Bevar Vor Frue Skole

Roskilde Kommune foreslår at lukke 4.-6. klassetrin på Vor Frue Skole, så der fremover kun vil være 0.-3. klassetrin på skolen. Det fremlægges som en forbedrende justering af skolen, som vil trække elever til udefra, men i virkeligheden er det en oversavning af grundlaget for skolen, hvilket vil resultere i en reel lukning af skolen inde for få år.

Skolen er et omdrejningspunkt for byen, og uden den vil andre institutioner automatisk blive lukningstruede, tilstrømningen af børnefamilier vil stoppe totalt og huspriserne vil blive påvirket negativt.

En stor gruppe af frivillige kræfter fra byen, herunder repræsentanter fra alle byens lokale foreninger for skole, børnehave, vuggestue, idrætsforening, lokalråd mm. har diskuteret og gennemgået flere løsninger der bibeholder skolens nuværende klassetrin. Disse vil vi have politikerne til at se på, og i stedet vælge blandt disse. I disse løsningsforslag har Vor Frue Skole en fremtid, samtidigt med at visse kommunale udfordringer afhjælpes. Det synes vi er en dialogbaseret løsning med flere vindere.

Så sæt din underskrift hvis du vil støtte en skole i Vor Frue med 0.-6. klassetrin, og dermed bakker op om de frivilliges fortsatte kamp for at justere skolens profil så den passer ind i de kommunale rammer.

#vorfruebevares


Annette Post (Vor Frue Lokalråd)    Kontakt forfatteren af dette andragende