Bevar Gammelgårdsparken

#bevargammelgårdsparken  

Når du skriver under, siger du:

Nej til at den østlige ende af Gammelgårdsparken (matriklerne 3z og 3a i Hjortespring) der hidtil har været ejet af Herlev kommune, sælges med henblik på boligbebyggelse. Hvis salget allerede er indgået, siger du nej til at den nye ejer bygger på grundene.

Ja til at ovennævnte område bibeholde som grønt/rekreativt område og at kommunen arbejder på at gøre området mere brugbart til mennesker men ikke mindst til dyr og planter. Dette kan ske ved at renovere søen (Gammelgårdsøen) og måske indtænke noget af det der måske dukker op ved de arkæologiske udgravninger, så området både bliver rigere på natur men også på kulturhistorie.

Gparken.png

Et argument jeg hører tit fra dem der støtter salget er; ”der er jo ikke nogen der bruger området”.

Dette er faktuelt ikke forkert, men man kan ikke samme åndedrag siger; området, som i den lokalplan der pt gælder her, skulle gøre til en egentlig ”park”, har ligget hen uden der er blevet gjort noget for at gøre det indbydende, som f.eks. at fjerne hegnet omkring søen og lave stier.

Så nej, der er ikke ret mange der bruger området…. men det kunne der gøre noget ved.   Derudover bliver der kørt hårdt på ”vi skal være flere borgere i kommunen, så vi kan opretholde den velfærd vi har i dag”.

Dette argument er i sig selv heller ikke forkert, men går ikke i tråd med at de folkevalgte også gerne vi have at borgeren har adgang til ”grønne områder”.

Herudover må man også tage hensyn til den oplagte signalværdi netop dette sted har, vi er mange ser stedet som en pendant til gadekæret og byparken i Herlev.

Park_kort_med_historien.png

Nogle gange er det OK at sige STOP, på grund af følelser, også selvom det går mod den ”sunde og økonomisk ansvarlige fornuft”.

Logo23.png


Mads Torkenholdt Hansen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mads Torkenholdt Hansen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...