Bevar det bevaringsværdige i Gladsaxe

Skal smukke, bevaringsværdige patriciervillaer rives ned og erstattes af boligblokke?

Kulturarvstyrelsen (nu Kulturstyrelsen) har i 1998 udpeget 4.566 bygninger i Gladsaxe Kommune som bevaringsværdige. En bevaringsværdig bygning er ikke fredet, men skal som udgangspunkt beholde sit udtryk. Hvor det indre frit kan bygges om, kan hele eller dele af en bygnings ydre såsom facade, sokkel eller fundament, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene være bevaringsværdige. Det kan være nogle særlige konstruktioner, detaljer eller materialer, der er specielle eller unikke.

Bygninger kan kategoriseres med bevaringsværdi 1-9 hvor 1 er det højeste, og her vil der som regel være tale om fredede bygninger eller folkekirker. Se evt. nærmere på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Bygninger med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Det er lokalpolitikkerne i Byrådet, der i det konkrete tilfælde beslutter, om en fin og velholdt bygning, der er udpeget som bevaringsværdig, må rives ned, for at en privat investor kan udvikle grunden.

Ofte giver politikerne desværre tilladelse til nedrivning af bygninger, der giver diversitet og et spil mellem nyt og gammelt. Dette på trods af at Gladsaxe Kommune gennem en længere periode har gjort meget for at positionere sig som en kommune, der gerne vil havde diversitet i byrummet med både gamle og nye bygninger.

Kommunen udarbejdede i 2011 en arkitekturpolitik, hvori det fremgår, at kommunen ønsker at:

  • Kvaliteten og værdierne i kommunens bevaringsværdige bygninger og bebyggelser skal sikres.
  • Kulturarven kan og skal bruges aktivt som en levende del af byen, blandt andet ved at synliggøre kulturhistoriske spor og fortællinger.
  • Sikre bevaringsværdige bygninger og spor gennem lokalplanlægningen og ved en opdatering af Kommuneatlas Gladsaxe i forbindelse med omdannelsesprojekter.
  • Sætte fokus på, hvordan vi i højere grad kan synliggøre og udvikle kulturhistoriske spor og fortællinger som en del af Gladsaxes særlige identitet.

Vi ønsker, at praksis begynder at følge politikken. Derfor foreslår vi, at et ønske om nedrivning af bygninger med bevaringsværdi 2-4 som udgangspunkt afvises.

Kun i tilfælde, hvor By- og Miljøforvaltningen, kommunens nye stadsarkitekt og grundejerne i området er enige, bør Byrådet tillade nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

***

Konkret skal Trafik- og Teknikudvalget, der er et udvalg under Byrådet, i den nærmeste fremtid tage stilling til, om der skal gives tilladelse til nedrivning af villaen på Bagsværd Hovedgade 192, der har bevaringsværdi 4. By- og Miljøforvaltningen har på mødet d. 4. januar 2021 indstillet til Trafik- og Teknikudvalget, at bygningen skal bevares.

Billede12.png

Villaen blev handlet i 2020 til 7 mio. kr., hvor bevaringsværdien naturligvis var kendt, og den nye ejer ønsker at nedrive villaen og bygge en etageejendom i hele grundens længde. I dag er villaen sat til midlertidig udlejning, idet lægerne, der tidligere havde lægepraksis i ejendommen, er fraflyttet i forbindelse med salget.

Villaen er betydningsfuld i gadebilledet på Bagsværd Hovedgade og står som et smukt og bevaringsværdigt eksempel på, at Bagsværd omkring år 1900 var en landsby, og at byen først begyndte at vokse med udstykningen af Højgårds jorder. Det samme gælder i øvrigt for flere af ejendommene på “Troldhøj” med “TAX” (Bagsværd Hovedgade 210), som et af de bedste eksempler. På modsatte side af vejen findes Bagsværdlund, de nyopførte etageejendomme fra 2016. Bevæger man sig fra Bagsværd Torv til Taxvej, kan man betragte byggeskik for en periode på over 100 år, og på størstedelen af strækningen, kan man på højre hånd endda følge byens udvikling kronologisk.

Som beboere i området er vi ud over historien også meget glade for det grønne åndehul, som villaen giver. Både i form af lysindfald til Granvej, Bagsværdlund og Højgårds Allé, men også i form af den opbrydning af de meget høje etageejendomme på Bagsværd Hovedgade, som villaen giver. Kommer man fra Granvej mødes man i dag af villaen og ikke af en ”mur” af etageejendomme. Lukkes dette hul, kan man med de høje etageejendomme, der vil være på begge sider af vejen, lige så godt befinde sig i indre by som i Bagsværd, når man opholder sig på Bagsværd Hovedgade mellem nr. 176 og nr. 198.

Billede4.png

Med din underskrift udtrykker du din støtte til, at villaen på Bagsværd Hovedgade 192 bevares, og at lokalpolitikerne ligeledes bør undlade at give nedrivningstilladelse i lignende sager fremover.

Underskrifterne overbringes til Trafik- og Teknikudvalget ved deres besigtigelse af villaen Bagsværd Hovedgade 192. Pga. Covid-19 er datoen for besigtigelsen endnu ikke fastsat.

Med venlig hilsen

Amira El-Khattam
Højgårds Allé 7
2880 Bagsværd

Jakob Graversen
Højgåds Allé 7
2880 Bagsværd

Marit L. Thoustrup
Højgårds Allé 5
2880 Bagsværd

Simon Thoustrup
Højgårds Allé 5
2880 Bagsværd

Mette Højberg
Højgårds Allé 4
2880 Bagsværd

Thomas K. Nielsen
Højgårds Allé 4
2880 Bagsværd

Liss Gillian Hastoft
Højgårds Allé 8
2880 Bagsværd

Henning Andresen
Højgårds Allé 8
2880 Bagsværd

Nanna Kolze
Højgårds Allé 2
2880 Bagsværd

Jim Vårdal
Højgårds Allé 2
2880 Bagsværd

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Simon Thoustrup tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...