Bevar pasningstilbud for alle aldre i Saltum by

Denne underskriftindsamling har til formål at belyse ønsket om et pasningstilbud for børn i alle aldre i Saltum by.

Kommunalbestyrelsen vil på deres møde d. 27. april 2023 træffe beslutning om en omorganisering af Saltum SI således, at der bliver et vuggestue og børnehavetilbud for de mindste børn op til ca. 3,5 år og et børnehavetilbud for de 3,5 årige frem til førskolestart i V. Hjermitslev. Det er i princippet en delvislukning af pasningstilbuddet i Saltum.

Saltum_SI1.jpg

Vi er en gruppe forældre, der via forældremøde på skole, avisartikler, læsebreve, opslag på de sociale medier og kontakt med lokalpolitikere har forsøgt at få en dialog om omorganiseringen. Men kommunalbestyrelsen og forvaltningen har ikke været interesseret i en dialog om emnet. De har afvist en høring og vil nu træffe en afgørelse om omorganiseringen.  

Vi er som forældre bekymrede for, at den nye organisering får store konsekvenser for vores børn. De vil fra de er helt små skulle forholde sig til mange skift midt i en tid, hvor tryghed, forudsigelig og nærværende voksne bør være et højest prioritet fundamentet til at understøtte og sikre deres udvikling.  

Vi står og kigger ind i en organisering, hvor vores børn bliver tilbudt opbrud i deres relationer til både børn og voksne, skiftende adresser og faste busture for at opretholde relationen til flere huse og børnegrupper. Alt dette skal de kunne rumme samtidig med, at de skal være trygge i at deres verden og relationer udbygges, de skal stoppe med at bruge ble og sut, lære at gå på toilet, øve sig i at klare en dag uden middagslur og træne de færdigheder, der skal til for at blive klar til at starte i skole.

Saltum SI og Saltum Skole er et helt unikt tilbud, som mange børnefamilier har valgt til; Vi har fået tilflyttere til byen og folk i nabobyerne vælger, at deres børn skal have deres børne- og skoleliv i Saltum, fordi vi har et veletableret tilbud hvor man kan starte i vuggestue, skifte til børnehaven, gå i førskole og herefter fuldføre sin folkeskolegang på samme matrikel. Vores børn er trygge ved de kendte skift, de har et unik børnefællesskab sammen og er livsvidner til hinanden på tværs af deres årgange.  

Kommunalbestyrelsen er i gang med at ændre på dette fantastiske tilbud, hvor der er plads til udvikling og læring. Vi er frustrerede fordi der ikke er nogen, der endnu er stoppet op og har spurgt os forældre – ja hele vores lokalsamfund – om det her er en god idé!? For hvad kan denne omorganisering betyde på den lange bane? At man smadre et godt tilbud kan betyde, at for mange familier vælger det fra, at vi ikke får flere tilflyttere, at folk vælger at flytte fra byen – det kan sågar være at der vil påvirke vores erhvervsdrivende og butikkerne i byen.

Det er vores håb, at vi sammen kan råbe politikerne op, så de stopper op og tænker sig om en ekstra gang inden de træffe en så betydelig beslutning for vores lokalsamfund.


Forældregruppen for at bevare SI'en i Saltum    Kontakt forfatteren af dette andragende