Bevar Kærhedevejens bro

Kærhedevejens bro over Skjern Å, skal iflg. Herning Kommune lukkes for biler og traktorer. I dag er det kun tilladt for motorkøretøjer under 5 tons at passere, men nu anser kommunen broens tilstand som værende i meget dårlig stand.
En reparation er ikke muligt og en ny bro vil koste omkring 5 mio. kr. 
Kommunen vil derfor - da de mener der ikke er ret meget trafik - lukke broen for biler og traktorer, men lade den være åben for cykler og gående. 
Det mener vi vil være en forringelse for både Kærhede-områdets beboere og virksomheder, for de mange lystfisker-turister, men absolut også for Sdr. Felding, Sandet og Skarrilds borgere. Den asfalterede vej bruges af mange, som bindeled mellem byerne og som en passage ud mod motorvejen ved Arnborg.
Med denne underskrift-indsamling har du mulighed om at skrive under på ønsket om at få broen renoveret, og evt. give din mening til kende.  
Der er høringsperiode indtil 23. maj, hvor underskrifterne vil blive afleveret til Herning Kommune.344748466_247961354432429_897445654275235306_n.jpg 

Dorthe Viborg, Sønder Felding Borgerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende