Bevar plejehjemmet Kastanjegaarden

Vi står uforstående over for kommunens plan om at lukke Kastanjegaarden i Aulum.

Vi mener, den skal bestå fordi:

1.      Der er udbredt tilfredshed med plejehjemmet. Folk er glade for at bo der og folk i byen er glade for at de engang, - efter behov kan tage ophold på det lokale plejehjem. Kombinationen af pleje- og ældreboliger i samme bygning har været ideel. De mere raske borgere i ældreboliger har på en naturlig måde deltaget i omsorgen og samtalerne med borgere i plejeboliger. Dette har været med til at afhjælpe ensomhed, hvis familien bor langt væk; samt omsorgen, hvor sygdommen gjorde timerne lange.  

2.      Lokal arbejdsplads: Der er en solid, dygtig og sammentømret personalegruppe. Der er tilsammen mange års erfaring og lokalkendskab til nuværende og kommende beboer, hvilket er vigtig for at skabe trygge og hjemlige rammer.

3.      Behov: Fremskrivninger viser behov for langt flere plejeboliger i Herning kommune de kommende år. Derfor er det kortsynet at nedlægge 15 plejeboliger, blot fordi, der en kort periode, er et par ledige pladser. De kunne midlertidig besættes af borgere fra Herning-området?

4.      Det lokale: En del borgere fra den nordlige del har været i aflastning/genoptræning i Herning. Afstanden, måske helt til Haderup, er meget besværlig for pårørende og ingen får spontane besøg af andre ældre.  

Besparelserne er ikke retvisende: Sparekataloget viser en besparelse på 2.6 mio. allerede i 2023 altså 1/3 af det samlede budget! Det kommer jo ikke til at ske. Forventer man at en stor del af beboerne dør her hen over jul? En så hurtig besparelse forudsætter vel også en hurtig og fuld udleje af ældreboliger, hvilket virker overoptimistisk  

Mistro: Til julemiddagen d. 1 dec. lovede områdeleder Gitte Rasmussen, at ingen af de nuværende plejehjemsbeboere skal flytte. Det er svært at tro på, at man opretholder et plejehjems niveau på stedet til sidste beboer, er borte! Lukker plejedelen så ved 5, 8 eller ved 10 beboere? måske allerede om kort tid?

Vi vil betragte det som kortsynet og uhensigtsmæssig, hvis Kastanjegården lukker.  Vi indleder gerne drøftelser om sparetiltag.  

På beboer og pårørendes vegne Knud Nielsen, Sunds og Jens Kr. Mølby Nielsen, Ommosevej4, Aulum

Spørgsmål og kommentar tlf.: 22 17 12 70  


Jens Kristian Mølby Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Jens Kristian Mølby Nielsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...