Bevar Søagerskolen

Det er efterhånden tydeligt at vilkårene for lukningen af Søagerskolen og den afledte flytning af skoleeleverne til Smørums to øvrige skoler, ikke længere holder.

Boesagerskolen og Balsmoseskolen lider nu under akut pladsmangel allerede inden udbygningen af de 2 skoler går i gang. Der er eksempler på at biblioteker ryddes og aktiviteter der normalt kræver ro flyttes ud på gangarealer og i skolens aula'er. En ombygning og udbygning synes urealistisk under disse pressede forhold.
Man kan spørge sig selv om en dansk arbejdsplads ville byde sine medarbejdere sådanne forhold?

Kommunalvalget i november 2021 viste klart at borgerne i Egedal Kommune, herunder Smørum ønskede en ny retning i forhold til skolepolitiken. Et nyt flertal og en ny konstituering kom på plads og der blev skabt håb for bevarelse af Søagerskolen. På den måde kunne man re-allokere indskoling, udskoling eller andet og skabe tålelige forhold på alle 3 skoler i Smørum. Dette som minimum under ombygningen af Boesagerskolen og Balsmoseskolen.

Desværre tegner der sig nu et flertal i byrådet som ønsker at rive Søagerskolen ned og sælge grunden til et udviklingsselskab der vil bygge boliger på grunden. Det vil give endnu større udfordringer, da man så må forvente at der flytter endnu flere børnefamilier til området.

Vi har derfor brug for din underskrift inden det er for sent. Egedal Byråd tager stilling til sagen på et byrådsmøde onsdag den 29. juni og her er vi nødt til at kunne påvise at det går imod borgernes ønsker og at det i den grad allerede påvirker trivslen negativt for lærere og elever på Smørums skoler.
Støt gerne selvom du bor i en af kommunens andre bysamfund, da alle er påvirkede af en fejlslagen skolepolitik.