Bevar handelsstrøget Asger Jorns Allé

Jeg anmoder om at medlemmerne af Teknik- og Miljøforvaltningen samt Borgerrepræsentation i København Kommune sikrer sig at nybyggeri på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd lever op til intentionerne i lokalplan 398, tillæg 1+2, i særdeleshed at: 

Ønsket om at gøre Asger Jorns Allé til områdets handels og aktivitetsgade understøttes af kommuneplanens rammer for detailhandel.
s.131 (tillæg 1)
 
Langs Asger Jorns Allé skal områdets byliv koncentrere ved at sikre byrumsfunktioner og give mulighedf or detailhandel
p.136 (tillæg 2)
 
 
For nærverende skal Teknik- og Miljøudvalget behandle forslag om nybyggeri på Asger Jorns Allé (https://www.kk.dk/.../Attachments/26753062-38672509-1.pdf) hvor stuetagen IKKE indeholder mulighed for liberalt erhverv. Jeg anmoder Teknik- og Miljøforvaltningens samt Borgerrepræsentations medlemmer om, at afvise byggeriet i sin nuværende form, da det foreslåede byggeri IKKE understøtter intentionerne i lokalplan 398, tillæg 1+2 om at sikre et levende handelsliv på Asger Jorns Allé.


Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anders Ager tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...