Bevar Hans Stokholm på Holmegaardsskolen

Da vi er mange der ikke er tilfredse med at vores skoleleder har valgt st gå pga samarbejdsproblemer, samler vi hermed underskrifter ind til at fremlægge for bestyrelse og skolechef.