Bevar Risskov Strandpark

Bevar Risskov Strandpark 

Spirerende natur med udsigt til havnefrontens smukke silhuetter. Skovens trækroner står som grønt bagtæppe til familiens picnic. Lyden af leende børn omringer iskioskens travle disk. Risskov Strandpark kunne være det - og meget mere! Hvis det står til Aarhus Kommune, bliver det dog aldrig virkelighed. For en del af Strandparken er blevet solgt til ejendomsudviklere og det fredfyldte åndehul er taget som gidsel i et uambitiøst politisk spil præget af kortsigtet regnearkslogik med fokus på simpel profit.     

 

DETTE ER FAKTA  

Aarhus Kommune er i færd med at ødelægge Risskov Strandparks status som et roligt tilflugtssted for byens borgere. Lokalplanen for området fastlægger tydeligt, at parken og den historiske og bevaringsværdige ejendom på området IKKE må udstykkes eller bebygges.   

Aarhus Kommunen er imidlertid indstillet på at ophæve den nuværende lokalplan - og dermed ændre Strandparkens unikke status som et lysegrønt åndehul - til fordel for to ejendomsudviklere med byggeplaner for en del af Strandparken. Og dette uden en eneste saglige begrundelse.  

 

EN GOD BY FOR ALLE?

Aarhus Kommune har en målsætning for byen. Det er en favnende og prisværdig målsætning. Aarhus skal være “en god by for alle”. Hvordan skaber man en en god by for alle?

Hvis man spørger kommunen selv, gør man det blandt andet at “værne om det historiske Aarhus og bevare de grønne åndehuller”. Vi mener ikke, at kommunen lever op til denne vision ved at ødsle potentialet for Risskov Strandpark væk. Strandparken er et enestående historisk OG grønt område i Aarhus, og den bør derfor bevares.

Nok er nok. Sig nej til ejendomsudviklere og kortsynet profittænkning!   

 

STØT PROJEKT BEVAR STRANDPARKEN

Deltag i underskriftsindsamlingen og meld din støtte til projekt Bevar Risskov Strandpark. Indsamling er igangsat af Vejforeningen Strandvænget.

Den kan deles af alle, der vil et bedre Aarhus. Skriv under og bak op om:

  • at Strandparken skal bevares som et unikt lysegrønt åndehul for alle!
  • at Aarhus Kommune ikke skal tilgodese private ejendomsudvikleres planer om at score hurtige tocifrede milliongevinster på bekostning af det almene vel!  
  • at Aarhus Kommune skal stå ved lokalplaner, indtil der kommer nye og væsentlige forhold, der kan begrunde en ændring!  

SAGENS FORLØB:  

  • I 2017 godkendte Aarhus Byråd på baggrund af flere års arbejde og borgerinddragelse en lokalplan for området ved Risskov Strandpark.
  • Et af hovedformålene med planen er at opretholde parken som et rekreativt område. Desuden vil man sikre den fredede og bevaringsværdige bygning, Strandhuset, på grunden Rolighedsvej 16 A, som er tegnet af den berømte danske arkitekt, Hack Kampmann.
  • I efteråret 2018 igangsætter Aarhus Kommune en proces med det formål at tillade en massiv bebyggelse af grunden Rolighedsvej 16 A.
  • Forud for processen er Rolighedsvej 16 A blevet solgt til private ejendomsudviklere for et beskedent beløb. På et rådmandsmøde i april 2019 beslutter Aarhus Kommune at påbegynde en ny lokalplan. Strandhuset på Rolighedsvej 16 A skal trækkes ud af lokalplanen. Når det er gennemført, vil det formentlig være let at få tilladelse til at rive Strandhuset ned, så grunden kan bebygges maksimalt.
  • Aktindsigt i sagens dokumenter afslører dog, at der ikke er nogen saglige begrundelser for at ændre Strandparkens status og tillade ny bebyggelse på Rolighedsvej 16 A.
  • Den eneste begrundelse kommunen har er et yderst kritisabelt ønske om at imødekomme de to ejendomsudviklere, der på trods af de på købstidspunktet var bekendt med, at der ikke må bygges på grunden, er i gang med at udvikle et nyt projekt, hvis størrelse og omfang er uklart.
  • Som led i byggeplanerne har ejendomsudviklerne efterfølgende forlangt, at en rørledning opført under Rolighedsvej 16 A af Aarhus Vand i 2017 bliver flyttet uden for grunden. Flytningen vil ifølge Aarhus Vand koste et tocifret millionbeløb. Det er en omkostning, der kun kan lande ét sted: hos den almindelige borger i Aarhus.  

Vejforeningen Strandvænget    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Vejforeningen Strandvænget tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook