Bevar Ho - udvikling med respekt for nærmiljøet. Natur og Turisme - hånd i hånd

Varde Kommune har modtaget 2 ansøgninger om udvidelse af Ho med nye ferieenheder.
På Skallingvej nr 5 søges der om tilladelse til at opfører op mod 150 ferieenheder i 2 etager.
På Skallingevej nr 6 ansøges der om at opfører 80 hytter og 80 autocamperpladser.
Vi mener, at det er en alt for stor udvidelse af Ho, der i forvejen har ca 450 sommerhuse samt et feriecenter med ca 90 ferieenheder.
Vi ønsker, at udvikle Ho på en sådan måde, at Ho bevar sin natur - hede, klitter, bugt, samt Ho's særpræget landsbymiljø, hvor det hele går hånd i hånd med turismen.
Vi ønsker ikke større byggerier i den grønne kile, der er fra Ho Klitplantage ud mod Ho Bugt - en del af Nationalpark Vadehavet og optaget på UNESCO Verdensarv's liste.

Vi tager beskyttelsen af Ho’s landsbys miljø, den grønne kile og truede dyrearter alvorligt, og kan derfor ikke tilslutte os planen om at bygge i kilen.
Vi anbefaler at byggeri og anlæg på Skallingevej 6 afvises, og tilladelse til byggeri på Skallingevej 5 kun gives på det areal, hvor de nuværende bygninger ligger, og kun tillades i den i bevarende lokalplan for Ho beskrevne Ho-stil.

Se meget mere på bevarho.dk


Christina Pagaard Thomsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Christina Pagaard Thomsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...