Bevar skoven i Lundby Bakker

Med denne underskriftindsamling vil gruppen ”Bevar det grønne Gistrup” rejse de stemmer i Gistrup der er for en bevarelse af Lundby Bakker som sommerhusområde og som en del af det grønne Gistrup.

Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd har i et høringssvar til Aalborg Kommune d. 06.06.2018, uden at høre flertallet i byen, givet grønt lys til at ændre sommerhusområdet i Lundby Bakker til et område med mulighed for helårsbebyggelse.

Dette vil for området betyde, at de ca. 100 hektar som sommerhusområdet består af idag, potentielt vil kunne ændres til et parcelhusområde, med asfalterede veje, gadebelysning og væsentlig mere trafik både i og til/fra området, end tilfældet er i dag.

Gistrup vil miste sit præg, sit grønne bagland og status som oplandsby med et fantastisk rekreativt område.

Ønsker du at gøre indsigelse mod at ændre sommerhusområdet i Lundby Bakker til helårsbebyggelse, har vi brug for din underskrift, så vi kan påvirke politikere og beslutningstagere i den høringsproces, der allerede er i gang."

 

Yderligere information;

Gruppen "Bevar det grønne Gistrup" arbejder for en revidering af planen for de grønne områder i Gistrup. Arbejdet tager udgangspunkt i, at de forslag der indgår i høringsprocessen, er indsendt uden at have været igennem en demokratisk process i byens interesseorganisationer, og borgerne derfor ikke har været hørt.

Arbejdsgruppen lægger i første omgang underskriftindsamlingen ud med fokus på sommerhusområdet, da der her allerede ligger flere projekter hos Kommunen. 

Fokus vil efterfølgende flyttes til byens øvrige områder.

 


Karin Bloch-Bergstedt, på vegne af gruppen "Bevar det grønne Gistrup"    Kontakt forfatteren af dette andragende