Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested.

Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested.

Vi er en forening, hvis formål er at få fredet det smukke naturområde omkring søen på Konvalvej. Området er en fantastisk naturperle med en helt unik og mangfoldig artsrigdom. Området er levested for en mangfoldig fuglebestand, sommerfugle, guldsmede og mange andre dyre- og plantearter. Det er højværdi natur, da der er flere sjældne og fredede arter, bl.a. stor vandsalamander, spidssnudet frø, flere arter flagermus, som bor i og omkring søen. Området grænser op til et fredet skovområde. Disse arter er underlagt EU-forpligtelser/beskyttelsesregler både i Danmark og internationalt. Flere arter er endda rødlistede, da de er i kraftig tilbagegang i Danmark. Søen er beskyttet under Naturfredningsloven §3, som skal sikre at søen og dens beboers være- og levesteder bevares i deres oprindelige form. Beskyttelsen af natur og arter er direkte blevet forsømt af Halsnæs kommune, når der planlægges byggeri på et sådan stykke højværdi natur. Men hvad skal regler så til for, hvis der ikke er nogen der sikrer at disse regler overholdes?

Der er i årevis blevet råbt op om de store konsekvenser det får for biodiversiten, når et naturområde omlægges. Menneskets aktiviteter påvirker den biologiske mangfoldighed og artsrigdom der er i et naturområde. Med den byudvikling, lokalplan 09/07, som er planlagt for området på Konvalvej/Højbjergvej, så vil den påvirkning gå stærk. For området er solgt og bygherre står klar til at bygge. En århundrede år gammel sø, skal nu beklædes med gangbroer, huse, mennesker, trafik, forurening osv. Så snart vil det vist være slut med at opleve den mangfoldighed og artsrigdom, der lige nu findes i området.
Så foreningens formål er at få stoppet byggeriet af rækkehuse på Konvalvej/ Højbjerg. 

Udsigten ud over vores smukke sø.
4D6150C3-48A1-4F66-ABEC-AD1FE2547F41.jpeg
Miljøstyrelsens grønne Danmarkskort.

21887476-B333-4360-9A93-5A23DFFE4572.jpegGrønt Danmarkskort blev lavet for at sikre en forstærket indsats i kommunerne for større og mere sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort understøtter opfyldelsen af FN’s og EU ́s mål for biodiversitet. De nationale mål og krav er beskrevet i en oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning. Fastsatte retningslinjer, skal sikre, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr. 
Naturområdet på Konvalvej/Højbjerg er højværdi natur, så dermed en vigtig brik på det grønne Danmarks kort. Brikken, den røde polygon, er vigtig, hvis artsspredningen skal kunne vandre frit hen over kommunenes grænser. 

 

Under søen findes et stort vandreservoir. Derfor ønsker foreningen at området udlægges til vild natur, så borgerne i Hundested sikres rent drikkevand i fremtiden. For rent drikkevand er ingen selvfølge længere i Danmark. De nyeste tal, som viser at nu er over 58% af Danmarks vand boringer forurenet med pesticider.

 

Vi går bestemt ind for byudvikling, men ikke på bekostning af højværdinatur.               Alle valg har konsekvenser, men lad os sammen sætte retningen, så dårlige valg på naturens vegne undgås!

 

Underskriv vores indsamling, hvis du er enig med os i

- at højværdi natur forbliver vild natur til glæde og gavn for alle i Hundested.

- at frede naturområdet ved søen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested. 

- at stoppe byggeriet af rækkehuse på Konvalvej/Højbjerg i Hundested.

- at fremtids sikre vores drikkevand.

 

Bevar natur naturen på Konvalvej/Højbjerg.  

 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Lotte Damsgaard vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...