Borgerdrevent forslag om tidsbegrænset medlemskab af Folketinget.

Borgerdrevent_forslag.gifVi, borgere, fremsætter herved et forslag til behandling i Folketinget, om en tidsbegrænsning, ang. hvor længe en person kan fungere og sidde som Folketingsmedlem, på 8 år, eller maksimum 2 valgperioder.  

Begrundelse: Pr. 1. oktober 2016 viser oplysninger fra Folketinget, at 73 medlemmer ud af 175 medlemmer valgt i Danmark, eller ca. 42 %, har siddet i over 8 år. Det er vores opfattelse, at man efter så lang en periode inde på Christiansborg, ikke længere har forståelse, indføling og fornemmelse for, hvordan det Danske samfund fungerer og opleves af almindelige danskere. Derfor mangler man også en forudsætning for at kunne lovgive og rette gældende regler ang. samme. Man kan derfor ikke længere opfattes som en repræsentativ del af det danske samfund.  

En begrænsning på 8 år eller 2 valgperioder vil bevirke, at medlemmet har tid til at sætte sig ind i den særlige kultur på stedet, opnå en rimelig grad af erfaring, uden at slippe taget i virkeligheden uden for murene. Dette vil ydermere gavne demokratiet, gøre det mere levende, og mere repræsentativt. Det vil også forhindre, at der kan skabes en egentlig karriere som levebrødspolitiker.  

Kilde: http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/Folketingsmedlemmer/~/media/PDF/om_folketinget/Diverse/2016_anciennitet_MF.pdf.ashx

Vi skal samle 50.000 underskrifter - så: DEL - DEL - DEL
HUSK at bekræfte din underskrift via den mail du modtager, når du har udfyldt rubrikkerne - p.s. du kan godt være anonym, det vil sige at dit navn ikke vises på nettet.