Bevare Løkken Mobile Home Park. (parkering for AC)

Vedr. Anmeldt forbud mod drift af ovenstående Autocamperplads fra Hjørring Kommune.

Undertegnede ejer Nanthiva Grods, der ansøger myndighederne om fortsat drift af Løkken Mobile Home Park anmoder hermed om støtte fra gruppen - Autocamper - hvor kører vi hen i weekenden - som i denne weekend er mødt op på pladsen for at støtte og medvirke til at bevare Løkkens eneste Autocamperplads.

På dette campertræf er der mødt ca. 15 vogne og mange tilkendegivelser fra gruppen ca. 550 medlemmer som ønsker den type camperplads.

Det er derfor i alles interesse at gøre myndighederne opmærksom på det stigende behov der er for både ejere af pladser og campere i fremtiden.

På træffers møde var der stor tilslutning fra de mødte campere at underskrive sympati for ejerne Dar og Tommy Grods fortsatte arbejde for at bevare Løkken Mobile Home Park.