Brev til Sundhedsministeren - danske ALSpatienter kan ikke deltage i kliniske forsøg

Til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby                                                              Dato: 21. Oktober 2018 Cc: Sundhedsstyrelsen samt Liselott Blixt (DF)                                                              Sagsnr: 1807059  

Opfølgning på brev fra Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby af 1. oktober 2018 omkring danske ALSpatienters deltagelse i kliniske forsøg.

Kære Sundhedsminister Du nævner i brevet 3 forhold som jeg kort vil svare tilbage på efter at have undersøgt forholdene:

1)     Du nævner at der ingen begrænsninger er fra dansk side i at danskere deltager i udenlandske forsøg. Det er korrekt og er ikke udgangspunktet for min henvendelse – Danske ALS-patienter KAN IKKE deltage i disse forsøg, da deltagere kommer fra lande, som samarbejder med landet hvor feltforsøget afholdes. Eks: Sverige Norge Finland. Danmark har ikke sådanne samarbejder. Flere danske patienter har således forsøgt de sidste 3 år at komme med i internationale kliniske forsøg

2)     Du nævner at regeringen i juli i år har vedtaget en lovændring der indebærer at kommercielle sponsorer der lave kliniske forsøg med lægemidler i fase 1, fritages fra gebyrer fra Lægemiddelstyrelsen. Det rækker bare slet ikke:
i.          Fra Orphazymes administrerende direktør (Anders Hindsby) har dette ingen betydning, og årsagen til at Orphazyme starter op i USA er fordi der er nemmere (tolket administrativt) 
ii.          En opgørelse over lægemidler fra Nature artikel fra 2017 kommer det frem at gennemsnitspris for et phase I studie ligger på 3.4 millioner USD, et phase II på 8.6 million USD og et phase III på 21.4 million USD. Det er således klart det billigste og mindst betydende forsøg for patienterne, der gøres en smule billigere Danmark har således ikke ændret på de barrierer der er for kommercielle kliniske forsøg, hvilket er til skade for patienter og erhvervslivet – ja selv lægernes udvikling

3)     Endeligt nævner du at patienter der lider af en livstruende sygdom og som ikke kan tilbydes yderligere behandling af den behandlende læge, kan få deres sag vurderet af Sundhedsstyrelsen rådgivende panel for eksperimentel behandling.

Her mener jeg desværre ikke at Sundhedsministerens svar passer på panelets arbejde:    i.          Dels er der ved Sundhedsstyrelsen en opfattelse af at ALS ikke er en kritisk sygdom (Telefonisk fra Overlæge Claus Malta Nielsen 16-10-2018) Dette til trods for at 1/3 af alle danske ALSpatienter dør hvert år.                          
ii.          Dels har der ikke dags dato været én eneste afgørelse fra panelet, hvor panelet vejleder ALSpatienter til eksperimentel behandling, endsige sagt ja til eksperimentel behandling. (Dette er på baggrund af rundspørge til danske ALS patienter der har ansøgt. Sundhedsstyrelsen har ikke selv disse data, hvilket fremgår af aktindsigt sagsnr: 3-1011-3174/1/)
Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling er således ikke i tråd med Sundhedsministerens fremlægning

Konklusion:
Der sker ingen ting i Danmark på ALSfronten – hverken mht kliniske forsøg eller samarbejde med udlandet/EU.
Desværre ser det ud til at det politiske system og det lægefaglige har forskellige ambitionsniveauer – og vi ALS-patienter og pårørende vil meget gerne støtte op om de politiske ambitioner, således at
Danske ALS-patienter kan komme med i kliniske forsøg
Vi får mere opmærksomhed på ALS i Danmark
Danske læger i Danmark involveres i forsøg således at de kan vejlede
Danske sygehuse kan påtage sig behandling af medicin der endnu ikke er godkendt  

Fra ALSpatienter og pårørende