men gør det hjemme i villahaverne, i en remise på en families mark eller en forladt bygning, hvilket i og for sig er godt nok, det er bare ikke sikkert for hverken spillere eller omgivelser. Lad os derfor få sænket aldersgrænsen til 13år og dermed få de mange unge spillere ud af villahaverne og ind på de godkendte ban

103 Oprettet: 2022-06-25 Statistik

Jatak til 40 km/t i Gadevang!

Jatak til 40 km/t i Gadevang! Underskriftsindsamling ifm høring af hastighedsplan i Hillerød Kommune.   "Hastighedsplanen indebærer, at der i det omfang der er lokale ønsker, kan etableres lavhastighedszoner med 40 km/t på udvalgte strækninger i byområder", skriver Hillerød Kommune.   Det betyder, at det er NU du skal sige til, hvis du også ønsker 40 km/t i Gadevang.

124 Oprettet: 2022-06-25 Statistik

Rudersdal byder Ivan velkommen!

Thomas Dambos kæmpetrold Ivan Evigvår kan ikke længere stå i Sydhavnen. Ivan søger derfor et nyt hjem, og hvorfor ikke i vores smukke natur i Rudersdal. Underskriftsindsamlingen har til hensigt at vise Rudersdal Kommune, hvor stor en tilslutning, der er til at Ivans næste hjem bliver hos os. 

41 Oprettet: 2022-06-24 Statistik

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Odense Marine Forening.

Bestyrelsen forsøger at undgå denne indkaldese idet den i strid med vedtægterne forsøger ad omveje at fremskaffe ny kasser.  Iflg. vedtægterne påhviler det alene generalforsamlingen alene at vælge ny kasser. Hvis i er enige om at stoppe denne, af bestyrelsen, ulovlige omgåelse af genelforsamlingens beføgelser. Lad mig minde om teksten på en bygning i København  " Med lov skal man land bygge " Hjælp til at vor forening kan sejle vidre under Dannebro, og ikke igen under piratflag. Støt op med din

5 Oprettet: 2022-06-24 Statistik

Forbyd høje træer eller ligende beplantning i parcelhuskvarter

Det burde ikke være lovligt at træer/beplantning i parcelhuskvarter må blive ligeså høje som naboen selv synes, og dermed være til stor irritation. Det skygger for lys og sol, det sviner (og sjovt nok andre i ejerens egen have) Der burde være regler for højde ligesom med bygninger/skurer mm.  

17 Oprettet: 2022-06-21 Statistik