Nej tak til lukning af Det Mobile Bibliotek, Brønderslev kommune

Brønderslev Kommune har bedt BDO om at lave en råderumsanalyse med forslag til at indfri besparelser op til 50 mio. frem mod 2027.

Et af forslagene er at lukke Det Mobile Bibliotek. Det vil ifølge rapporten give en besparelse på 372.500 kr. årligt. I rapporten står der, at den manglende biblioteksbetjening i de små byer kan medføre et fald i andelen af befolkningen, der læser. Der bliver desuden ca. 50% mindre tid til institutionsbesøg, hvilket kan have betydning for kommunens læsestrategi.

 

Ifølge Brønderslev Kommunes læsestrategi er den samlede sprog- og læseindsats i hele barndommen og ungdommen vigtig i forhold til selvværdet, men også i forhold til at deltage aktivt i samfundet som en demokratisk verdensborger. (Citat fra Brønderslev Kommunes Kommunal læsestrategi, s. 5)

 

Ifølge Brønderslev Kommunes sprogstrategi er visionen for arbejdet med udviklingen af børn og unges sprog og skriftsprog bl.a. ”At give børn og unge mulighed for at blive så dygtige som de kan, og mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.” (Citat fra Brønderslev Kommunes Sprogstrategi, s. 3)

 

Børne- og undervisningsministeriet iværksatte sidste år en læseindsats. 9,5 mio. til at fremme læselyst hos børn og unge. Fra undersøgelsen Børns og unges læsning 2021 ved vi, at børn og unges læselyst falder med alderen. Undersøgelsen viser også, at på grund af de ændrede medievaner, så har børn og unge sværere ved at fordybe sig i længere tekster, de orienterer sig i stedet ved hjælp af skimmelæsning og hurtig orientering. Adgangen til det fysiske bibliotek, i oplandsbyerne ved hjælp af Det Mobile Bibliotek, er derfor ekstra vigtig i forhold til at lære at fordybe sig i tekster.

 

Det Mobile Bibliotek besøger hver uge mange institutioner på tværs af kommunen. Det antal børn og unge Det Mobile Bibliotek er i berøring med på tværs af bopæl, alder og sociale baggrund vil blive tydeligt berørt af en lukning af Det Mobile Bibliotek. Ifølge fagmagasinet Perspektiv har afstanden til det lokale bibliotek en påvirkning på, om man som borger er tilbøjelig til at bruge biblioteket. ”På landsplan bor hver tredje bibliotekslåner inden for en kilometers afstand af deres bibliotek.” (Citat fra artiklen: Hver tredje låner bor højst 1 kilometer fra biblioteket, Perspektiv, 5. august 2021)

 

Den fælles indsats som Brønderslev Kommune igennem deres læsestrategi og sprogstrategi taler for, vil derfor blive væsentligt forringet med en lukning af Det Mobile Bibliotek. Derudover vil kommunen fjerne muligheden for børnefamilier og andre lånere i oplandsbyerne, som bruger Det Mobile Bibliotek til hygge, læsning og at blive klogere på verden.

Skriv under for at vise din støtte til Det Mobile Bibliotek og vis politikerne at dette IKKE er et sted der skal spares på i kommunen.Uden_titel.png