Brev til bestyrelsen ang. fyringsrunde

Brev til ledelsen og bestyrelse  

 

Til Bestyrelsen, bestyrelsesformanden og Rektor. 

 

Vi, studerende, er blevet bekendt med at UC SYD, står i en situation, hvor de skal spare 10-15 mio. kr. Disse besparelser har betydet, at nogle af vores dygtige samt engagerede undervisere nu har modtaget et afskedigelsesbrev. I kølvandet på disse besparelser, stiller vi, studerende, os spørgende og undrende overfor, hvor de mange ekstra bevilgede penge er, som et politisk flertal har øremærket til læreruddannelserne fra 2022 og stigende fra 2023 og fremefter til brug på at forbedre læreruddannelserne i Danmark og styrke;  ”flere undervisningstimer og mere vejledning og feedback.”https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/tocifret-millionbelob-til-laereruddannelsen og https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/laereruddannelsen-styrkes-med-125-mio-kr-om-aret . Er der andre steder, hvor disse penge findes mere relevante af ledelsen, end at bruge dem på de ildsjæle, som forvalter lærerens grundfaglighed til os?  

 

Det er sket med stor forvirring og forundring, at vi første gang hører om disse økonomiske udfordringer som UC Syd læreruddannelsen står overfor i JydskeVestkysten d. 22/3 2023 og TV Syd sammen aften. Dette er sket uden nogen som helst forudgående information for de lærerstuderende,som allerede nu går på læreruddannelsen UC Syd campus Esbjerg. Hvilke konkrete forringelser, der sker i vores uddannelse, mangler vi stadigvæk at høre fra jer i ledelsen og bestyrelse, da man en uge efter interviewenes offentliggørelse stadigvæk ikke har rettet henvendelse til os som studerende. Vi synes ikke, at det er tilstrækkeligt eller anstændigt, at I ikke inddrager os i de beslutninger, som påvirker os studerende, der I sidste ende er UC SYDs levebrød.

 

Vores fælles mål er at dygtiggøre uddannelsen, således at den afspejler et godt studieliv og et kompetent uddannelsesforløb. På denne måde kan man tiltrække studerende og sørge for at de tager deres uddannelse i Esbjerg. Men for at vi kan realisere disse mål, må uddannelsen være transparent. Når man, som det er beskrevet i ovenstående, kan læse sig frem til, at der sker seismiske ændringer i uddannelsens forvaltning, i medierne, uden at have fået en klar intern besked fra ledelsen afspejler uddannelsen ikke transparens. Det resulterer i en følelse af fremmedgjorthed og en grundlæggende indstilling, der er hæmmet af utroværdighed. Tydelig kommunikation må gennemsyre uddannelsen, så ledene i kæden hænger sammen. Fra studerende til Rektor.   

 

Det skal siges at de undervisere, som er blevet afskediget, fremstår som ildsjæle indenfor deres fag, og de er forbilleder for de studerende, samt at de i flere år har lykkedes med at uddanne kompetente lærere. Noget der undrer os, studerende, fundamentalt er; at 4 ud af de 6 personer, som er blevet ramt af denne besparelse, er fagfaglige lærere, som brænder for deres fag. Spurgte man vores rektor i 2019 var hans holdning klar: “Svaret på at klæde de studerende bedre på til lærerrollen er ikke mere undervisning i relationskompetence, forældresamarbejde og klasserumsledelse. I hvert fald ikke hvis det foregår uden for den fagfaglige undervisning.” Citat Alexander von Oettingen  https://skolemonitor.dk/nyheder/art6954847/%C2%BBHvis-de-studerende-var-fagligt-dygtige-ville-de-heller-ikke-v%C3%A6re-s%C3%A5-d%C3%A5rlige-til-klasserumsledelse%C2%AB  Denne udtalelse er i direkte karambolage med de afgørelser som I i bestyrelsen, har truffet under denne sparerunde. Ydermere er disse afgørelser med til at fremmedgøre de værdier, som bla. den demokratiske samtale, som man troede UC SYD stod indefor. Dette medfører, at samtlige studerende nu står med en følelse af afmagt grundet valg foretaget af en højere organisatorisk enhed, som ingen relation har til de værdier,vi tillægger vores undervisning samt undervisere.  

 

Vi håber at disse problematikker giver dybere indsigt i den følelse af frustration samt afmagt, som vi studerende står tilbage med. For at forebygge det, som disse afgørelser har medført, nemlig en masse rygter på gangene, nervøsitet for manglende kvalitet og spørgsmålstegn til de fremtidige eksaminer, ønsker vi, at I som ledelse og bestyrelse tager ansvar og rækker ud til de studerende, og kan stå på mål for de beslutninger, som I har fundet nødvendige. 

 

Med venlig hilsen

De Berørte Lærerstuderende,
UC SYD Esbjerg


Lærerstuderende på UC SYD Esbjerg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lærerstuderende på UC SYD Esbjerg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...