Bevar MCS-videncentret og IMS/forbrugerkemi.dk

Bevar "Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed" og "Informationscenter for Miljø & Sundhed"

Regeringen/Folketinget vil nedlægge disse to velfungerende og meget nødvendige videns- og informationscentre:

  • Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed
  • Informationscenter for Miljø & Sundhed

 

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

blev oprettet i januar 2006. Dets primære formål er forskning i behandling og forebyggelse af samt information og rådgivning om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). MCS står for Multiple Chemical Sensitivity.

Hvis Videncentret nedlægges, hvem skal så varetage forskningen på dette vigtige område?! Ingen, formentlig! På et tidspunkt, hvor Videncentrets forskning begynder at vise resultater, så nedlægger man det, og igangværende forskningsprojekter bliver ikke gjort færdige.

“Ingen viden vil gå tabt”, siger ministeren. Lad os så tro på det – men hvem skal formidle denne viden? Og hvem skal skaffe ny viden på området? Ingen andre end Videncentret har hidtil vist interesse for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Kendskabet hertil i det offentlige sundhedsvæsen er generelt ringe – eller slet ikke eksisterende.

2 rapporter/evalueringer giver begge Videncentret "topkarakter":

Den ene omhandler det faglige arbejde i perioden 2006-2012, hvor 2 internationale eksperter har gennemgået Videncentrets samlede arbejder. En af konklusionerne på evalueringen var, at Videncentret er et eksempel på, hvordan videnskab på højt niveau kan kombineres med information til fagfolk, den generelle befolkning og ikke mindst til duft- og kemikalieoverfølsomme. (1)

Den anden er Miljøstyrelsens egen evaluering fra i år, Miljøprojekt nr. 1466. Den omhandler både Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Følgende er et uddrag af evalueringens resumé: (2)

Såvel Miljøstyrelsen som Sundhedsstyrelsen udtrykker meget stor nytteværdi af de to centre og ønsker aktiviteterne fortsat. Dette understøttes af andre aktører, som anvender den producerede viden. Denne samlede viden er ikke alene til gavn for myndighederne og deres myndighedsudøvelse, men også for kommuner og arbejdsgivere, som konfronteres med borgere og ansatte, der er ramt af allergi eller duft- og kemikalieoverfølsomhed, samt til gavn for læger og patienter med hensyn til information og rådgivning.

Det kan ikke være rigtigt, at det samme ministerium i februar udtrykker meget stor nytteværdi af de to centre og ønsker aktiviteterne fortsat, og så i juni mener, at “pengene kan bruges bedre”. Det hænger ganske enkelt ikke sammen!

Og hvad skal der blive af patienterne? De patienter, der er helt uden basale rettigheder i sundhedsvæsenet, idet der ikke eksisterer tilstrækkelig forskningsbaseret viden om sygdommen. Et forsigtigt skøn ud fra en undersøgelse foretaget af Videncentret indikerer, at mindst 150.000 mennesker i Danmark har sociale og/eller erhvervsmæssige problemer på grund af dufte og kemikalier i omgivelserne. Mindst 25.000 har problemer i en sådan grad, at det hæmmer dem væsentligt både socialt og arbejdsmæssigt.

MCS-videncentret modtager årligt (2013) 3 mio. kr. i driftstilskud fra staten.

Læs mere om Videncentret på www.mcsvidencenter.dk.

(1) http://www.mcsvidencenter.dk/UserFiles/File/Evaluering_VFDK_2012.pdf

(2) http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/02/978-87-92903-93-8.pdf

 

Informationscenter for Miljø & Sundhed

blev oprettet i januar 2003 i forbindelse med regeringens 10-punkts miljø- og sundhedsplan. Første punkt i planen var: "Negative påvirkninger fra kemikalier skal reduceres, og farlige stoffer skal hurtigere erstattes med mindre farlige".

IMS' mange aktiviteter omfatter bl.a. hjemmesiden www.forbrugerkemi.dk. Centrets formål er levering af "neutral, opdateret, nuanceret, grundig og letforståelig information om kemi i hverdagens produkter." IMS' nyhedsbrev har ca. 23.000 modtagere, og forbrugerkemi.dk havde i 1. halvår 2013 ca. 260.000 besøg. Det siger noget om behovet!

IMS modtager årligt (2013) 4 mio. kr. i driftstilskud fra staten.

 

Fra 2014 bortfalder disse tilskud = begge centre må lukke. Derved vil vigtig viden gå tabt eller (i bedste fald) blive spredt, så ingen ved, hvor de skal søge den.

Vær med til at kæmpe for bevarelsen af centrene – STØT vores underskriftindsamling.

På forhånd TAK

Med venlig hilsen

MCS Foreningen, tlf. 70 20 10 37, www.mcsforeningen.dk


MCS Foreningen v/Susanne Hemdorff    Kontakt forfatteren af dette andragende