Borgerprotest mod Lokalplanforslag 132

Furesø Kommune har 31. marts 2017 -  28. maj 2017 sendt Lokalplansforslag 132 til offentligt høring. Denne lokalplan omfatter et ubebygget areal ved Værløse Station på hjørnet af Stiager og Kollekollevej kendt som ”spejdergrunden”.

Lokalplansforslaget muliggør, at der på arealet kan opføres et kontor- og boligbyggeri i op til 3 etager med et samlet etageareal på 3.150 m2. Det betyder, at der gives tilladelse til at opføre en bebyggelse, der er 75 meter lang og 15 meter høj. 15 meter svarer normalt til en bygning i 4-5 etager.

Dette byggeri vil blive en af Værløses største bygninger. Naboerne til byggeriet har dannet en borgergruppe, der mener, at dette byggeri er fuldstændig ude af skala med det eksisterende boligkvarter, der består af parcelhuse i et og halvandet plan. Borgergruppen vil arbejde på at få byggeriet reduceret til 2 etager med en maks. højde på 9 meter.

Hvis du er enig, så støt vores kamp for at vinde gehør hos Værløses politikere!

Snit_gennem_Kollekollevej.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 Bebyggelsen_set_fra_Kollekollevej_01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bebyggelsen_set_fra_Kollekollevej_02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volumenstudierne er udarbejdet af Nabogruppen på baggrund af Lokalplanforslag 132


Nabogruppen mod Lokalplanforslag 132    Kontakt forfatteren af dette andragende