Bevar radio 24/7- forny deres sendetilladelse

Radio 24/7s sendetilladelse udløber d. 31 oktober 2019, og man er fra regeringens og DFs side ikke indstillet på at forny den. Tværtimod, så har man tænkt sig at sende tilladelsen i udbud, i første omgang med et krav om, at kanalens hovedredaktion skal ligge minimum 110 km fra København, og at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere og alle administrative medarbejdere skal være ansat udenfor Sjælland - det er dog imod EU reglerne at tvinge en privat virksomhed til at placere sin administration et andet sted, og dette krav er derfor sløjfet, og man har i stedet skærpet kravet om, hvor mange af de redaktionelle medarbejdere, der skal udflyttes, i et forsøg på alligevel at påtvinge hovedredaktionen en udflytning.
Udbudsaftalen er lavet i samarbejde med DF, som mener der er stort behov for en taleradio, der tager udgangspunkt i provinsen, og fordi DR har P1 i Kbh (og man ikke mener, at der er nogen grund til, at DR skal flytte deres kanal til feks Aarhus), så vil man i stedet lade det gå ud over radio 24/7.
Radio 24/7 har allerede et mindre studie i Aarhus, så hvis det bare drejede sig om at flytte stationen, havde det ikke været et problem.
Men alle værterne på de mange programmer er bosat på Sjælland, har deres familie og deres netværk på Sjælland, børn der går i skole på Sjælland, og det er derfor de færreste af disse, der vil være interesserede i at skulle flytte væk fra Sjælland. Derfor vil radio 24/7, hvis de genvinder udbudet, skulle starte forfra med nye værter og nye programmer.

De krav, man stiller i den nye udbudsaftale, er et rigtig godt bevis for, at man i Folketinget har fået en eller anden tåbelig ide om, at udflytning af arbejdspladser er en fremragende ide, men uden at man overhovedet har taget højde for, at det vil påvirke en hel masse menneskers liv. Og i dette tilfælde så altså ikke kun medarbejderne på radiokanalen, men også de mange mennesker, der trofast lytter til radio 24/7s programmer dag efter dag.
Og det er et rigtig godt bevis for, at man i Folketinget får ideer, som man ikke har den mindste interesse i at undersøge, om der er andre, end dem, der sidder inde på borgen, der synes er en god ide, inden man tager beslutningerne omkring det.
For der er næppe andre end regeringen og DF der kan se nogen som helst pointe i at ødelægge en radiostation, som en stor del af befolkningen sætter enormt meget pris på.

Så lad os vise, at befolkningens opbakning ligger hos radio 24/7 og at vi ønsker deres sendetilladelse fornyet UDEN krav om udflytning. Skriv under!54436307_636433513450241_142876150140502016_n.jpg