Bevar Ulvemosehuset - og byg ikke en stor institution på Rungsted Skole

 

Under parolen ”velfærd fremfor mursten” er Hørsholms kommunalpolitikere tæt på at træffe beslutning om at nedlægge Ulvemosehuset og oprette en ny stor daginstitution på Rungsted Skoles matrikel. Den endelige størrelse og placering på skolen er ikke endeligt besluttet, men detaljerede beskrivelser af de konkrete scenarier kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside under "høringsmateriale vedr. budget 2018-2021" - punktet "Velfærd fremfor mursten".

 

Konsekvenser:

De 0-6 årige:

  • Går fra deres nuværende lille institution på 45 børn til at skulle integreres i en ny stor institution på op til 160 børn.
  • Flyttes fra en isoleret beliggende hyggelig, gammel villa med tilhørende have til et område på skolens matrikel med over 500 skolebørn.
  • Går fra et udeareal pr. barn på 45 m2 til et udeareal pr. barn på 10 eller 20 m2 afhængig af endelig placering og størrelse.
  • Risikerer midlertidig placering i barakker på skolen i byggeperioden – som estimeres at ville vare op til tre år.  

Skolebørnene:

  • Mister en betydelig del af deres uderum på skolen – muligvis en stor del af boldbanen.
  • Får øget pres på brug af faciliteter.
  • Får store udfordringer med trafiksikkerhed pga. langt flere transportkrævende børn.

 

Ingen af de foreslåede scenarier vil give mere velfærd til børnene i Rungsted. Tværtimod er der tale om massive forringelser, drevet af sparehensyn og af udsigten til en salgsindtægt fra et samlet salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset.

I Ulvemosehuset har vi intet ønske om nye, fysiske rammer. Intet ønske om at vores børn skal gå i en stor institution med over 100 – måske helt op til 160 børn. Vi ser heller ingen fordele ved en fysisk kobling til Rungsted skole.

Vi mener, at små daginstitutioner bedst tilgodeser de behov, som børn i 0-6 års alderen har. Og vores synspunkt har støtte i forskningen. Ulvemosehuset har en særlig ånd og kultur, som huset og dets historie er en del af – og som ikke bare kan flyttes. Ulvemosehuset er meget lidt institutionsagtig, men er kendetegnet ved små, charmerende – næsten familiære – rammer, hvor børnene føler sig hjemme. Rammer som giver optimale muligheder for tætte, nære og stabile relationer både børnene imellem og mellem børn og voksne. Rammer som skaber ro og tryghed og understøtter børnenes positive udvikling. Børn er ikke ens – nogle er mere sensitive end andre og særligt de børn har et udtalt behov for små, overskuelige og trygge rammer med de samme få voksne og børn at forholde sig til i dagligdagen.

Hvorfor lukke en på alle måder velfungerende, værdsat og eftertragtet institution, hvor børnene udvikles og trives?

Hvorfor anlægge en daginstitution med 110-160 børn på Rungsted Skole, hvor der hverken er plads eller forsvarlige trafikale forhold til det?

Det er ikke velbegrundet. Det er ikke visionært. Det er ikke velfærd.

Vi appellerer til politikerne om at besinde sig og afholde sig fra at træffe en dårlig beslutning, der vil forringe både Rungsteds daginstitution og skole og gøre begge mindre attraktive. Ingen af de foreslåede scenarier er gode – og ingen af dem vil blive populære. Og en eventuel midlertidig barakløsning vil være decideret hensynsløst overfor vores børn.

Vi appellerer til politikerne om at bevare Ulvemosehuset og bygge en ny mindre institution til max 60 børn, så behovet for flere institutionspladser i Rungsted kan blive opfyldt samtidig med at både daginstitutionsbørnenes og skolebørnenes trivsel og velfærd bliver tilgodeset.

Lige nu er både en velfungerende daginstitution og en velfungerende skole ved at blive ødelagt - stop det!

 

 

Ulvemosehuset_foto1.jpg 


Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset    Kontakt forfatteren af dette andragende