bevarclarasvej

Vi beboere på og omkring Clarasvej er mildest talt kede af Glostrup Park Hotels planer om at anlægge en stor parkeringsplads, der skal strække sig ned ad Clarasvej, hovedsagligt på siden ind mod Glostrup Bypark, og således omdanne næsten halvdelen af vores lokalområde til en stor asfaltflise.

Godt nok skal hotellet, inden det kan gennemføre deres forehavende, have vedtaget en lokalplansændring, der skal lovliggøre arealets brug til erhverv, og denne ændring af lokalplanen skal i høring, hvor det er muligt at komme med indsigelser.

Men da der ingen garantier er for, at der lyttes til sådanne indsigelser, er vi, der bor her i området, opsatte på at få os en stemme, der forhåbentligt kan antage en vis tyngde og dermed blive svær at overhøre.

Og tyngden, håber vi, kan komme fra jer øvrige borgere i Glostrup, der er enige med os på Clarasvej i, at der må være en grænse for, hvor meget en virksomhed, der er anlagt i et beboelsesområde, kan få lov til at fortære selv samme område, når den får vokseværk.

Vi ønsker selvfølgelig hotellet tillykke med dets succes, men det har allerede bredt sig godt ind i byparken, og vi synes ikke, det er en selvfølge, at vores Clarasvej bare skal lade livet !

Så vil du hjælpe os med at bevare Clarasvej i Glostrup, så gør det ved at sætte din underskrift her og følg/like os evt. på vores Facebookgruppe med navnet; "Bevar clarasvej".

Tusinde tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Beboerne på og omkring Clarasvej.