Bevar Københavns restauranter og natklubber

Københavns restaurations- og natteliv er truet af en ny kommunal forskrift, der vil slukke for musikken i byen. Sætter du pris på et levende og dynamisk København? Så skriv under her og fortæl politikerne på Rådhuset, at vi, der ønsker en by i udvikling, er flere end de, der ønsker, at København skal være en soveby. 

Den 19. august tager Københavns Kommune stilling til en ny forskrift, der skal reducere støjniveauet i indre by. Det kan i værste fald betyde nedlukning for de af byens restaurations- og nattelivsforretninger, der ikke kan møde kravene. Flere hundrede restauranter, cafeer, barer og natklubber kæmper lige nu for deres forretninger og for din mulighed for fortsat at nyde et dynamisk, pulserende og mangfoldigt København. Derfor samler vi underskrifter fra alle jer, der elsker livet og lyden i vores hovedstad.

Vedtages forskriften skal københavnske restaurationer og barer leve op til en række strenge krav, der i branchen ses som en kollektiv afstraffelse uden nogen effekt i forhold til faktisk at reducere støjniveauet. Forskriften introducerer nye grænseværdier på 55 dB i dagtimerne og 40 dB om natten. Til sammenligning svarer en rolig samtale til 60 dB og en forbipasserende bil til 70 dB. Alle spisesteder og beværtninger, der overstiger grænseværdierne, tvinges til at etablere omfattende lydisoleringsløsninger og udarbejde dyre støjrapporter. Det gælder også for ganske almindelige restauranter, der skruer lidt op for musikken, når de sidste gæster afslutter en god middag med en cocktail, inden de går hjem eller fortsætter ud i natten.

Etablering af lydsluser og udarbejdelse af støjmålingsrapporter løber hurtigt op i omkostninger over 100.000 kr. og det er endnu usikkert, om det overhovedet er muligt at etablere lydsluser i Københavns, fredede historiske bygninger. Med de regler der allerede er i dag kan man som restauratør blive pålagt at etablere en lydsluse, hvis det giver mening, og sådan bør det vedblive at være.

Hvis du også i fremtiden vil have musik til din after-dinner drink, skal du skrive under nu. Forskriften er forventeligt kun det første af flere politiske tiltag, der vil begrænse restaurationsbranchen og sætte en stopper for byens udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi højt og tydeligt siger STOP til politikerne på Rådhuset.

I branchen ønsker vi en by i balance, med plads til både beboere og gæster, men løsningen er ikke nyttesløs regulering overfor restaurationsbranchen. I stedet må kommunen tage ansvar for at opstille konstruktive løsninger - som man ser det i andre hovedstæder som Amsterdam og Berlin - så vi kan sikre en by i harmonisk og i fortsat udvikling. Uanset om du er bosiddende eller besøgende i København, så er du velkommen til at skrive under – København tilhører os alle.

Del gerne underskriftsindsamlingen i dit netværk, så vi sammen kan redde byens puls.  

Blandt kravene i forskriften er:

  • at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal være forsynet med lydsluse.
  • at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal udarbejde en meget omkostningsfuld støjmålerapport og indregulere, blokere og plombere musikanlæg og lignende.
  • at restaurationer ikke må spille musik udendørs på offentligt areal, undtagen ved en særlig anledning, og da kun efter tilladelse.  

Find forskriften her https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/530d889a-60d1-421b-b6c7-6e074288a38e/fc9605a9-ef66-44cd-af7e-4839b6204c6f/Attachments/20097055-26786050-14.PDF   

Læs mere om forskriftens tekniske konsekvenser
Borgerrepræsentationen har ved møde den 3. maj 2018 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2018. Beslutningen kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside.  

Kontakt
Har du andre ideer til, hvordan vi protesterer mod forskriften for fortsat at skabe plads til restauration, kultur og byliv i København? Kontakt chefkonsulent hos Danmarks Restauranter og Caféer, Jeppe Møller-Herskind, på jmh@thehost.dk eller 33251011.


Jeppe Møller-Herskind, Danmarks Restauranter og Caféer    Kontakt forfatteren af dette andragende