BEVAR DET GRØNNE OMRÅDE SØVOLD

Vi er en kreds af borgere, der har startet denne underskriftsindsamling. Vi protesterer imod, og siger NEJ til, at Stevns Kommune vil udstykke vores grønne område. Området er givet som en gave af Hovedstadsrådet til Gammel Vallø Kommune i 1977. Gaven var betinget af, at det blev udlagt som et offentligt rekreativt område. Vi finder, at det er mangel på respekt for demokratiet, når Hovedstadsråd historisk har tildelt midler til køb af et rekreativt område, at en kommunalbestyrelse så 35 år senere ophæver dette. I særdeleshed er det heller ikke i orden, når alle borgerne i området anvender det som et rekreativt område, som historisk var betingelsen for bevillingen.


Anita Pedersen, Søvold    Kontakt forfatteren af dette andragende