Bevar Dragørs dagpleje i sin nuværende form - nej til en sammenlægning af dagplejen og vuggestuen

Forvaltningen i Dragør Kommune vil nedlægge dagplejens gæstehus i Dragør og sende dagplejens børn ind i en stue i Nordstrandens Vuggestue på de dage, de ikke kan være hos deres dagplejer. Det er en dårlig idé, fordi:

- Dagplejebørnene bliver taget ud af deres trygge miljø og sat ind i et vuggestuemiljø, hvor de kan risikere at skulle passes af voksne, de ikke kender. Der er derfor stor risiko for, at det kan gå ud over børnenes trivsel.

- Dagplejen rummer de særligt sensitive børn, der ikke kan gå i vuggestue, fx fordi de er sensitive overfor uro eller fordi de har nedsat immunforsvar. Dem vil dagplejen fremover ikke kunne rumme.

- Forslaget rummer ikke nok pædagogiske ressourcer til at tage sig af dagplejebørnene i vuggestuen, og det er uklart, hvem der skal tage sig af børnene i praksis.

- De nye barselsregler kan betyde, at vi vil se flere børn ned til 6-måneders-alderen i dagtilbuddene. Dagplejen er et godt tilbud til de helt små, der virkelig har brug for den nærhed og ro, som dagplejen tilbyder.

- Dagplejekonceptet bliver udvasket, fordi man går på kompromis med den nærhed, ro og stabilitet, som dagplejen er kendt for. Dermed risikerer man, at forældre fravælger dagplejen, og at denne i sidste ende må nedlægges.

- Forældre i Dragør bør have et valg omkring, hvordan de ønsker deres børn passet. Dagplejen er et godt alternativ til vuggestuen, og kommunen bør rumme begge tilbud for at være attraktiv for tilflyttende børnefamilier.

 


Sanne Rossen, forælder til et barn i Dragørs dagpleje    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Sanne Rossen, forælder til et barn i Dragørs dagpleje tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...