Bevar Glostrup Svømmeklubs svømmeundervisning om fredagen

Vil du støtte op om det lokale idrætsliv og stadig have mulighed for at lære at svømme om fredagen? Glostrup Svømmeklub risikerer at miste al bassintid om fredagen, hvis budgetforliget 2023 stemmes igennem i oktober.

I budgetforlig 2023 er der i aftaleteksten side 22 lagt op til, at "Den offentlige åbningstid i svømmehallen skal omlægges for at muliggøre events fredag eftermiddag/aften". Teksten er baseret på ændringsforslag til budget 2023 "KFU83-02 Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup Svømmehal".

Det betyder, at børn, som allerede er tilmeldt svømmeundervisning i denne sæson, risikerer ikke at kunne fortsætte i 2023. 

Helt konkret sker det på bekostning af, at Glostrup Svømme Klub mister netto;

  • 1 hverdagsaften udover mandag, som i forvejen er lukket for foreningsidræt
  • 2 1/2 time i undervisningsbassinet 
  • 8 bassintimer i det store bassin 

Det er vores opfattelse, at en forholdsvis beskeden "skønnet" merindtægt på 100.000 kr. på årsbasis bør kunne findes på anden vis. Ønsket om at lave familiaktiviteter en fredag aften kunne fx gennemføres i forlængelse af lørdagsåbent uden det ville begrænse svømmeundervsingen i nær samme grad.

Vi mener, det er vigtigt, at børn og unge lærer at klare sig selv i vand og opnår de helt basale svømmefærdigheder. Det betyder også, at endnu flere børn og unge kan udnytte svømmehallen i den offentlige åbningstid og kan klare sig med større sikkerhed ved stranden.  

Tak for din støtte - underskriftindsamlingen vil blive vedlagt Glostrup Svømmeklubs høringssvar.


Mette Dam Mikkelsen, Formand for Glostrup Svømmeklub    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Mette Dam Mikkelsen, Formand for Glostrup Svømmeklub tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...