BØRNEFAMILIENS RETS DANMARK


KÆRE BØRNEFAMILIER DANMARK;
Som jeg kan se, har vi kun en mulighed til bage for at undgå den umenneskelig og skæv udvikling Danmark er på vej hen! For at undgå at vores kære børn blive livslang skadet med den nutidens børn institutionaliseret politik vores politikere er i gang er vi nødt til at skaffe 25.000 underskrifter for at komme til at rette op på den nutidens danske politiske magt !
Vores partiet navn kan blive:
"BØRNEFAMILIENS RETS DANMARK:
VORES KONSTITUTIONEL GRUND FORFATNING!
1) ALLE I DANMARK HAR RET TIL AT STIFTE BØRNEFAMILIEN!
2) OPRETTES EN NATIONAL ENHED I ALLE DANSKE BYER FOR AT EFTERFORSKE ALLE OVERGREB PÅ BØRN OG FAMILIER FRA STATENS SIDE!
3) AFSKAFFE RETS FORBEHOLD SOM UMULIGE GØRE AT EFTERFORSKE OVETRÆDELSEN AF MENNESKETS RETTIGHEDER KONVENTION I DANMARK !