Bevar tavshedspligten

Patienterne skal kunne stole på sundhedsvæsenet

Sundhedspersoners tavshedspligt indskrænkes fortløbende - senest med et lovforslag, som lægger op til, at sundhedspersoner får pligt til, i stort omfang, at udlevere sundhedsoplysninger til embedslæge og politi, uden at der foreligger en dommerkendelse.

Vi risikerer, at vi mister patienternes tillid, vi mister muligheden for at hjælpe alle (for den fattige som den rige uanset persons anseelse), vi mister som samfund sikkerheden for at have greb om befolkningens sundhed.

Ved at skrive under, giver du alene udtryk for, at det også fremover skal være nødvendigt med en dommerkendelse, hvis der skal udleveres oplysninger om levende patienter til politi eller embedslæge, ikke for døde.

Der er indgivet adskillige kritiske høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og forhåbentlig vil politikerne lytte til fag- og sagkundskab.

"Bliver det vedtaget vil det betyde et fundamentalt brud på de grundlæggende principper og værdier, som ligger til grund for tillidsforholdet mellem den sundhedsprofessionelle og patienten. Det er derfor helt uacceptabelt, hvis læger og sygeplejersker får pligt til at udlevere oplysninger om deres patienter, " siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, på laeger.dk, hvor man også kan læse Lægeforeningens høringssvar.

Det Etiske Råd skriver i deres høringssvar, at:

"Sundhedsvæsenets formål er ikke at opklare forbrydelser, men at behandle mennesker, der er kommet til skade eller lider af sygdomme. Denneydelse gives til alle, uanset baggrunden for deres tilstand. Sundhedspersoners tavshedspligt har til formål at værne om tilliden til, at enhver med et behandlingsbehov kan opsøge sundhedsvæsenet i fortrolighed. Nedbrydes denne tillidkan befolkningens syn på sundhedsvæsenet ændre sig i uheldig retning."

Dansk Sygeplejeråd udtaler sig også kritisk om forslaget (DSRs høringssvar),

Der kan læses mere om sagen i mange medier, fx Politiken.dk og dagensmedicin.dk

Problemstillingen er ikke kun teoretisk; der er mange eksempler på samfund, hvor der er opstået/findes et parallelt "sundhedsvæsen" af frygt for myndighedernes indblanden.

Sundhedsminister Astrid Krag siger til dr.dk, at "De høringssvar har jeg tænkt mig at læse rigtig grundigt." Det må vi håbe, hun gør.

Ifølge dr.dk, er det "Rigspolitiet, der har ytret ønske om, at sundhedspersonernes mulighed for at videregive sundhedsoplysninger skal afløses af en pligt i forbindelse med retslægelig obduktioner eller efterforskningen af alvorlige forbrydelser."

I Sundhedslovens I§ 43, stk. 2, indsættes som nr. 4:"4) videregivelsen sker på en konkret anmodning fra embedslægen eller politiet og er nødvendig [...] til brug for forhindring, efterforskning eller opklaring af alvorligere forbrydelser."

Det er et godt argument, ingen tvivl om det. Men der findes allerede gode muligheder - under domstolenes kontrol. Der er dommere på vagt udenfor normal arbejdstid i forvejen - så en dommerkendelse bør kunne skaffes indenfor kort tid, hvis forbrydelsen er tilstrækkeligt alvorlig.

Underskriftindsamlinger rykker ikke nødvendigvis noget - men vi kan vise, at det er en reel og udbredt bekymring blandt sundhedspersonale - og andre. Målet er ikke at starte en stor diskussion om, hvorvidt forbrydelser skal opklares, ej heller udtryk for mistillid til politiet; målet er at bevære tillidsforholdet mellem patienter og sundhedspersonale.

Ved at skrive under, giver du alene udtryk for, at det også fremover skal være nødvendigt med en dommerkendelse, hvis der skal udleveres oplysninger om levende patienter til politi eller embedslæge - altså ikke for døde.


Christian Bjerre Høyer    Kontakt forfatteren af dette andragende