Bevar Samuelsgården i Oksbøl

Vi kan ikke undvære Samuelsgården!   

Samuelsgården i Oksbøl er guld værd for børn og forældre i Oksbøl, men også for Varde Kommune. Alligevel optræder Samuelsgården på listen over steder, hvor Varde Kommune kan spare ved at forringe eller lukke tilbuddet. Vær med til at forhindre det ved at skrive under på denne tilkendegivelse!  

Vi ved, at vores børn trives i Samuelsgården. Mens de bliver udfordret med alderssvarende aktiviteter, nyder det frie samvær med kammeraterne i trygge rammer, får en god snak med en pædagog om hvordan skoledagen har været, lærer alle de færdigheder, man ikke lærer i skolen – så passer vi vores job uden dårlig samvittighed overfor vores børn.

Uden Samuelsgården ville vi ikke i samme grad kunne koncentrere os om at udvikle vores forretninger og turisterhverv til gavn for Varde Kommune. Uden Samuelsgården ville Oksbøl ikke have været nær så attraktiv en by at bosætte sig i. Uden Samuelsgården ville Oksbøl ikke være det samme trygge samfund for vores familier, vores børn og vores unge.        

  • Samuelsgården er en del af ”Den røde tråd” mellem børnehave, Miniklub, SFO 2, (4-6 kl.), Ungdomsklub (7 kl. – 18 år) og skole i Oksbøl. I Samuelsgården møder de unge mennesker de samme ansigter helt til de bliver 18 år, som de har kendt, fra de sidste måneder, de går i børnehave og starter i Miniklub.    
  • Samuelsgården pædagogik bygger ovenpå principperne fra Miniklubben, hvor der er mange forskellige aktiviteter til forskellige typer af børn, og de lærer at færdes trygt i et område, der grænser op til den store Aal plantage, uden at være bag hegn.    
  • I Samuelsgården er pædagogerne med til at lave understøttende undervisning i skoletiden. Læring, leg og aktiviteter kommer til at hænge sammen. Ressourcerne puljes. Viden samles blandt personale, der følger børnene hele dagen, og hele barndommen.    
  • I Samuelsgården får man gode venner, både blandt mennesker og dyr. Man lærer at tage ansvar. Man lærer hvad éns krop kan. Man lærer at kontrollere save og maskiner. I Samuelsgården kan man lære at blive et trygt, ungt menneske med en høj grad af selvbestemmelse – men blandt voksne, der kan sætte en grænse, hvis man er på vej i den forkerte retning.    
  • Samuelsgården er i gang med udviklingsprojekter som en del af Oksbøl Udvklingsplan.    
  • Samuelsgården deltager aktivt i Varde Kommunes satsninger på ”Forskningens døgn” og ”Vi i naturen” til glæde for alle kommunens skoler.
  • Samuelsgården arbejder aktivt for at påvirke børn- og unge politikken i Varde Kommune i en retning, så alle børn på sigt får samme gode vilkår som vores børn i Oksbøl.    
  • Samuelsgården er ramme for et stort frivilligt engagement i byen, også i kraft af Samuelsgårdens Venner.    

Med min underskrift tilkendegiver jeg at jeg støtter Samuelsgården og håber at Varde Kommune ikke vil forringe vilkårene for vores børn og unge i Oksbøl.  

Underskriftsindsamlingen er startet af brugerrådet (forældrerådet) på Slide19.JPGSamuelsgården.


Brugerrådet (forældrerådet) på Samuelsgården v. Mette Bjerrum Jensen    Kontakt forfatteren af dette andragende