Bevar Lundby Bibliotek

Biblioteket i Lundby skal bevares!

Vi er meget glade for at have et bibliotek i Lundby- og derfor kede af, at det falder ind under besparelsesforslagene denne gang. 

Det er vigtigt at borgerne- også, og måske især, børn og ældre har mulighed for at låne bøger og læse aviser tæt på hvor vi bor. Der er meget langt til biblioteket i Vordingborg med offentlig transport- nærmest en dagsrejse. 

Bibliotekets faciliteter giver også unge mulighed for at læse lektier i ro og fred, og man kan benytte computerne. 

Som mødested i byen er biblioteket også vigtigt, det benytter flere foreninger sig flittigt af, og nu er der også litteraturcafé og strikkeklubben kommer hver uge. 

Dagplejen mødes flere gange om ugen og her låner man også bøger til børnene, og der er mulighed for at lege i haven. Desværre kommer børnehaven i Køng ikke mere, nu da bus 640 er lagt om- hvilket også hindrer andre borgere i at komme hertil. 

Sidst, men ikke mindst, skal nævnes at lokalarkivet har kælder og loft, og der kan man opbevare, og fortælle om byens fortid, der holdes også jævnligt foredrag. 

Kort sagt, det er et lille billigt hus, som bliver meget flittigt brugt, og som vi ikke kan undvære. 

Lundby Borgerforening


Lundby Borgerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende