Bevarelse af den hjemmelavede mad på Præstemarken! Nej tak til halvfabrikata fra fælleskøkkenet i Sakskøbing

Vi protesterer !
Stubbekøbing Plejecenter er bygget som leve bo miljø. De 6 huse med
hver 10 beboere, lever omkring de fælles køkkener og alrum. Hver dag
laves der hjemmelavet mad fra bunden af og hjemmet fyldes af duften
af mad og forventningen er stor til samling om det gode måltid.
Præstemarken fremhæves på Guldborgsund kommunes hjemmeside,
som et eksempel på den høje kvalitet der tilbydes vores ældre og svage
borgere. Plejecentret kan fremvise målbare resultater med højere BMI
, ingen liggesår og bedre trivsel end øvrige plejecentre ,i trivsels
undersøgelser.
Der er netop opnået fine resultater i forhold til hygiejne projekt.
Hvilket så flot netop er formidlet af TV2øst.
Vi er, som pårørende og borgere, meget glade for det miljø der
tilbydes vores svageste borgere og dybt beskæmmet over beslutningen
om at nedlægge den hjemmelavede mad og køkkenfunktion i
Præstemarkens 6 huse.
Vi undres over at man vælger at sænke niveauet for de 60 beboere på
Præstemarken. Der bliver tale om præfabrikeret, langtidsholdbar
mad, der skal færdig tilberedes i micro ovn , før servering.
Vi undres over der ikke har været nogen forespørgsel blandt de 60
beboere, hvorvidt de ønskede at skifte fra egen hjemmelavet mad til
langtidsholdbar præfabrikeret leverance fra det kommunale
fælleskøkken.
Vi undres over at kommunen ikke har spurgt eller inddraget beboere
eller pårørende i vurdering af hvilken forvaltning af beboernes kost
man måtte ønske sig.
Vi undres over at kommunen beslutter en ændring af madordning der
betyder en prisstigning for den enkelte beboer fra de nuværende
2500kr.pr.md. En pris der indeholder fuld kost inkl. drikkevarer ,
produkter til personlig pleje, fællesture og større arrangementer i de
enkelte huse; Til en ordning , der for et lavere kvalitets tilbud, samlet
beløber sig til 4191 kr. md. Kost udgift, Fritid og personlig pleje.

Vi undres over at beslutningen, der har store konsekvenser for
Præstemarken, er behandlet uden specielt fokus på Præstemarkens
særlige situation. Og at høringssvar og fra ældrerådet og 1.
behandling, ikke afspejler at der er blevet vurderet direkte på
konsekvens og kvalitet for Præstemarkens beboere.
Vi undres !
Vis os det menneske der vil stille sig op og hævde at de foretrækker
fælleskøkken løsningen frem for den hjemmelavede frisk tilberedte
mad, med alle de kvaliteter og funktioner dette rummer.
Vil vores lokalpolitikere følge trop og afskaffe den frisk tilberedte mad
i kommunens kantine ???
Dette måtte synes som en logisk konsekvens af deres beslutning på
vores svageste borgeres vegne.
Bevar Præstemarkens køkkenfunktion Og brug Præstemarkens
velfungerende ordning som eksempel til at hæve niveauet for
Guldborgsunds øvrige plejecentre.
Venlig hilsen
En gruppe stærkt bekymrede borgere og pårørende til Præstemarkens
beboere.
Solveig Allerup
Leon Tilgaard
Inge Petersen

Inge-Lise Lauridsen
Lisbeth Glit
Birgitte Karin Seifert Mammen
Birte Lund
Birgith Riemann Larsen
Kirsten Holst Larsen
Pia Wiberg
Lars Erdmann
John Larsen

Stubbekøbing d. 29/10 2019

Borgere/pårørende, Plejecenter Præstemarken, Stubbekøbing    Kontakt forfatteren af dette andragende