Bevar Kølholt i Skibet Skoledistrikt - og det frie skolevalg til Skibet Skole

Skibet er populært, særligt blandt børnefamilier. Der findes her et unikt lokalsamfund med en meget aktiv sportsforening, en helt masse frivillige kræfter, som arrangerer både fester, andre arrangementer og happenings for områdets beboere. Derudover omfatter området også en velfungerende daginstitution og folkeskole.

Populariteten af området er ikke til at tage fejl af! Det ses på tilstrømningen af nye beboere i de mange boliger, der gennem de seneste tider er skudt op i området. Der er meget korte liggetider på boligmarkedet og umiddelbart er Skibet ved at være udbygget. Men en ny etape er i gang: udbygningen Kølholt, og prognoser viser derfor at at Skibet Skole fra 2026/27 og frem i kommende 0. årgange vil overstige de 52 elever, der kan være i to klasser. Denne tilvækst skal ses i lyset af at områdets popularitet allerede påvirker Skibet Børnehus og Skibet Skole som knapt rummer den søgning, der er i forvejen.

Med denne tilvækst er Byrådet derfor nødt til at tage stilling til om Kølholt området skal være en del af skoledistrikt Skibet, og dermed følger en udvidelse af Skibet Skole, eller man skal lægge det nye område i Midtbyskolens distrikt.

Som beboere i Skibet synes vi at det mildest talt ville være ærgerligt og en stor skam, hvis Kølholts nye beboere ikke skal have mulighed for at være en del af Skibet Skoledistrikt. Vi er af den overbevisning, at når man vælger at bygge i Skibet (Kølholt), er det fordi, at lokalsamfundet fungerer godt, har en masse at byde på og tiltaler en. Man vil komme til at bo næsten nabo til det lokale supermarked, nærmeste sportsforening vil være i Skibet og umiddelbart vil man dermed også føle sig tilknyttet Skibet Skole, Daginstitution og Skibet ungdomsklub drevet af frivillige kræfter. For det er jo her ens nærmeste nabos børn og unge er. Geografisk giver det ingen mening at man skal flyttes sig ind mod byen for at komme i skole, når man søger et område, netop lidt væk fra byen. Børnene fra området i Kølholt, der placerer sig lige opad Bindeballestien, vil få en sikker cykelvej til Skibet Skole, fritidsaktiviteter og fællesskaber.

Også for de børn, der allerede bor i Skibet, vil det være en ulempe, hvis det nye område ikke kommer til at høre til Skibet skoledistrikt, fordi dette også vil betyde at håbet om at skolen på sigt vil få en overbygning, ikke vil blive en realitet da der åbenbart er lave chancer for at få en overbygning på Skibet Skole så længe der kun er 2 spor.

I forslaget om at rykke Kølholt ind til Vejle Midtby skoledistriktet ligger også en fratagelse af det frie skolevalg til Skibet Skole. Ellers kan man ikke holde prognosen, som kører helt til stregen med 2 klasser på 26 elever i hver! Det betyder også at de familier, der eksempelvis er bosiddende på Bredsten-siden af distrikts grænsen, men som geografisk er placeret nærmest Skibet Skole, altså heller ikke vil have mulighed for at vælge Skibet Skole til deres børn.

Vi mener, at man bør tage en langsigtet beslutning nu, selvom den økonomisk er tungere. Det vil påvirke Skibet mange år frem til forskel for en beslutning som reelt kun har et økonomisk perspektiv på et par år, lige såvel som det vil fastholde det frie skolevalg til Skibet Skole.

Hvis du er enig, så skriv under. Sammen sikrer vi en god fremtid for alle Skibets børn.

Den 16. marts overrækker vi alle underskrifter til Byrådet. Alle er velkomne!

(Læs evt. mere om forslaget om distriksændringen her: https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=ae732bc7-e945-47c8-8067-fc7d26056140&punktid=17f75f4a-c6d5-440f-82e3-4c0f26de5af2 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Maibrit Thomsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...